เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2565

ด้วยวัตถุประสงค์หลักที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินออม ที่ลูกจ้างทุกคนสามารถดำเนินการเก็บออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต เมื่อถึงคราวเกษียณอายุงาน ทุพพลภาพ เมื่อต้องออกจากงานหรือออกจากกองทุน โดยเป็นการดำเนินการตามหลักการสำคัญเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวและตัวลูกจ้างในกรณีเสียชีวิตอีกด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น และในครั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกกองทุน เราจึงได้สืบค้นและพร้อมนำเสนอข้อมูลและวิธีการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ทุกท่านได้ทราบ กับบทความของเรา “เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2565” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำยังไง

 

เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2565

สำหรับลูกจ้างและอาจจะรวมไปถึงทายาทของผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างนั้น ประเด็นที่ทุกท่านต้องการทราบรายละเอียดมากที่สุดในขณะนี้ คงจะหนี้ไม่พ้นเรื่องของวิธีการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในครั้งนี้เราได้รวบรวมมานำเสนอให้ทุกท่านทราบแล้วที่นี่ ซึ่งเรามีวิธีการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ 4 วิธีมานำเสนอทุกท่าน ดังนี้

วิธีที่ 1 การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านอินเตอร์เน็ต

 

การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านอินเตอร์เน็ต

วิธีการนี้ทุกท่านสามารถดำเนินการตรวจสอบและเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทที่ทำหน้าที่ดูแลกองทุนของท่าน เช่น SCBAMPVD Online สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์/ KTAM ของธนาคารกรุงไทย เป็นต้น โดยวิธีการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์ โดยต้องดำเนินการกดแทบเมนูต่อไปที่ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” และต้องเข้าสู่ระบบด้วยการล็อคอิน ซึ่งจะใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ประกอบกับรหัส 4 หลักที่ท่านจะได้รับเมื่อมีการสมัครเข้าสู่กองทุน โดยยอดเงินจะมีการอัพเดตทุก ๆ สัปดาห์ ทั้งนี้การแสดงรายละเอียดที่ทุกท่านดำเนินการตรวจสอบและเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะมีทั้ง 2 ส่วนคือ ส่วนของนายจ้าง (เงินสมทบ) และเงินในส่วนของลูกจ้าง (เงินสะสม)

 

วิธีที่ 2 การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบข้อความของโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ

 

 

การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบข้อความของโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ

วิธีการดำเนินการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้ เราขอนำเสนอรายละเอียดของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ KTAM ของบลจ. กรุงไทย โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

  • เข้าสู่ระบบการส่งข้อความ SMS
  • คีย์หมายเลขปลายทาง (To) คือ 4694100
  • พิมพ์คำว่า PVD เว้นวรรคตามด้วย รหัสประจำตัวสมาชิกหรือหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เว้นวรรคและตามด้วยรหัส 4 หลักของท่าน เช่น PVD 1234567891011 1234
  • แล้วกดส่ง
  • หลังจากนั้นสมาชิกจะได้รับข้อความตอบกลับว่า “ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วันที่ dd/mm/yyyy จำนวนเงิน xx,xxx,xxx บาท”

 

วิธีที่ 3 การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ

 

การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ

วิธีการนี้เป็นอีกวิธีการที่สามารถช่วยให้ทุกท่านเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้สะดวกง่ายดาย และรวดเร็วเพียงดำเนินการติดต่อที่เจ้าหน้าที่ โดยใช้การโทรศัพท์เข้าไปยังบริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ซึ่งในครั้งนี้เราขอยกตัวอย่างของ บลจ.กรุงไทย อีกเช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

  • โทร กดหมายเลข 0 – 2686 – 6100
  • ระบบจะแจ้งขั้นตอน ให้ท่านกด 9 ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์/ กด 1 ลูกค้าทั่วไป/ กด 2 ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กด 1 เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • หลังจากนั้นให้ท่านกด หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และตามด้วยกด รหัส 4 หลัก
  • ระบบจะดำเนินการตอบรับเป็นข้อความอัตโนมัติ ดังนี้ “ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วันที่ dd/mm/yyyy จำนวนเงิน xx,xxx,xxx บาท”

 

วิธีที่ 4 การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านแอป

 

การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านแอป

วิธีการนี้เป็นการดำเนินการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุด เนื่องจากทุกท่านจะสามารถเสร็จสิ้นทุกกระบวนการได้ด้วยตัวท่านเอง ผ่านแอปพลิเคชั่นที่พร้อมให้บริการท่านง่าย ๆ โดยในที่นี่ เราขอนำเสนอแอป KTAM PVD ของบลจ.กรุงไทย ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการล็อคอินและเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ทันทีที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

ทั้งนี้ สำหรับท่านอื่น ๆ ที่ใช้บริการของธนาคารอื่น ๆ สามารถดำเนินการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ ด้วยวิธีการคล้าย ๆ กันนี้

เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Pantip ว่ายังไง

จากที่ทุกท่านได้อ่านและศึกษารายละเอียดแบะวิธีการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เรานำเสนอไปแล้วนั้น ทุกท่านคงจะพอทราบช่องทางในการติดต่อและขอตรวจสอบและเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท่านสังกัดอยู่ โดยประเด็นข้อสงสัยที่แม้ว่าจะสามารถดำเนินการติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ โดยได้ดำเนินการตั้งกระทู้ถามรายละเอียดใน Pantip ไว้มากมาย โดยประเด็นข้อสงสัยนี้ได้รับการตอบจากแอดมินผู้ดูแลกองทุนดังนี้

 

เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Pantip ว่ายังไง

และยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นข้อสงสัยสืบเนื่องจากการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น คือ เรื่องของระยะเวลาในการรับเงินเมื่อมีการลาออกจากกองทุน และการลาออกจากงานนั้นสามารถดำเนินการขอเงินคืนได้หรือไม่ ทั้งนี้ แอดมินผู้ดูแลกองทุนได้เข้ามาให้คำแนะนำและรับเรื่องไปดูแลทันที ดังนั้นหากทุกท่านมีข้อสงสัยเรื่องการดำเนินการเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับเงินสมทบ ทุกท่านสามารถดำเนินการติดต่อที่ฝ่ายบุคคลของท่าน และบริษัทผู้ดูแลกองทุนของท่านได้ทันที

 

เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Pantip ว่ายังไง

อ้างอิง 1 2

 

Tag

 
เช็ค เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ tmb
 
เช็ค เงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ UOB
 
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ออกจากงาน
 
เช็คเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กสิกรไทย
 
เช็คเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์
 
เช็คเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ tisco
 
เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพcimb
 
เช็คเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บัวหลวง