ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือน ออกรถได้ไหม

อยากออกรถใหม่แต่ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือน ไม่ต้องกังวลเพราะ ณ เวลานี้เหล่าสถาบันการเงินและธนาคารแทบทุกแห่งนั้น พร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ในการให้บริการสินเชื่อรถใหม่กับทุกท่านโดยไม่จำกัดเอกสารแสดงรายได้ โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่า เมื่อทุกท่านไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปไม่เงินสวยนั้น เวลาจะออกรถใหม่ ท่านสามารถออกรถใหม่ได้หรือไม่ หรือต้องใช้เอกสารใดทดแทน เราไปดูกัน

 

ไม่มีสลิปเงินเดือน ออกรถได้ไหม

สำหรับทุกท่านที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือประกอบอาชีพอิสระ เป็นพ่อค้าแม่ค้าเมื่อต้องการขอสินเชื่อใด ๆ ก็ตามกับธนาคารในอดีตนั้น ทุกท่านย่อมประสบปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารแสดงรายได้ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ท่านใช้เอกสารอื่น ๆ นอกจากสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน แต่ ณ เวลานี้ด้วยเทรนด์การประกอบอาชีพและการหารายได้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งมีอาชีพอีกมากมายที่สามารถสร้างงาน หารายได้จำนวนมาก โดยเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่มีการออกสลิปเงินเดือน ดังนั้น ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถใช้เอกสารอื่น ๆ เพื่อเป็นการแสดงรายได้ทดแทน ดังนั้นในส่วนต่อจากนี้เราจึงรวบรวมรายละเอียดและรายการเอกสารอื่น ๆ ซึ่งทุกท่านจะสามารถใช้ออกรถใหม่แทน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือนได้นั่นเอง

เอกสารอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนสลิปเงินเดือนได้

  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 – 12 เดือน หลักฐานทดแทนสลิปเงินเดือนรายการแรกนี้ ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ ซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งบอกความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่านกับธนาคารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพ่อค้า แม่ค้า หรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอนแต่เอกสารนี้จะทำให้ธนาคารมองเห็นว่าทุกท่านมีความน่าเชื่อ จากจำนวนเงินฝากซึ่งมาจากการขายสินค้าและบริการที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
  • หนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับพนักงานบริษัท ห้างร้าน หรือแม้แต่เหล่าอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การขอหนังสือรับรองเงินเดือนก็สามารถใช้เพื่อทดแทนสลิปเงินเดือนได้ทันที ทั้งนี้ ในหนังสือรับรองเงินเดือนนั้น ยังสามารถระบุเงินพิเศษ ทั้งค่าตำแหน่ง โบนัสหรือค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารนี้มักจะนำมาพิจารณาควบคู่กับรายการเดินบัญชีย้อนหลังนั่นเอง
  • สำเนาทะเบียนการค้า เอกสารจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือดำเนินธุรกิจส่วนตัว เอกสารสำคัญซึ่งสามารถใช้ทดแทนสลิปเงินเดือนได้ทันที 100% เลยก็คือเอกสารในข้อนี้ โดยเอกสารเหล่านี้จะสามารถช่วยยืนยันได้ทันที ว่าทุกท่านมีกิจการจริง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือและสามารถแสดงถึงศักยภาพในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
  • หลักฐานการเสียภาษี นอกจากเอกสารและหลักฐานที่แสดงรายได้แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งยังให้ความสำคัญและเปิดรับการพิจารณาสินเชื่อโดยใช้เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายภาษีเป็นการทดแทนสลิปเงินเดือนได้อีกเช่นกัน ทั้งนี้ หลักฐานการจ่ายภาษีนั้น สามารถเป็นได้ทั้ง ใบทวิ 50 เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเอกสารรับรองการหักภาษียื่น ๆ เนื่องจากทั้งหมดนั้นจะเป็นการแสดงให้เห็นขึ้นความรับผิดชอบในการจ่ายภาษีและศักยภาพที่แท้จริงทางรายได้ ซึ่งส่งผลให้ทุกท่านต้องดำเนินการจ่ายภาษีเพิ่มเติมนั่นเอง
  • หลักฐานการประกอบอาชีพ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นรูปแบบการพิจารณาใหม่ ซึ่งธนาคารได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถดำเนินการใช้ภาพถ่ายกิจการ รูปการประกอบอาชีพจริง หรือเอกสารเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดนั้น จะเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านมีการประกอบอาชีพจริง ๆ โดยจะสามารถนำเงินมาจ่ายชำระหนี้ซึ่งธนาคารจะอนุมัติให้ในอนาคตนั่นเอง ดังนั้น หากท่านไม่มีสลิปเงินเดือน ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะ ณ เวลานี้ เราสามารถใช้เอกสารอื่น ๆ อีกมากมายทดแทนได้

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้

ในส่วนสุดท้ายนี้ เราขอเป็นอีกหนึ่งเสียงซึ่งสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า แม้ท่านจะไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถสมัครและยื่นขอสินเชื่อได้แทบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกรถใหม่ ซึ่ง ณ เวลานี้ธนาคารได้เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางในทุกท่านสามารถนำหลักฐานและเอกสารอื่น ๆ เพื่อมาประกอบการพิจารณาและอนุมัติวงเงินได้ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทรนด์ในการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ นักเขียนออนไลน์ Youtuber และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีรายได้มากมายแต่ไม่มีการออกสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ดังนั้น สิ่งที่จะสามารถช่วยทุกท่านให้ได้รับวงเงินสินเชื่ออย่างแน่นอนนั้น นอกจากการเตรียมเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งเราได้นำเสนอไปแล้ว ทุกท่านควรจะ

  • มีเงินฝากในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีในจำนวนที่มากเพียงพอต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้ธนาคารเห็น
  • เสียภาษีอย่างต่อเนื่องและต้องชำระให้ตรงเวลา ซึ่งนั่นจะเป็นเรื่องบ่งบอกถึงความมีวินัยทางการเงินและเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าท่านมีรายได้
  • เลือกสินเชื่อที่ถูกประเภท ประเด็นนี้เป็นอีกเรื่องที่ต้องเน้น เพราะหากท่านยื่นสมัครสินเชื่อตรงกับลักษณะและข้อกำหนดของท่านแล้ว โอกาสในการอนุมัติก็จะมากตามไปด้วย

และท้ายที่สุดนี้ สำหรับทุกท่านที่ต้องการออกรถใหม่ สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ทันทีก็คือ การเข้าติดต่อและขอรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ ซึ่ง ณ เวลานี้มีการเปิดให้บริการแทบทุกธนาคาร ดังนั้น อย่าได้รอช้า ต้องการออกรถใหม่ แม้จะไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถทำได้

 

อ้างอิง 1 2