เปลี่ยนวันฉีดวัคซีน dtac/ true/ บางซื่อ 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้น ณ เวลานี้ ถือได้ว่าเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีขนนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกว่าหลายร้อยท่าน สามารถให้บริการรับรองการฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนและประชาชนทั่วไปได้กว่าหมื่นคนต่อ 1 วัน และจากความร่วมมือล่าสุดกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง DTAC และ TRUE วันนี้เราจึงได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญ ที่ทุกท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนและจองสิทธิการฉีดวัคซีนทั้งสำหรับเด็กและเข็ม 3 และ 4 ได้

ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลแก่ทุกท่านเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับการปรับเปลี่ยนวันฉีดวัคซีน dtac/ true บางซื่อ 2565 วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านที่นี่

 

DTAC/ TRUE รับการฉีดวัคซีนโควิด 19

การให้บริการวัคซีนผ่านแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างเครือข่าย DTAC และ TRUE นั้น ถือเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ด้วยวัคซีนสูตรไขว้เข็ม 1 AstraZeneca และเข็มที่ 2 Pfizer ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ต้องการเข้ารับบริการวัคซีนที่ศูนย์บางซื่อนั้น ต้องดำเนินการลงทะเบียนและจองสิทธิเข้ามาก่อน โดยจะไม่สามารถ Walk in ได้ และหากท่านอาศัยอยู่ต่างจังหวัด แต่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์ฉีดได้ ก็สามารถรับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ได้ทันที

เปลี่ยนวันฉีดวัคซีน Dtac/ TRUE

เป็นข้อคำถามและเป็นประเด็นหลักสำหรับบทความของเราในวันนี้ เนื่องจากมีหลายท่านที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนและจองสิทธิการฉีดวัคซีนแล้ว ผลปรากฏว่าไม่สามารถเดินทางมาฉีดได้ในวันและเวลาดังกล่าว ในส่วนนี้จากกระทู้ศูนย์ในบริการวัคซีนของ DTAC และ TRUE พบว่า หากท่านได้รับ SMS ยืนยันการฉีดวัคซีนแล้วและไม่สามารถเดินทางมาฉีดได้ ทุกท่านสามารถเดินทางมาฉีดหลังวันนัดหมายได้ไม่เกิน 7 วัน โดยยื่น QR Code และบัตรประชาชนแจ้งว่ามาไม่ตรงวันนัด เพียงเท่านี้ก็สามารถดำเนินการฉีดได้เลย และในส่วนของการแจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนนั้น ระบบจะไม่สามารถรองรับและไม่สารถดำเนินการเปลี่ยนวันและสถานที่ได้

FAQ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่ บางซื่อ

ไม่ได้เป็นลูกค้า DTAC / TRUE ไปฉีดได้ไหม

หลายท่านอาจจะเกิดความสับสนว่า จะต้องมีสถานะเป็นลูกค้าเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ DTAC และ TRUE เท่านั้นที่จะสามารถจองสิทธิได้ โดยจากรายละเอียดและข้อมูลที่เราได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อพบว่า แม้ท่านจะไม่ได้เป็นลูกค้าของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเหล่านั้น ทุกท่านก็สารถเข้ารับการให้บริการได้ทันที ซึ่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดรวบรวมข้อมูลและการจัดส่ง SMS เพื่อยืนยันการจองสิทธิเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องมีการเปิดแพลตฟอร์มการเปิดจองวัคซีนที่แบ่งตามค่ายผู้ให้บริการ

 

กรณีจองสิทธิฉีดวัคซีนไว้ที่บางซื่อแล้วต้องการเปลี่ยนไปฉีดที่ศูนย์อื่น จะทำได้ไหม

การให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ เวลานี้มีการเปิดให้บริการหลากหลายจุด ทั้งนี้นอกจากการเปิดให้บริการที่ศูนย์บางซื่อแล้ว ณ เวลานี้ยังมีการให้บริการที่ศูนย์แฟชั่น ไอส์แลนด์อีกด้วย ซึ่งหากท่านได้ดำเนินการจองสิทธิไว้ที่บางซื่อ แต่ภายหลังต้องการเปลี่ยนไปรับการให้บริการที่ศูนย์ แฟชั่น ไอส์แลนด์ จากข้อมูลพบว่าท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ โดยการเปลี่ยนหรือเลื่อนวันฉีดวัคซีนนั้นจะสามารถทำได้เพียงเฉพาะการเข้ามารับการฉีดวัคซีนล่าช้า ภายในระยะเวลา 7 วันของวันที่ได้รับการนัดหมาย ซึ่งทุกท่านสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและ แสดง SMS ที่มีข้อมูลของการนัดหมายเข้ารับวัคซีนที่จุดให้บริการได้ทันที ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันจากวันที่ได้รับการนัดหมาย

หากไปฉีดแล้ว พบว่ามีวัคซีนที่ท่านไม่ต้องการฉีด ไม่ฉีดได้หรือไม่

กรณีที่ท่านได้รับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการให้บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์บางซื่อแล้วนั้น พบว่า ณ วันที่รับการให้บริการไม่มีวัคซีนที่ท่านต้องการ ทุกท่านสามารถดำเนินการปฏิเสธการรับวัคซีนได้และสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการถึงวัคซีนที่ต้องการว่าจะมีเข้ามาในวันไหน และดำเนินการลงทะเบียนใหม่ หรือหากไม่เกิน 7 วันก็สามารถกลับมารับวัคซีนได้อีกครั้ง

 

อ้างอิง 1 2