เงินผู้สูงอายุเพิ่มเข้าวันไหน 2566

เบี้ยผู้สูงอายุนั้นเป็นเงินช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลพร้อมนำเสนอและให้เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษแก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตามสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ซึ่งในปี 2565 นี้ ผู้สูงอายุเตรียมรับข่าวดีเนื่องจาก ณ เวลานี้รัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติในหลักการ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเดิม 

 

เบี้ยผู้สูงอายุ 2565 เดือนเมษายน – กันยายน

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นั้น จากการประชุมมีมติเห็นด้วยในหลักการสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ทุกท่านที่ได้รับสิทธิตามมาตรการและโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยนรายละ 100 – 200 บาท ซึ่งจะดำเนินการพิจารณาเพิ่มเติมตามช่วยอายุ ด้วยจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 8 พันล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุร่วม 10 ล้านคนทั่วประเทศ ทั้งนี้การให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้ จะดำเนินการจ่ายเพิ่มเติมให้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

 

เงินเพิ่มผู้สูงอายุ 2565

ทั้งนี้จากรายละเอียดที่มีการพิจารณา เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุนั้น ทางรัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาและเพิ่มเติมให้ โดยแบ่งตามช่วงอายุของผู้ที่ได้รับสิทธิ โดยมีรายะเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ดังนี้

  • กลุ่มผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จากเดิมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท ต่อเดือน จะมีการปรับเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 100 บาท รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี จากเดิมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท ต่อเดือน จะมีการปรับเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 150 บาท รวมเป็น 850 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มผู้สูงอายุ 80 – 89 ปี จากเดิมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท ต่อเดือน จะมีการปรับเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จากเดิมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท ต่อเดือน จะมีการปรับเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 250 บาท รวมเป็น 1,250 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ แม้ว่ามตินี้จะได้รับการอนุมัติแล้วในขั้นตอนแรก สำหรับการรับหลักการ แต่อย่างไรก็ตามนั้น แนวทางและการดำเนินการเพื่อไปสู่ขั้นตอนปฏิบัตินั้น ยังต้องรอการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ซึ่งคาดว่าการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนั้น จะสามารถดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุดก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมหรืออาจจะหลังจากนั้น ทั้งนี้ในส่วนของเงินที่มีการกำหนดว่าจะโอนให้กลุ่มผู้สูงอายุที่พ้นกำหนดแล้วนั้น ทางรัฐบาลก็จะดำเนินการโดนย้อนหลังเหมือนเช่นที่เคยดำเนินการมาแล้วนั่นเอง ดังนั้นทุกท่านโปรดติดตามข่าว

 

อ้างอิง 1