เงินอุดหนุนบุตรได้ย้อนหลังไหม 2567

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว การได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ถือได้ว่าเป็นยิ่งกว่าความโชคดี เพราะด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ราคาข้าวของแพงขึ้นในทุก ๆ วันการได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร” หลักร้อยก็สามารถช่วยประคับประคองความเดือดร้อนไปได้มากทีเดียว ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงเตรียมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “เงินอุดหนุนบุตร” มาให้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรได้ย้อนหลังไหม วันนี้เรามีคำตอบ

 

เงินอุดหนุนบุตรได้ย้อนหลังไหม 2565

เงินอุดหนุนบุตร 2565

 

เงินอุดหนุนบุตรได้ย้อนหลังไหม 2565

เป็นอีกหนึ่งมาตรการให้ความช่วยเหลือที่พี่น้องประชาชนต่างตั้งตารอ สำหรับเงินอุดหนุนบุตร หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี เป็นจำนวนรายละ 600 บาทโดยเป็นการดำเนินการของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับ “เงินสงเคราะห์บุตร” ที่ดำเนินการจ่ายโดยสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการจ่ายให้พ่อแม่ที่เป็นผู้ประกันตนเท่านั้น ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้ ได้กำหนดการโอน “เงินอุดหนุนบุตร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

 • เดือนตุลาคม 2564 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 8 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม 2564 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 10 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565 เงินอุดหนุนบุตรจะเข้า วันที่ 9 กันยายน 2565

ทั้งนี้หลังจากเดือนกันยายน ทุกท่านจะต้องรอการกำหนดปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรสำหรับปี 2566 ต่อไป โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการเช่นเดิม

 

การเช็คสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

สำหรับทุกท่านที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนั้น จะต้องมีข้อมูลปรากฏอยู่ในฐานระบบข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งต้องเป็นพ่อแม่ที่มีรายได้น้อยหรือต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนจะต้องมีรายได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อปี
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

โดยสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นได้ทันทีที่เว็บไซต์ของ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ ที่นี่ หลังจากนั้นก็ดำเนินการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและหมายเลขบัตรประชาชนของบุตรหรือเด็กแรกเกิด แล้วกดค้นหาข้อมูล

 

เงินอุดหนุนบุตรได้ย้อนหลังไหม

เป็นอีกประเด็นข้อสงสัยที่หลาย ๆ ท่านต้องการคำตอบเนื่องจาก ในบางครั้งบางกรณีนั้นการดำเนินการทางเอกสารอาจจะมีความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินช่วยเหลือตามโครงการอุดหนุนเลี่ยงดูเด็กแรกเกิดนั้นมีความคลาดเคลื่อน จนนำมาซึ่งประเด็นคำถามที่ว่า “เงินอุดหนุนบุตรได้ย้อนหลังไหม” ซึ่งสำหรับข้อสงสัยนี้มีการให้รายละเอียดและข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเพื่อเป็นการทบทวนทุกท่าน เราจึงได้เตรียมข้อมูลและใคร่ขอทุกท่านกลับไปศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนกันอีกครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรนั้น สำหรับรายเดิมจะต้องเป็นกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
 • ทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรตามปฏิทินที่เราได้นำเสนอไปแล้ว
 • สำหรับผู้มีสิทธิรายใหม่นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2564
 • จะมีจ่ายเงินย้อนหลังในเดือนที่ท่านยื่นขอรับสิทธิ โดยผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องจะได้รับเงินอุดหนุนในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ดังนั้น หากจะสรุปข้อสงสัยในประเด็นที่ว่า เงินอุดหนุนบุตรนั้นมีการจ่ายเงินย้อนหลังไหม คำตอบคือ จ่าย โดยจะเป็นการข่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิจนครบ 6 เดือน เป็นเงินเดือนละ 600 บาทนั่นเอง ดังนั้นหากท่านใดเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่มีเหตุให้ดำเนินการช้าและเกรงว่าจะไม่ได้รับสิทธิ ท่านไม่ต้องกังวลเพราะหากท่านมีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูล ท่านจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรย้อนหลังตามสิทธิแน่นอน

สำหรับทุกท่านที่มีข้อสงสัยและต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษากับ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ทันที ที่อีเมล csginfo@dcy.go.th หรือโทร 02 – 255 – 5850 – 7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือโทร 02 651 – 6534/ 02 – 651 – 6902/ 02 – 651 – 6920

อ้างอิง 1 2

 

Tags

 
เงินอุดหนุนบุตรได้ย้อนหลังไหม พันทิป
 
เงินอุดหนุนบุตรได้ย้อนหลังไหม2565
 
เงินอุดหนุนบุตรจะได้ย้อนหลังไหม2565
 
 
 
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์3000
 
เช็คเงินอุดหนุนบุตร3000
 
ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร 2565
 
เช็คเงินอุดหนุนบุตรปี2565