Hit enter after type your search item
Home / How to / ไลน์ไม่แจ้งเตือน 2565

ไลน์ไม่แจ้งเตือน 2565

แอพไลน์ หรือ LINE หนึ่งในแอพสำคัญที่ทุก ๆ คนต้องมีและติดตั้งในโทรศัพท์และอุปกรณ์พกพา ไม่ว่าคุณจะเป็นน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา หรือคนทำงาน เพื่อติดต่อกับเพื่อน ๆ ลูกหลานและติดต่อเรื่องงาน แต่เจ้าแอพไลน์นี้แหละ ที่มักจะเกิดปัญหา “ไลน์ไม่แจ้งเตือน” ในครั้งนี้เราจึงได้นำขอมูลและคำตอบ วิธีการแก้ไขปัญหา LINE ไม่แจ้งเตือน มานำเสนอให้ทุกท่าน เพราะปัญหาไลน์ไม่แจ้งเตือนนั้น เป็นปัญหาใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ใกล้ตัวของผู้ใช้งานเอง โดยมีข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้

 

ปัญหา LINE 2565

 

ไลน์ไม่แจ้งเตือน 2565

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานแอพไลน์ (LINE) ไม่แจ้งเตือน มีมากมายหลายอาการ และที่สำคัญปัญหาด้านการแจ้งเตือนนั้นก็มาจากหลายสาเหตุ โดยเบื้องต้นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและสามารถช่วยเหลือทุกท่านได้ก็คือ ศูนย์ช่วยเหลือ ของแอพไลน์นั่นเอง 

ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการใช้งานแอพ ไลน์ ที่มีหลากหลายหัวข้อและหลายประเด็น ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ ไลน์ จึงได้ดำเนินการให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวผู้ใช้งานเอง ซึ่งแบ่งตามอุปกรณ์ที่ท่านใช้ อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android/ iOS/ Windows/ Mac/ Chrome/ iPad เป็นต้น โดยศูนย์ให้ความช่วยเหลือได้รวบรวมประเด็นปัญหาและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานไว้ให้ทุกท่านได้เข้ามาสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองง่าย ๆ และสามารถกด ค้นหาคำถาม หรือ กดพิมพ์สิ่งที่คุณ “ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร” ได้ทันที

 

LINE ไม่แจ้งเตือน 2565

ปัญหาไลน์ไม่แจ้งเตือนนั้น เป็นประเด็นหลักอีกประการที่ศูนย์ช่วยเหลือไลน์ได้รวบรวมประเด็นและข้อคำถามไว้ โดยมีหลายอาการและก็นำมาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย โดยเรามาเริ่มกันที่

ได้รับการแจ้งเตือนแต่ไม่ได้รับข้อความแชท

การแจ้งเตือนข้อความที่คุณได้รับนั้น อาจจะใช้ระยะเวลาในการแจ้งเตือนข้อความจริง โดยคุณสามารถทดลองกลับไปที่หน้าจอรายการแชทก่อนหน้า แล้วดำเนินการเปิดแชทดังกล่าวอีกครั้ง หรือดำเนินการเปิด – ปิดอุปกรณ์ของคุณ พร้อมทั้งคุณยังสามารถดำเนินการตรวจสอบเวอร์ชั่นแอพพลิเคชั่น LINE ที่นี่ และอาจเข้าตรวจสอบ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าการคัดกรองการใช้งานผ่านเว็บไซต์ หรือยกเลิกการใช้งานนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากคุณได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาด้านการแจ้งเตือนข้อความหรือการแจ้งเตือนอื่น ๆ นั้น สามารถติดต่อบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เพื่อตรวจสอบสัญญาณอีกครั้ง

ไลน์ไม่แจ้งเตือน

สำหรับปัญหา LINE ไม่แจ้งเตือน ในขณะที่เราคุยสนทนาทิ้งไว้ แล้วปรากฏว่าระบบของเครื่องและอุปกรณ์ดำเนินการพักหน้าจอ หรือ Sleep นั้น ส่งผลให้หลังจากนั้น ไลน์ไม่แจ้งเตือน สำหรับการสนทนาและการคุยกับการใช้งานอื่น ๆ ปัญหาการใช้งานนี้ สามารถดำเนินการแก้ไขได้โดย ให้ผู้ใช้งานทดลองเข้าตรวจสอบที่ “การแจ้งเตือน” หรือ Notification แล้วดำเนินการกดเลือกให้ระบบแจ้งเตือนสำหรับ “Sleep Mode”

 

ไลน์ไม่แจ้งเตือน 2565 วิธีแก้ไข    

ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้แต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนนั้น สามารถดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น โดยศูนย์ช่วยเหลือของ LINE ได้ชี้แจงขั้นตอนและหลักปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการดังนี้

กรณีที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนเอาไว้ในอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันและไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่มีการแจ้งเตือน สาเหตุของปัญหาอาจมาจากบริการแจ้งเตือนแบบพุช (APNs) ของทางฝั่ง Apple
ปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เกิดสาเหตุจาก LINE แต่ทีมงานจะประสานงานกับ Apple เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป โปรดดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคำแนะนำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • เลือก “การตั้งค่า” ของ iPhone > “ทั่วไป” > “พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone”
 • เลือกที่ “LINE” จากรายการแอปพลิเคชัน
 • เลือกที่ “เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก” > “เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก”
 • เลือกที่ “ติดตั้งแอปอีกครั้ง” ที่แสดงขึ้นมาหลังจากที่แอปถูกเอาออก

* การเลือก “เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก” เป็นการนำตัวแอปออกเท่านั้น แต่ข้อมูลการใช้งานยังคงเหลืออยู่

ในส่วนของผู้ใช้งานระบบ Android หากพบปัญหาการแจ้งเตือน อาจแก้ไขได้โดยการปิดตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เนื่องจากการปิดการแจ้งเตือนนั้น อาจจะมาจากการประหยัดพลังงานของระบบนั่นเอง ทั้งนี้ขั้นตอนหรือชื่อเมนูอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Android

ขั้นตอนการปิดกำหนดเวลาโหมดประหยัดแบตเตอรี่

 • เลือกที่ “การตั้งค่า” ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า “โหมดประหยัดแบตเตอรี่” แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
 • เลือกที่ “ตั้งกำหนดเวลา”
 • เลือกที่ “ไม่มีกำหนดเวลา”

ขั้นตอนการปิดการตั้งค่า “การจำกัดการใช้งานในพื้นหลัง”

 • เลือกที่ “การตั้งค่า” ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า “LINE” แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
 • เลือกที่ “การจำกัดการใช้งานในพื้นหลัง”
 • เลือกที่ “นำออก”

ขั้นตอนการปิดการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

 • เลือกที่ “การตั้งค่า” ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า “การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่” แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
 • เลือกที่ “ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ” ด้านบน > “แอปทั้งหมด”
 • เลือกที่ “LINE” > “ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานยังพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานและการแจ้งเตือนของแอพไลน์ หรือ ไลน์ไม่แจ้งเตือน สามารถดำเนินการเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้งาน อีกทั้งหากการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือการให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการเครือข่ายได้เช่นกัน

 

อ้างอิง 1 2

 

 • Facebook
 • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :