Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

บทความการเงินการลงทุน แคปชั่นคำคม สุขภาพ และดวงความรัก

Home / How to / เช็คอาการโควิด ง่าย ๆ แบบประเมินความเสี่ยงโควิด ตามอาการด้วยตนเอง 2021

เช็คอาการโควิด ง่าย ๆ แบบประเมินความเสี่ยงโควิด ตามอาการด้วยตนเอง 2021

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือ โคโรน่าไวรัส 2019 จะผ่านระยะเวลามาแล้วร่วม 1 ปีเศษ แต่ความรุนแรงก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อก็ยังคงต้องให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นการตรวจสอบทั้งหน่วยคัดกรองของรัฐบาล และการตรวจเชิงลึกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงวันหยุดและเทศกาล ที่จะมีคนจำนวนมากต้องเดินทางและเคลื่อนย้ายกลับถิ่นฐาน ส่งผลให้การเฝ้าระวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับประชาชนทุกคน ที่ต้องดูแลรักษาสุขอนามัยและช่วยกันรักษากฎระเบียบและ ข้อควรปฏิบัติตามขั้นตอน การรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing

ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกท่าน ทราบถึงวิธีการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง และอาการด้วยตัวของท่านเอง และเป็นการช่วยกันเฝ้าระวังอาการและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเป็นการเช็คอาการโควิดด้วยตนเอง ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลัก กับบทความ เช็คอาการโควิด ง่าย ๆ แบบประเมินความเสี่ยงโควิด ตามอาการด้วยตนเอง 2021 ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดดังนี้

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

หลักการที่ถูกต้อง เพื่อเช็คอาการโควิด

แม้ว่าในประเทศไทย การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดยังคงมีความเสี่ยงอยู่ และหลายท่านคงจะมีความสงสัยว่าโควิด ตรวจยังไงนั้น วันนี้เรามีคำตอบให้คุณ โดยหากคุณมีความกังวลหรือมีประวัติที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อหรือมีอาการโควิด สิ่งที่คุณควรปฏิบัติโดยเร็วคือ การเข้าพบแพทย์ทันที เพื่อขอรับการตรวจเช็คอาการโควิด ซึ่งอ้างอิงจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อมูลการตรวจเชื้อและเช็คอาการโควิดที่ถูกต้องตามหลักนั้นมีหลายวิธี โดยการเช็คอาการโควิดที่ถูกต้องนั้น มีดังนี้

 

เช็คอาการโควิดด้วย Real – Time RT PCR

วิธีการเช็คอาการโควิดแรกนี้ เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธีการที่รวดเร็ว โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำและประเทศไทยพร้อมใช้อยู่ในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกชี้แจงว่า วิธีการเช็คอาการโควิดรูปแบบนี้มีข้อดี คือ มีความรวดเร็ว มีความจำเพาะสูง และสามารถทราบผลภายใน 3 – 5 ชั่วโมเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อย ๆ ได้

ดังนั้นวิธีการเช็คอาการโควิดด้วยการตรวจ Real – Time RT PCR นี้จึงมีความจำเป็นต้องตรวจจากสารคัดหลั่งจาก ทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนล่าง ของผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือผู้ที่มีอาการโควิด ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค อีกทั้งยังสามารถใช้ติดตามผลการรักษาได้อีกด้วย

 

เช็คอาการโควิดด้วย Rapid Test

การตรวจโควิด วิธีนี้เป็นวิธีการตรวจหาเชื้อที่มีความรวดเร็วที่สุด โดย Rapid Test เป็นการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยการให้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid Test ที่สามารถทราบผลได้ภายในระยะเวลาเพียง 15 – 20 นาที ซึ่งการตรวจโควิดวิธีนี้จะสามารถทำได้หลังมีอาการป่วย 5 – 7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10 – 14 วัน เนื่องจากร่างกายจะเริ่มสร้างคุ้มกันขึ้นมาต้านทานโรค ดังนั้นการใช้วิธีการตรวจโควิด แบบ Rapid Test เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันในช่วงแรกของการรับเชื้อ หรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นเป็นลบ ซึ่งแสดงและบ่งชี้ว่าผู้ที่ได้รับการตรวจนั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิดนั่นเอง โดยการตรวจโควิดวิธีการนี้นั้น จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ชุดละ 200 – 500 บาท โดยหากนำเข้าจากต่างประเทศอาจราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 400 – 500 บาทต่อชุด แต่ในปัจจุบันประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถพัฒนาชุดตรวจโควิดนี้ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งราคาภายในประเทศนั้นจะอยู่ที่ 200 – 300 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้ การตรวจโควิดทั้ง 2 วิธี ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำว่า ประชาชนไม่ควรซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์มาตรวจด้วยตนเอง เนื่องจากประชาชนไม่มีความเชี่ยวชาญ และน้ำยาและสารเคมีบางตัว ไม่มีการจัดจำหน่ายในท้องตลาด ดังนั้นหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือมีความกังวลว่าตนเองมีอาการโควิด ให้เข้ามาพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที และหากคุณเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและมีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการใด ๆ ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการก่อนการเข้ามาตรวจโควิดทั้ง 2 วิธี ก็คือการ ปฏิบัติตามแบบประเมินความเสี่ยง เช็คอาการโควิด โดยมีวิธีการและขั้นตอนการสังเกตตนเอง ดังนี้

 

เช็คอาการโควิดด้วยแบบประเมินความเสี่ยงโควิด 19

โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดทำเว็บไซต์ที่ช่วยและอำนวยความสะดวกประชาชนทั่วประเทศ ให้สามารถเข้ามาทำแบบประเมินความเสี่ยง เช็คอาการโควิดด้วยตนเองได้ง่าย ๆ เพียงตอบคำถามตามความเป็นจริง 5 – 10 ข้อ ที่นี่  ก็จะสามารถทราบได้ว่าตนเองมีความเสี่ยงในระดับใด และควรเดินทางไปโรงพยาบาลหรือไม่ ซึ่งภายในเว็บไซต์มีการพัฒนาแบบประเมินขึ้น โดยมีให้เลือกทั้งภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ/ ภาษาจีน/ ภาษาพม่า โดยมีประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ท่านเดินทางมาจากหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อ ของโรค COVID – 19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่
 • ท่านทำงานใน สถานกักกันโรค หรือไม่
 • ท่านมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย ยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่
 • ท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ทั้งสถานพยาบาล/ คลินิก/ ทีมสอบสวนโรค หรือ ร้านขายยา หรือไม่
 • ท่านมีประวัติไปในสถานที่ประชาชนหนาแน่น ชุมนุมชน หรือที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้สงสัยหรือยืนยัน โควิด 19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
 • ในสถานที่ท่านไปประจำ คนที่สนิทใกล้ชิดกับท่าน มีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก มีเสมหะ มากกว่า 5 คน พร้อม ๆ กันในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่

ทั้งนี้ หากท่านต้องการตรวจเช็คอาการโควิดเบื้องต้นด้วยตนเอง ท่านสามารถตรวจอาการตนเองได้ดังนี้

อาการทั่วไป

 • มีไข้ อุณหภูมิเกิน 37.5 องศา
 • ไอแห้ง
 • อ่อนเพลีย

อาการที่พบไม่บ่อยนัก

 • ปวดเมื่อยเนื้อตัว
 • เจ็บคอ
 • ท้องเสีย
 • ตาแดง
 • ปวดศีรษะ
 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่มและรับรส
 • มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

อาการรุนแรง

 • หายใจลำบากหรือหายใจถี่
 • เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก
 • สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว

ดังนั้น หากตรวจเช็คอาการโควิด แล้วคุณมีอาการดังกล่าวควรเข้าพบแพทย์โดยด่วน

 

อ้างอิง 1 2

 

 

 • Facebook
 • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :