แจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ออนไลน์

เริ่มต้นปี 2566 สำนักงานประกันสังคม สังกัดกระทรวงแรงงานนั้น ได้มีความพร้อมให้ทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนทั้งตามมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ได้ทันที ทั้งนี้นอกจากประเด็นเกี่ยวกับการแจ้งย้ายหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลนั้น ทุกท่านยังสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขสถานประกอบการ ที่ทำงานหรือแม้กระทั้งที่อยู่ได้ด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 เพื่อให้ทุกท่านสามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนสถานรับบริการได้ด้วยตัวท่านเอง ดังนั้นเราไปดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอย่างไร

 

การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566

แจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ออนไลน์

ในส่วนนี้ ถือเป็นการอัปเดตรายละเอียดและข้อมูลของผู้ประกันตนรายปี ซึ่งระบบของสำนักงานประกันสังคมนั้นจะมีการแจ้งไปที่สถานประกอบการหรือที่ทำงานของท่านเพื่อให้ทุกท่านดำเนินการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ประกันตนทุกท่านสามารถดำเนินการได้นั้น คือ การแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและเป็นสถานพยาบาลที่ท่านเลือก และนอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถเข้าดำเนินการกดแก้ไขอัปเดตข้อมูลสถานประกอบการ ที่อยู่อาศัยของท่านได้อีกด้วย โดยทั้งหมดนั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ทันทีด้วยตัวท่านเองผ่านช่องทาง “ออนไลน์”

 

แจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ออนไลน์

สำหรับทุกท่านที่ต้องการดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 นั้น ท่านต้องดำเนินการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกและลงทะเบียนผ่านระบบผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนนั้นจะต้องดำเนินการลงทะเบียนด้วย เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมด้วยรหัสผ่านซึ่งท่านต้องดำเนินการสมัครสมาชิก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าสมัครสมาชิก ที่นี่
 • กดที่ “สมัครสมาชิก”
 • อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก กดที่ “ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ”
 • จากนั้นให้กดที่ถัดไป
 • ระบบจะนำทานเข้าสู่การกรอกรายละเอียดและขั้นตอน โดยมีข้อมูลดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก/ หมายโทรศัพท์มือถือ/ รหัสผ่านที่ท่านต้องการตั้ง พร้อมการกดยืนยันรหัสนั้นอีกครั้ง/ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด และอีเมล แล้วกด ถัดไป
 • ดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS ที่ส่งไปทางโทรศัพท์มือถือของท่าน
 • เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครสมาชิก

จากที่ท่านดำเนินการสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถเข้าดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ออนไลน์ได้ทันที โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้า Log In ที่เว็บไซต์ประกันสังคม
 • กดคลิกที่คำว่า “ผู้ประกันตน”
 • หลังจากนั้นให้ท่านกดที่ “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
 • เมื่อท่านกดยื่นแบบเปลี่ยนสถานพยาบาล ท่านจะสามารถดำเนินการตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ท่านต้องการเปลี่ยน และกดเปลี่ยนสถานพยาบาล
 • หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามที่ท่านแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ออนไลน์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการดำเนินการอนุมัติการย้ายในวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน

ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกและไม่สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ออนไลน์ได้นั้น ท่านสามารถเข้าดำเนินการแจ้งสถายพยาบาลผ่านนายจ้าง สถานประกอบการหรือเข้ายื่นคำร้องแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ได้ด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานประกันสังคม แต่ ณ เวลานี้การแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลนั้นได้หมดเขตการแจ้งไปแล้ว ซึ่งทุกท่านจะสามารถดำเนินการย้ายได้อีกครั้งในปีถัดไป เว้นแต่ว่าทุกท่านมีเหตุจำเป็นจริง ๆ เช่น มีการเปลี่ยนที่ทำงาน ย้ายที่อยู่อาศัย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดโอกาสให้ท่านสามารถย้ายโรงพยาบาลระหว่างปีได้ 1 ครั้ง ซึ่งท่านสามารถยื่นเรื่องได้ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลง

 

แจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ไม่ได้ทำยังไง

สำหรับทุกท่านที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้วนั้น ทุกท่านสามารถเข้าติดตามผลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ทันที ผ่านระบบประกันสังคม ที่นี่ ซึ่งสำหรับท่านที่ดำเนินการเปลี่ยนสถานพยาบาลแล้ว ไม่ทันกำหนดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น ทุกท่านจะสามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้อีกครั้งในปีถัดไป เว้นแต่ว่าทุกท่านมีเหตุจำเป็นจริง ๆ เช่น มีการเปลี่ยนที่ทำงาน ย้ายที่อยู่อาศัย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดโอกาสให้ท่านสามารถย้ายโรงพยาบาลระหว่างปีได้ 1 ครั้ง ซึ่งท่านสามารถยื่นเรื่องได้ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลง โดยหากท่านมีประเด็นคำถามหรือแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลไม่ได้ หรือไม่สำเร็จ ทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน หรือโทรติดต่อที่สายด่วน 1506 เพื่อของความช่วยเหลือได้ทันที

 

อ้างอิง 1 2