เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ เข้าวันไหนบ้าง ปี 2565

ในปัจจุบันกำหนดการโอนเงินเดือนข้าราชการ 65 นั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นมีการกำหนดชัดเจนมากกว่าแต่ก่อนมาก โดย ณ เวลานี้ กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้ดำเนินการและผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 65 เงินเดือนลูกจ้างข้าราชการ และยังรวมไปถึงเงินบำนาญ 2565 ทั้งหมดได้มีการกำหนดวันที่ชัดเจนและบอกก่อนล่วงหน้าเป็นปีแล้ว โดยในทั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำรายละเอียด พร้อมลงวันในปฏิทินสำหรับทุกท่านที่กำลังรอและคาดหวังรอรับเงินบำนาญ เราจึงได้เตรียมกำหนดวันที่โอนเงินของกรมบัญชีกลางมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่แล้ว เราไปดูกันเลย

 

Advertisement

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ 65” และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

 

เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ เข้าวันไหนบ้าง ปี 2565

การกำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 65 และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่กรมบัญชีกลางได้จัดทำขึ้นนั้น ผลปรากฎว่ามีการลงวันจ่ายไว้ในปฏิทิน ดังวันที่ต่อไปนี้

 • เดือนมกราคม 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 28 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 26 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 27 กันยายน 2565
 • เดือนตุลาคม 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • เดือนธันวาคม 2565 เงินเดือนข้าราชการ 65 เข้าบัญชี วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2565

 

ปฏิทินการจ่าย เงินบำนาญรายเดือน 65” ของผู้รับบำนาญ ปี 2565

และสำหรับการกำหนดวันจ่ายเงินบำนาญ 2565 ของผู้รับบำนาญปี 2565 ที่กรมบัญชีกลางได้จัดทำขึ้นนั้น ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการกำหนดปฏิทินไว้ ซึ่งมีการลงวันจ่ายไว้ ดังวันที่ต่อไปนี้

 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนมกราคม เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนกุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนมีนาคม เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนเมษายน เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนพฤษภาคม เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนมิถุนายน เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนกรกฎาคม เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนสิงหาคม เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนกันยายน เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนตุลาคม เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนพฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • เงินบำนาญ 2565 รายเดือนธันวาคม เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2565

 

อ้างอิง 1