เรามีเรา เยียวยาโควิด คืออะไร ใครสมัครได้ สมัครยังไง 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้รัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดมิให้ลุกลามมากขึ้น ซึ่งย่อมกระทบต่อชีวิตประจำวัน และการทำมาหากินของคนจำนวนมาก รวมทั้งคนกลุ่มเปราะบาง หรือผู้พิการนั่นเอง โดยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเยียวโควิด-19 ชุดใหม่ ในชื่อโครงการ ‘เรามีเรา’ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ติดโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้

 

เรามีเรา เยียวยาโควิด คืออะไร

เรามีเรา เยียวยาโควิด คืออะไร

โครงการ ‘เรามีเรา’ ไม่ใช่มาตรการเยียวยาโควิดอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างกลุ่มผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต อาจจะมากกว่าคนจำนวนมากเสียด้วยซ้ำ ฉะนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่รัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ โดยโครงการ ‘เรามีเรา’ จะดำเนินการผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อันเป็นกลไกหลักในการดูแลผู้เปราะบางในสังคมไทยตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน พม. ได้ดำเนินการช่วยเหลือและติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พิการระหว่างภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

  1. ติดตามเฟซบุ๊กและโซเชียลของผู้พิการว่ามีการโพสต์ขอความช่วยเหลือหรือมีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากอย่างไร เพื่อที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
  2. คัดกรอง ประสานงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งคนพิการเข้ารับการรักษาใน รพ. หรือ รพ.สนาม ทันที
  3. ประเมินผล และติดตามให้ความช่วยเหลือคนพิการต่อไป

 

จะเห็นได้ว่าโครงการ ‘เรามีเรา’ ไม่ใช่มาตรการแจกเงินแต่อย่างใด แม้ชื่อจะคล้ายกับโครงการแจกเงินฟรีเยียวยาโควิดโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาล แต่ก็มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยเฉพาะผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่น้อยไปกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม

 

อ้างอิง 1 2

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 อาทิ ประกันโควิด เจอจ่ายจบ, คนละครึ่ง เฟส 3, สินเชื่อออมสินโควิด, 

 

ประกันโควิด เจอจ่ายจบ 2564
คนละครึ่ง เฟส 3
ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท