เงินรัฐบาลแจกฟรี รับเงินฟรี แจกเงินคนจน 1000 – 2000 บาท 2564

หลังจากที่เศรษฐกิจไทย ทั้งภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดผลกระทบจากโรคระบาดด้วยการแจกเงินฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อย/คนจน/ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้ได้จับจ่ายใช้สอย เป็นเงินจำนวน 1000 – 2000 บาท โดยมีเงื่อนไขการรับเงินฟรี ดังนี้

 

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินฟรีที่รัฐบาลแจกเพื่อบรรเทา COVID-19 2563

  • กลุ่มผู้มีรายได้
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์/รับจ้างทั่วไป
  • เกษตรกร
  • มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท

วิธีรับเงินรัฐบาลแจกฟรี 2563 เพื่อบรรเทา COVID-19

  • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ผ่านโครงการชิมช้อปใช้ เมื่อมีสิทธิจึงจะได้รับการโอนเงิน
  • ขั้นตอนที่ 2 รับเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) หรือ การโอนเงินผ่านเบอร์โทรศัพท์

การใช้จ่ายเงินฟรีที่ได้รับ

รัฐบาลไม่ได้กำหนดว่าผู้ที่ได้รับเงินจะต้องนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอะไร ช่องทางไหน หรือที่ไหน เพียงแต่เมื่อได้รับแล้วควรนำไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือเที่ยวพักผ่อนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาด COVID-19