เช็ค/ตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2567 วิธีติดตามเงินคืนภาษี

การตรวจสอบเงินคืนภาษีเงินได้ 2565 นั้น เป็นอีกเรื่องที่เหล่าประชาชนผู้เสียภาษีต่างเฝ้ารอไม่แพ้การรอผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะไม่เพียงแต่เป็นเงินจำนวนที่สามารถนำกลับมาใช้จ่ายและเก็บออม แต่นั้นอาจหมายถึงเงินที่จะเพิ่มเติมให้ได้ใช้จ่ายกันในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงสร้างผลกระทบที่รุนแรง และยังคงสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งการได้รับเงินคืนภาษี 2565 เพิ่มเติมจะสามารถช่วยผยุงให้ทุกท่านสามารถใช้จ่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงเตรียมพร้อมทั้งข้อมูลและรายละเอียดเพื่อนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการเช็ค/ ตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2565 ซึ่งทุกท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งมีดังนี้

 

เช็ค/ตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2565 ที่ไหน

 

เช็ค/ตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2565 วิธีติดตามเงินคืนภาษี

กรมสรรพากรเป็นอีกหน่วยงานที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากระบบ Manual ไปสู่การให้บริการบนฐานการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยสำหรับประเด็นคำถามร้อนสุดฮอตอย่างการ “ขอคืนภาษี” ทางกรมสรรพากรได้ดำเนินการให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถเข้าไปเช็ค/ ตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2565 ได้ง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทุกท่านได้ดำเนินการยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถรอรับเช็คเงินคืนได้ทันที

สำหรับปีภาษีที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มกราคม 2564 ทางกรมสรรพากรได้ดำเนินการออกประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ ซึ่งผู้ที่ต้องดำเนินการยื่นแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/ ภ.ง.ด.91) นั้น จากเดิมต้องยื่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม แต่มีการเปิดโอกาสให้สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับการยื่นผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับการดำเนินการออกประกาศเกี่ยวกับ การขอคืนภาษี ซึ่งสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบและช่องทางออนไลน์เช่นกัน โดยสามารถเข้ากรอกรายละเอียดและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอคืนภาษีได้ทันที ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายได้ไปแล้ว 1 วัน ที่นี่

 

วิธี เช็ค/ตรวจสอบ/ติดตาม เงินคืนภาษี 2565

สำหรับวิธีการเข้าตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2565 นั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยตนเอง เพียงเข้าใช้งานที่ระบบการขอคืนเงินคืนภาษี ดังนี้

  1. เข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ของ กรมสรรพากร ที่นี่
  2. กดที่เมนู “สอบถามการคืนภาษี” E – Refund
  3. หลังจากนั้น ระบบจะแสดงช่องว่างให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูล ซึ่งมีทั้ง เลือกปีภาษี/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้เสียภาษี/ ชื่อสกุล หลังจากนั้นให้กด “สอบถาม”

ทั้งนี้หากระบบไม่สามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงิน หรือการตรวจสอบเงินคืนภาษี 2565 ของท่านได้ ทุกท่านสามารถดำเนินการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) หรือโทร. 1161 หรือเข้าต่อสอบถามที่ สำนักงานสรรพากร เขตพื้นที่ทั่วประเทศ

 

หากไม่ได้รับเช็คคืนเงิน หรือไม่ได้รับเงินคืนภาษี 2565 ทำยังไง

 

เช็ค/ตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2565 วิธีติดตามเงินคืนภาษี

กรณีที่ท่านดำเนินการตรวจสอบสถานะ “การคืนเงินภาษี” ผลปรากฏว่ามีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้ท่านแล้ว แต่ท่านกลับไม่ได้รับ อันเกิดจากการเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ยังไม่ได้รับเช็ค ท่านสามารถดำเนินการเข้าติดต่อกับสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/ 91 เพื่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าว หรือยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่ ซึ่งต้องเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  • หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำแทน และบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจแลผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

และสำหรับท่านที่ดำเนินการเช็ค/ ตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2565 แล้วผลปรากฎว่าท่านได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่คำนวณไว้ หรืออาจรวมไปถึงกรณีไม่ได้รับเงินคืน หากท่านไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของกรมสรรพากร ท่านสามารถดำเนินการอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 โดยสามารถเข้าติดต่อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาได้ทันที โดยท่านสามารถดำเนินการจัดทำหนังสืออุทธรณ์ขั้นเองได้ โดยต้องมีรายละเอียดชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

เช็ค/ตรวจสอบ เงินคืนภาษี 2565 กี่เดือนได้คืน

โดยปกติทั่วไป ระบบในการดำเนินการคืนเงินภาษีให้ประชาชนผู้เสียภาษีนั้น กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่า หากมีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำซ้อนหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย โดยทุกท่านสามารถดำเนินการติดต่อและตรวจสอบ การคืนเงินภาษีได้ที่ระบบ E – Refund ที่นี่ จนกว่าท่านจะได้รับการคืนเงินภาษี

อ้างอิง 1 2

 

Tag

 
#ติดตามคืนเงินภาษี2565
 
#ตรวจสอบสถานะคืนภาษี2565
 
#ตรวจสอบคืนภาษี2565
 
#ยื่นขอคืนภาษี2565
 
#ยื่นภาษีกี่วันได้เงินคืน2565
 
#คืนภาษี2565ช้ามาก
 
#ยื่นภาษีกี่วันได้เงินคืน2565
 
#คืนภาษีพร้อมเพย์2565