แจกเงินคนตกงาน ว่างงาน 5000 บาท 3 เดือน รับมือโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) รัฐบาลได้เตรียมมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในระยะที่ 2 สรุปได้ดังนี้

– แจกเงินคนละ 5000 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

– เพิ่มสิทธิประกันสังคม กรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ นายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน และ รัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

– จัดสินเชื่อ 10000 บาท/คน อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

– จัดสินเชื่อพิเศษ 50000 บาท สำหรับผู้ที่ยังรับสินเชื่อไม่เพียงพอ  อัตรา 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

– โรงรับจำนำ คิดดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 

  • บัตรประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลนายจ้าง 

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท เยียวยาผลกระทบ COVID-19 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มี.ค. 63 นี้

ช่องทางรับเงินเยียวยา COVID-19 5000 บาท

  • รับผ่านบัญชีธนาคาร
  • รับผ่านพร้อมเพย์ 

เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม เราจะอัพเดตให้ท่านทราบอีกครั้ง