แก้ไขข้อมูลหมอพร้อม ทำไง 2567

แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่จัดการเรื่องการฉีดวัคซีน กับผู้รับวัคซีน ปัจจุบันมีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้

1.การจองวัคซีน

2.การนัดรับวัคซีน

3.การแสดงประวัติการรับวัคซีน

4.การแสดงใบรับรองการรับวัคซีน

5.การตรวจสอบใบรับรองของการรับวัคซีน

ผู้ที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ จำเป็นต้องมีข้อมูล 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข Moph Immunization เท่านั้น

แก้ไขข้อมูลหมอพร้อม ทำไง 2566

ลงทะเบียนเลขบัตรประจำตัวผิด เลขบัตรไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลที่แท้จริง ทำอย่างไร

ตอบ การแก้ไขข้อมูลหมอพร้อมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ไม่ถูกต้องนั้นจะยังไม่สามารถแก้ไขผ่านระบบด้วยตนเองได้ จำเป็นที่จะต้องติดต่อ Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” ที่เบอร์ 02-792-2333 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

 

ข้อมูลส่วนตัวที่แสดงไม่ตรงกับข้อมูลในปัจจุบัน ทำอย่างไร

ตอบ การแก้ไขข้อมูลหมอพร้อมในกรณีข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล  สามารถแก้ไขข้อมูลหมอพร้อมโดยกดเลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงในปัจจุบัน แล้วกดบันทึก

 

ไม่พบโรงพยาบาลที่ต้องการฉีดวัคซีนในหมอพร้อม ทำอย่างไร

ตอบ ขณะนี้ “หมอพร้อม Version 3.1” ได้ปรับปรุงระบบให้สามารถเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการได้แล้ว รวมถึงการปรับปรุงระบบการจองวัคซีน การเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน และประสิทธิภาพการแสดงผล ดังนั้นสามารถแก้ไขได้โดยอัพเดท Version และเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง

 

แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย ทำอย่างไร

ตอบ การแก้ไขข้อมูลหมอพร้อมในกรณีแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้โดยกดเข้าไปที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” จากนั้นเลือกรูปดินสอ เพื่อเข้าสู่หน้า “แก้ไขข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย” เลือกกลุ่มเป้าหมายใหม่ และทำการกดบันทึก

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว แต่ข้อมูลการจองหายต้องทำอย่างไร

ตอบ การแก้ไขข้อมูลหมอพร้อมในกรณีปัญหาลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว แต่ข้อมูลการจองหาย สามารภแก้ไขโดยการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการรับข้อมูลจากสถานพยาบาลหลายแห่งพร้อมกัน หรือการปรับข้อมูลในระบบ ส่งผลให้ข้อมูลในระบบเกิดการตกหล่น

 

ยกเลิกการจองวัคซีนได้มั้ย ทำอย่างไร และมีผลต่อการขอรับวัคซีนในอนาคตหรือไม่

ตอบ สามารถยกเลิกการจองวัคซีนได้โดยแจ้งสถานพยาบาลที่จองคิวไว้ เพื่อสถานพยาบาลจะนำไปจัดสรรให้ท่านอื่น นอกจากการแจ้งยกเลิกกับสถานพยาบาลแล้วท่านยังสามารถเข้าไปยกเลิกการจองวัคซีนได้ที่ LINE หรือ Application หมอพร้อม โดยเข้าไปที่เมนู “เปลี่ยนการจองวัคซีน” การขอยกเลิกการรับวัคซีนจะไม่มีผลอะไรในอนาคต เมื่อท่านมีความพร้อมก็สามารถจองคิวรับวัคซีนในระบบได้อีกครั้ง

 

กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหมอพร้อมหรือไม่ปรากฏเมนูแก้ไขข้อมูล ลองเช็คว่าแอพพลิเคชั่นที่ท่านติดตั้งอัพเดทถึง Version 3.1 หรือยัง ถ้ายังเป็น Version เก่า ให้ลองอัพเดท และเข้าทำรายการอีกครั้ง แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหมอพร้อมได้ ให้ท่านติดต่อ  Call center ศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” ที่เบอร์ 02-792-2333 หรือช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook page หมอพร้อม หรือ LINE @หมอพร้อม