ไม่มีสลิปเงินเดือน ซื้อบ้านได้ไหม

ไม่มีสลิปเงินเดือน ซื้อบ้านได้ไหม นี่คือเป็นคำถามที่ค้างคาสำหรับหลายคน จริงอยู่ “สลิปเงินเดือน” คือ หลักฐานทางรายได้ที่สามารถบ่งบอกว่าทุกท่านมีความพร้อมหรือมีความสามารถเพียงใด สำหรับการผ่อนชำระหนี้กับทางธนาคาร ดังนั้นแล้วเมื่อไม่มีหลักฐานยืนยันที่หนักแน่น โอกาสที่ท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อก็จะยากตามไปด้วย แต่เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสุดพิเศษและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อีกหลาย ๆ ซึ่งอาจจะประกอบอาชีพอิสระ เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นเจ้าของกิจการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการมีที่อยู่อาศัย วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำและจะตอบคำถามคาใจทุกท่านที่ว่า “ไม่มีสลิปเงินเดือน ซื้อบ้านได้ไหม” เราไปดูกัน

ยืมเงินด่วน 
แอพเงินด่วน 30 นาทีโอนเข้าบัญชี 
เงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชี
ระวัง! เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี  

คนไม่มีสลิปเงินเดือน ซื้อบ้านได้ไหม

เชื่อเลยว่าในส่วนนี้จะต้องเป็นประเด็นที่ค้างคาใจทุกท่าน ซึ่งประกอบชีพอิสระ ไม่มีงานประจำ หรือเป็นการประกอบอาชีพที่มีรายได้แน่นอนและไม่สามารถออกสลิปเงินเดือนให้ท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญแสดงรายได้ แต่เนื่องจาก “สลิปเงินเดือน” นั้นเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกธนาคารและสถาบันการเงินจะต้องเรียกเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนั้น เมื่อทุกท่านไม่มี ทางธนาคารจึงเปิดช่องทางเพิ่มเติมให้ทุกท่านสามารถดำเนินการยื่นเอกสารอื่นหรือหลักฐานอื่นทดแทนได้ ดังนั้น หากจะสรุปเพื่อตอบคำถาม ข้อสงสัยที่ว่า เมื่อไม่มีสลิปเงินเดือน ซื้อบ้านได้ไหม? เราจึงได้คำตอบทันทีว่า “ได้” แต่ทุกท่านจะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งจะต้องนำมาใช้เพื่อเป็นการทดแทนการใช้สลิปเงินเดือนนั่นเอง

เอกสารอื่นที่สามารถใช้แทนสลิปเงินเดือน

สำหรับการยื่นขอสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ธนาคารหลายแห่งมักเปิดโอกาสให้มีการกู้ร่วมได้ ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะดำเนินการยื่นสมัครสินเชื่อ หากท่านมีคู่ชีวิต มีสามีหรือภรรยา หรือญาติพี่น้อง บิดามารดา ที่เข้าข่ายเงื่อนไขสำหรับการขอยื่นสินเชื่อบ้าน ท่านควรพิจารณาให้คนเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม เพื่อให้ท่านสามารถขยายวงเงินให้สูงขึ้นและจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อในแง่ของหลักประกันสำหรับการชำระหนี้ได้อีกด้วย หากแต่ท่านต้องการยื่นสมัครสินเชื่อเพียงคนเดียว แต่ยังขาดในส่วนของสลิปเงินเดือน ทุกท่านจะสามารถใช้เอกสารเหล่านี้ทดแทนการกู้ซื้อบ้านได้

