advertisement

ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือน ใช้อะไรแทน

ด้วยประเด็นปัญหาและอุปสรรคสำหรับการยื่นสมัครสินเชื่อ บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงิน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะมาจากการไม่มีเอกสารแสดงรายได้ อย่าง สลิปเงินเดือน หรือแม้กระทั่งหนังสือรับรองเงินเดือน ซึ่งส่งผลให้หลายท่านไม่ผ่านเงื่อนไขและไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการอนุมัติผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งมีอาชีพ สายงานและแนวทางในการหาเงินสร้างรายได้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย วันนี้เราจึงต้องมาช่วยทุกท่านให้ทราบถึงหลักฐานแสดงรายได้ประเภทใหม่ ซึ่งได้ถูกนำมาใช้สำหรับการพิจารณาสินเชื่อกับบทความ “ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือน ใช้อะไรแทน” วันนี้เราจะได้ทราบรายละเอียดกัน

ยาวไป เลือกอ่าน

ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือน ขอสินเชื่อหรือสมัครบัตรเครดิตได้ไหม?

ไม่มีสลิปเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตได้ไหม?

ในส่วนนี้เพื่อไม่ให้ทุกท่านคิดว่าเรามโน หรือหาข้อมูลเท็จในประเด็นเกี่ยวกับการใช้เอกสารอื่น ๆ แทนสลิปเงินเดือน เราจึงขออ้างอิงข้อมูลและรายละเอียดที่เราได้รับจากธนาคารผู้พิจารณาสินเชื่อและผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและบัตรกดเงินโดยตรง ซึ่งได้ให้ข้อมูลได้ว่า “แม้ทุกท่านจะไม่มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไป ทุกท่านนั้น สามารถใช้เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ทดแทนได้ อาทิ

  • บัญชีเงินฝาก
  • หนังสือรับรองการหักภาษี
  • เอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • ประวัติการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (สำหรับสินเชื่อบางรายการ)
  • ทรัพย์สินรายการอื่น ๆ

โดยหลักฐานแสดงรายได้ทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปนั้น ทุกท่านสามารถนำมาใช้เป็นการทดแทนปัญหาไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือนได้ทันที ทั้งนี้ นอกจากรายการเอกสารสิ่งที่สามารถนำมาใช้แทนสลิปเงินเดือนได้แล้วนั้น ในส่วนต่อจากนี้จะเป็นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นรายละเอียดของการเตรียมการ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลของสินเชื่อบางชนิดที่มีการพิจารณาในรูปแบบใหม่ โดยไม่เน้นอ้างอิงการดูสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อตอบรับกับอาชีพแนวใหม่ อาชีพอิสระ และอื่น ๆ เราไปดูกัน

บัญชีเงินฝาก

ในกรณีนี้ แม้ว่าท่านจะไม่มีสลิปเงินเดือนเหมือนพนักงานประจำ แต่การบ่งบอกว่าท่านมีรายได้ มีเงินเก็บหรือมีหลักทรัพย์ที่จะสามารถนำมาใช้เป็นการค้ำประกันการขอสินเชื่อ คือการใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือที่เรียกกันว่า “Statement” เป็นการทดแทน ซึ่งในส่วนนี้ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะดำเนินการพิจารณาศักยภาพในการชำระจากเอกสารในส่วนนี้แทนการดูจากสลิปเงินเดือน ซึ่งฝากท่านมีบัญชีเงินฝากแยกเฉพาะ ก็จะยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจกับธนาคารได้ว่าท่านมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการชำระเงินคืน ซึ่งจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการอนุมัติวงเงินให้ท่าน

หนังสือรับรองการหักภาษี

รายการนี้ ถือเป็นเอกสารสำคัญและพิเศษอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นฟรีแลนซ์ โดยหนังสือรับรองภาษีจะเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านมีรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้รับหลังจากที่ท่านได้รับค่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะดำเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่เรียกกันว่า ใบ 50 ทวิ โดยท่านจะสามารถใช้เอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นการทดแทนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้ทันที

เอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

สำหรับรายการสินเชื่อบางรายการนั้น จะเปิดโอกาสให้วงเงินกู้สำหรับนิติบุคคล โดยหนังสือหรือเอกสารที่จะแสดงการมีรายได้ หรือมีเงินหมุนเวียนในกิจการ ธุรกิจนั้น ทุกท่านจะต้องใช้เอกสารอื่น ๆ แทนการใช้สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนซึ่งจะเป็นหลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งรายการเอกสารที่ทุกท่านจะสามารถนำมาใช้เป็นการทดแทนสลิปเงินเดือนได้ทันที สามารถเป็นไปได้ทั้ง หนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคลต่าง ๆ เช่น บริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ หนังสือการจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวไปนั้น สามารถนำมาใช้ร่วมกับรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 – 6 – 9 หรือ 12 เดือนได้ทันที

ประวัติการซื้อสินค้าและการใช้บริการ

ถือเป็นข้อมูลและรายการหลักฐานแสดงศักยภาพในการใช้จ่ายรูปแบบใหม่ สำหรับกลุ่มสินเชื่อออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นหลาย ๆ ตัว เช่น True Money Wallet และ Shopee ซึ่งรายการสินเชื่อทั้งสองนั้นจะใช้ประวัติการซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพ โดยสำหรับท่านที่ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ หรือมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ท่านได้ผ่านผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SEasyCash และ SPayLater ของ Shopee และ True Pay Next ของ True Money Wallet

ใช้ทรัพย์สินอื่น ๆ ค้ำประกัน

และสำหรับท่านที่สนใจและต้องการเข้าใช้บริการของสินเชื่อทรัพย์สินแลกเงิน ไม่ว่าจะเป็นบ้านแลกเงิน ที่ดินแลกเงินหรือรถแลกเงิน ทุกท่านสามารถใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อเป็นการทดแทนปัญหาไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือน ใช้อะไรแทนได้ทันที เพราะท่านจะต้องใช้เอกสาร อาทิ

  • เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์/ เล่มทะเบียนรถยนต์
  • ทะเบียนบ้าน
  • โฉนดที่ดิน

ทั้งนี้สำหรับสินเชื่อบ้างรายการ เช่น สินเชื่อเพื่อพี่น้องเกษตรกรหรือสินเชื่อธุรกิจ ทุกท่านยังสามารถใช้แผนธุรกิจหรือหนังสือโครงการต่าง ๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน เข้ามาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันไปตามโอกาส

 

อ้างอิง 1