เงินบัตรคนจน มกราคม 2022 เข้าวันไหน

ข่าวล่ามาแรงและเป็นประเด็นสาระสำคัญที่พี่น้องประชาชนผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือบัตรคนจนต่างตั้งตารอ สำหรับการโอนเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 ซึ่งได้มีการกำหนดและออกเงื่อนไขไทม์ไลน์ไว้แล้ว เพื่อให้ทุกท่านที่เป้นผู้ถือบัตรคนจนทั้งหมดกว่า 13.5 ล้านคนทั่วประเทศสามารถเตรียมการและได้รับเงินบัตรคนจนเข้าวันไหน จะได้ไปเบิกถอนออกมาได้นั้น วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายละเอียดมานำเสนอทุกท่านที่นี่แล้ว กับบทความ “เงินบัตรคนจน มกราคม 2022” เราไปดูกัน

 

เงินบัตรคนจน มกราคม 2022 เข้าวันไหน

เงินบัตรคนจน มกราคม 2022 เข้าวันไหน

จากการรายละเอียดที่กรมบัญชีกลางได้ออกข้อมูลไว้สำหรับการโอนเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 นั้น ตามมติคณะรัฐมนตีที่ได้อนุมัติการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีรายละเอียดซึ่งสามารถเป็นคำตอบของข้อสงสัยที่ว่าเงินบัตรคนจนเข้าวันไหน ดังนี้

เงินบัตรคนจน เข้าวันไหน 2022 : วันที่ 1 มกราคม 2022

สำหรับทุกท่านที่ถือบัตรคนจนนั้น ทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 ทั้งหมดซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายเงินดังนี้

 • วงเงินสำหรับการซื้อสินค้า 200 และ 300 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาทที่คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 เพิ่มเติมให้ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 โดยจะสิ้นสุดการจ่ายเงินไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทสำหรับ 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งประกอบไปด้วย ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาท/ เดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/ เดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก MRT BTS และ ARL 500 บาท/ เดือน ทั้งนี้ 4 หลังทั้ง ขสมก MRT BTS และ ARL เป็นการจ่ายเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 สำหรับผู้ถือบัตรที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

ทั้งนี้สำหรับการจ่ายเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 ทั้งหมดนั้น ทุกท่านจะไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดและไม่สามารถสะสมเป็นยอดเงินรวมสำหรับเดือนต่อ ๆ ไปได้

เงินบัตรคนจน เข้าวันไหน 2022 : วันที่ 18 มกราคม 2022

ในวันที่ 18 มกราคมนั้น ทุกท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการโอนเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 มีดังรายระเอียดต่อไปนี้

 • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน สำหรับทุกท่านที่ถือบัตรคนจนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน โดยจะได้รับเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 เงินคืนคาน้ำไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาทนั้นผู้ถือบัตรต้องดำเนินการจ่ายเอง

ทั้งนี้สำหรับเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 เงินคืนนั้น กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้ทุกท่านในทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยเงินในส่วนนี้ทุกท่านจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ อีกทั้งยังสามารถเก็บสะสมเป็นยอดเดือนต่อไปได้อีกด้วย

 

เงินบัตรคนจน เข้าวันไหน 2022 : วันที่ 22 มกราคม 2022

กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 ดังรายละเอียดและข้อมูลต่อไปนี้

 • โอนเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 1000 บาท ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเพิ่มเติมจำนวน 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2022 ซึ่งเพิ่มเติมจากเดิมที่ 800 บาทต่อคนต่อเดือนไปเป็นจำนวนเงินที่ 1000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยทุกท่านที่ได้รับสิทธิสามารถกดเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 เบี้ยความพิการได้ทันทีที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยและสามารถสะสมยอดเป็นเดือนต่อไปได้

คุณสมบัติผู้ได้รับเงินบัตรคนจน มกราคม 2022

ถือเป็นการทบทวนเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิการโอนเงินบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน มีรายได้น้อย เป็นผู้พิการได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น โดยทุกท่านที่จะมีสิทธิได้รับเงินบัตรคนจน มกราคม 2022 และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ทั้งครัวเรือนรวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ต้องดำเนินการลงทะเบียนที่จุดรับการลงทะเบียน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ทันทีแม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
 • สามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในการเข้าใช้สิทธิ
 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการใบเก่าทุกท่าน ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
 • ทั้งนี้ หากท่านถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร และในสวนกรณีซึ่งมีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยพื้นที่นั้น จะต้องถือครองรวมไม่เกิน 10 ไร่ และหากถือที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
 • หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไม่ต้องกังวลเรื่องเงินบัตรคนจนเข้าวันไหน เพราะท่านจะไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นั่นเอง

 

อ้างอิง 1