  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 – 12 เดือน หลักฐานทดแทนสลิปเงินเดือนรายการแรกนี้ ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ ซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งบอกความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่านกับธนาคารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพ่อค้า แม่ค้า หรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอนแต่เอกสารนี้จะทำให้ธนาคารมองเห็นว่าทุกท่านมีความน่าเชื่อ จากจำนวนเงินฝากซึ่งมาจากการขายสินค้าและบริการที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
  • หนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับพนักงานบริษัท ห้างร้าน หรือแม้แต่เหล่าอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การขอหนังสือรับรองเงินเดือนก็สามารถใช้เพื่อทดแทนสลิปเงินเดือนได้ทันที ทั้งนี้ ในหนังสือรับรองเงินเดือนนั้น ยังสามารถระบุเงินพิเศษ ทั้งค่าตำแหน่ง โบนัสหรือค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารนี้มักจะนำมาพิจารณาควบคู่กับรายการเดินบัญชีย้อนหลังนั่นเอง
  • สำเนาทะเบียนการค้า เอกสารจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือดำเนินธุรกิจส่วนตัว เอกสารสำคัญซึ่งสามารถใช้ทดแทนสลิปเงินเดือนได้ทันที 100% เลยก็คือเอกสารในข้อนี้ โดยเอกสารเหล่านี้จะสามารถช่วยยืนยันได้ทันที ว่าทุกท่านมีกิจการจริง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือและสามารถแสดงถึงศักยภาพในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
  • หลักฐานการเสียภาษี นอกจากเอกสารและหลักฐานที่แสดงรายได้แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งยังให้ความสำคัญและเปิดรับการพิจารณาสินเชื่อโดยใช้เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายภาษีเป็นการทดแทนสลิปเงินเดือนได้อีกเช่นกัน ทั้งนี้ หลักฐานการจ่ายภาษีนั้น สามารถเป็นได้ทั้ง ใบทวิ 50 เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเอกสารรับรองการหักภาษียื่น ๆ เนื่องจากทั้งหมดนั้นจะเป็นการแสดงให้เห็นขึ้นความรับผิดชอบในการจ่ายภาษีและศักยภาพที่แท้จริงทางรายได้ ซึ่งส่งผลให้ทุกท่านต้องดำเนินการจ่ายภาษีเพิ่มเติมนั่นเอง
  • หลักฐานการประกอบอาชีพ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นรูปแบบการพิจารณาใหม่ ซึ่งธนาคารได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถดำเนินการใช้ภาพถ่ายกิจการ รูปการณ์ประกอบอาชีพจริง หรือเอกสารเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดนั้น จะเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านมีการประกอบอาชีพจริง ๆ ซึ่งจะสามารถนำเงินมาจ่ายชำระหนี้ซึ่งธนาคารจะอนุมัติให้ในอนาคนนั่นเอง ดังนั้น หากท่านไม่มีสลิปเงินเดือน ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะ ณ เวลานี้ เราสามารถใช้เอกสารอื่น ๆ อีกมากมายทดแทนได้

 

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ซื้อบ้านได้

ในส่วนสุดท้ายนี้ เราขอเป็นอีกหนึ่งเสียงซึ่งสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า แม้ท่านจะไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถสมัครและยื่นขอสินเชื่อได้แทบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้ซื้อบ้าน ซึ่ง ณ เวลานี้ธนาคารได้เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางในทุกท่านสามารถนำหลักฐานและเอกสารอื่น ๆ เพื่อมาประกอบการพิจารณาและอนุมัติวงเงินได้ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทรนด์ในการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ นักเขียนออนไลน์ Youtuber และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีรายได้มากมายจำนวนหลักหลายล้านบาท แต่ไม่มีการออกสลิปเงินเดือน ดังนั้น สิ่งที่จะสามารถช่วยทุกท่านให้ได้รับวงเงินสินเชื่ออย่างแน่นอนนั้น นอกจากการเตรียมเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งเราได้นำเสนอไปแล้ว ทุกท่านควรจะ

  • มีเงินฝากในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีในจำนวนที่มากเพียงพอต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้ธนาคารเห็น
  • เสียภาษีอย่างต่อเนื่องและต้องชำระให้ตรงเวลา ซึ่งนั่นจะเป็นเรื่องบ่งบอกถึงความมีวินัยทางการเงินและเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าท่านมีรายได้
  • เลือกสินเชื่อที่ถูกประเภท ประเด็นนี้เป็นอีกเรื่องที่ต้องเน้น เพราะหากท่านยื่นสมัครสินเชื่อตรงกับลักษณะและข้อกำหนดของท่านแล้ว โอกาสในการอนุมัติก็จะมากตามไปด้วย เช่น โครงการบ้านหลังแรก โครงการบ้านสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ เป็นต้น

และท้ายที่สุดนี้ สำหรับทุกท่านที่ต้องการจะซื้อบ้าน สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ทันทีก็คือ การเข้าติดต่อและขอรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อบ้าน ซึ่ง ณ เวลานี้มีการเปิดให้บริการแทบทุกธนาคาร ดังนั้น อย่าได้รอช้า อยากมีบ้านก็สามารถกู้ได้ แม้จะไม่มีสลิปเงินเดือนก็ตาม

 

อ้างอิง 1 2