โรคซึมเศร้า กินไม่หยุด รักษายังไง

อาการกินไม่หยุด ถือเป็นความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมการทาน ที่ไม่สามารถบังคับตนเองได้ หรือในทางการแพทย์มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอาการ โรคกินไม่หยุด ซึ่งจัดว่าเป็นโรคซึมเศร้ากินไม่หยุด (Binge Eating Disorder) หรือ BED โดยอาการผิดปกติในการรับประทานอาหารนั้น ไม่ได้มีสาเหตุจากอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวช ดังนั้นจึงมีหลายท่านเรียกโรคนี้ว่า โรคซึมเศร้ากินไม่หยุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการแนะนำและนำเสนอข้อมูล พร้อมรายละเอียดของโรคซึมเศร้ากินไม่หยุด ที่มาพร้อมกับสาเหตุโรคกินไม่หยุด แก้ยังไง และยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคกินไม่หยุด Pantip ว่าไง ที่มีทั้งการรีวิวและความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อหาทางออก

 

โรคกินไม่หยุด คือ

 

โรคซึมเศร้า กินไม่หยุด รักษายังไง

อาการโรคกินไม่หยุด คือ อาการผิดปกติของการรับประทานอาหาร ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค โดยอาการป่วยโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดนั้น ไม่ได้มีต้นตอสาเหตุจากการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว โดยความผิดปกตินี้เป็นความผิดปกติทางจิตเวช ซึ่งคนทั่วไปมักจะเป็นโรคซึมเศร้ากินไม่หยุด เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาสุขาพจิตหรือเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ เช่น โรควิตกกังวล หรือ โรคซึมเศร้า ดังนั้นจึงไม่แปลกที่มีคนบางส่วนเรียกอาการผิดปกตินี้ว่า โรคซึมเศร้ากินไม่หยุด นั่นเอง

ทั้งนี้ อาการของโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดนั้น ผู้ที่ป่วยจะมีอาการรับประทานอาหารในปริมาณที่เยอะมาก ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือแม้กระทั่ง ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร โดยจะต้องกิน แม้ตนเองไม่ได้รู้สึกหิวก็ตาม อีกทั้ง อาการผิดปกติของโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการเครียด กังวลหรือเมื่อตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้านั่นเอง โดยเมื่อได้รับประทาน ผู้ป่วยจะดูสึกเหมือนได้ปลดปล่อย ผ่อนคลาย และมักจะสูญเสียการควบคุม โดยในการวินิจฉัยโรคนี้ จะพบอาการผิดปกติของโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดต่าง ๆ ดังอาการเหล่านี้

  • รับประทานอาหารเร็วกว่าปกติ
  • มีอาการกินอิ่มมาก แต่ไม่รู้สึกอึดอัด
  • สามารถรับประทานอาหารได้จำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่ไม่อยู่ในมื้ออาหารหรือไม่รู้สึกหิว
  • สามารถรับประทานอาหารคนเดียวได้ในปริมาณมาก ๆ โดยไม่รู้สึกเขินอาย

ถึงแม้ว่าอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดนั้น จะยังไม่มีการวินิจฉัยทราบถึงสาเหตุที่ชัดเจน แต่ในทางการแพทย์พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถก่อให้เกิดโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคกินไม่หยุด คือ

  • ปัจจัยความเสี่ยงด้านจิตใจ อาจมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วย เช่น การถูกทำลาย การสูญเสียบุคคลรอบตัว การโดน Bully ไปจนถึงความผิดหวังจากการลดน้ำหนัก และไม่มีความมั่นใจ วิตกกังวลเรื่องรูปร่างของตนเอง เป็นต้น
  • ปัจจัยความเสี่ยงจากโรค สาเหตุนี้สามารถมีต้นตอจากการที่ผู้ป่วยเป็นโรคอ้วน หรือคนในครอบครัวเคยเป็นโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดมาก่อน หรืออาจมีอาการป่วยทางจิตเวชอื่น ๆ เช่น โรคไบโพลาร์ โรคเครียด โรคซึมเศร้า เป็นต้น

 

โรคกินไม่หยุด แก้ยังไง

 

โรคซึมเศร้า กินไม่หยุด รักษายังไง

อาการป่วยเป็นโรคกินไม่หยุด คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตเวชที่มีสาเหตุลึกซึ้ง และมีต้นเหตุที่มาจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้ป่วย ดังนั้น โรคกินไม่หยุด แก้ยังไงนั้น คำตอบง่าย ๆ ก็คือการแก้ที่ต้นตอของอาการป่วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธีดังนี้

  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม :ออกกำลังกาย ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในสภาวะความเครียด
  • การใช้ยา :เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีจุดประสงค์เพื่อจัดการสมดุลภายในสมอง และลดโอกาสเกิดอาการของโรคกินไม่หยุด แต่ด้วยผลข้างเคียงจากการใช้ยาจึงต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
  • การทำจิตบำบัด :มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้สาเหตุ และอาการของโรคเพื่อรับมืออาการและสามารถจัดการกับความคิดด้านลบต่อร่างกายของตนเองได้

การแก้ไขหรือการรักษาโรคกินไม่หยุดนั้น ผู้ป่วยต้องใช้ความอดทนและความมีวินัยในการรักษา การได้รับกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างจึงเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จ ดังนั้นโรคกินไม่หยุด แก้ยังไงนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือคนรอบข้าง ที่มีความสำคัญไม่แพ้การป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นเอง

 

โรคกินไม่หยุด Pantip ว่าไง

ชุมชนพันทิปเป็นอีกแห่งที่มีการพูดคุยกันถึงประเด็นโรคซึมเศร้ากินไม่หยุด ซึ่งมีหลายกระทู้ที่เข้าข่ายอาการกินไม่หยุด โดยมีทั้งการกินไม่หยุดที่รู้ตัวว่าตนเองป่วย และมีทั้งที่ไม่ทราบว่าอาการผิดปกติที่ตนเองเป็นนั้น คืออาการป่วย โดยสมาชิกแต่ละท่านได้เข้ามานำเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีหลายท่านนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา โดยมีทั้ง การบังคับตัวเอง การซื้อของมาเก็บเท่าที่จำเป็น โดยไม่ซื้อขนมหรือของกินมาเก็บไว้เยอะเกินความจำเป็น หรือสามารถซื้อมาเก็บเป็นวันต่อวัน โดยเป็นอีกวิธีการแก้ปัญหาโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดได้โดยไม่ต้องพึ่งการรับประทานยา

 

โรคซึมเศร้า กินไม่หยุด รักษายังไง

อีกทั้งยังมีหลายท่านที่มีความเข้าใจสาเหตุของโรคและอาการป่วยโรคกินไม่หยุด คือ การทำความเข้าใจว่าอาการป่วยนี้ เป็นความผิดปกติของสารบางสารในสมอง ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์กับอาหารป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ดังนั้นการรักษาโรคซึมเศร้ากินไม่หยุดนี้ ผู้ป่วยจึงควรเข้าพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาโดยต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนในการรักษาอาการป่วย หมดกังวลเรื่องโรคกินไม่หยุด Pantip ว่าไง เพราะมีสมาชิกหลายทานยืนยันการรักษาด้วยวิธีนี้จะสามารถช่วยให้หายจากอาการป่วยได้

 

อ้างอิง 1 2

 

Tag

โรคซึมเศร้ากินไม่หยุด                 

โรคกินไม่หยุด คือ          

โรคกินไม่หยุด แก้ยังไง                

โรคกินไม่หยุด Pantip ว่าไง