เงินด่วนเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ 2564

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินและน่าจะรู้จักกับคำว่า SME หรือ “เอสเอ็มอี” ซึ่งเป็นตัวย่อที่มีที่มาจากคำว่า “Small and Medium Enterprise” (SME) ในภาษาไทยนั้นมีความหมายถึง “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึ่งแม้จะเป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็มีความสำคัญและเป็นอีกกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มธุรกิจ sme เพื่อพยุงและเสริมสภาพคล่องในการจัดการธุรกิจ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่ปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และสถานการณ์วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีการชะลอตัว ด้วยมาตรการ สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเป็นการดำเนินการอนุมัติวงเงินด่วนเพื่อธุรกิจ และเงินด่วนเจ้าของกิจการเพื่อให้สามารถนำเงินนั้นไปใช้ในการบริหารและจัดการพยุงตัวของธุรกิจของตนให้อยู่ได้ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ โดยในขณะนี้มีสถาบันการเงินมากมายหลากหลายแห่ง ที่ออกมาให้การบริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ เป็นการอนุมัติเงินด่วนเพื่อธุรกิจให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำเงินไปใช้เป็นทุนในการดำเนินการธุรกิจต่อไป ซึ่งมีแหล่งที่มาจากหลากหลายธนาคารและจากสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยวันนี้เราได้ รวบรวมมาให้คุณ ได้เลือกศึกษาและเลือกใช้บริการ หมดคำถาม สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ธนาคารไหนดี กับบทความ เงินด่วนเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ 2563

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

เงินด่วนเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ SME Bank

การให้บริการเงินด่วนเพื่อธุรกิจและสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำโครงการแรกเป็นการให้บริการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank โดยเป็นสถาบันการเงินที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากร เพิ่มความสะดวก ความคล่องตัวให้กับ SME หรือกลุ่มธุรกิจขยาดย่อมของไทยโดยตรง

สินเชื่อ soft loan ธปท. เป็นสินเชื่อ sme ที่อนุมัติเงินด่วนเพื่อธุรกิจ ให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการอนุมัติวงเงินด่วนเพื่อธุรกิจ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินด่วนเจ้าของกิจการ นานสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยมีการปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพียงร้อยละ 2 ต่อปี สามารถดำเนินการขอสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำนี้ได้ เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นลูกค้าเดิมของ SME Bank ที่มีสถานะบัญชีปกติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
 • ไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ sme soft loan

ทั้งนี้สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำของ SME Bank นี้เป็นการอนุมัติเงินด่วนเจ้าของกิจการ เพื่อให้นำเงินไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจหรือชำระหนี้สินเดิมที่คงค้างกับธนาคาร โดยเป็นสินเชื่อ sme ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อีกทั้งยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front – End Fee) / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

สนใจสมัครสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ soft loan SME Bank ที่นี่

 

 

สินเชื่อ sme ออมสิน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการ

ธนาคารออมสินเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน โดยธนาคารมักจะมีโครงการพิเศษเพื่อออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคารออมสินไม่ได้นิ่งนอนใจ ดังนั้นทางธนาคารจึงได้ออก โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ซึ่งมีมากมายหลากหลายโครงการ

สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ sme โดยอนุมัติเงินด่วนเพื่อธุรกิจและเงินด่วนเจ้าของกิจการ โดยมีความพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขต่าง ๆ โดยเป็นสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำระยะยาว และอนุมัติวงเงินด่วนเพื่อธุรกิจสูงสุด โดยพิจารณาตามความสามารถและความจำเป็นของกิจการ ซึ่งรับพิจารณาเฉพาะลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะปกติ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • โครงการสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว ที่นี่
 • สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย ที่นี่
 • เงินด่วนเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ ที่นี่
 • เงินด่วนเพื่อธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง GSB SMEs Extra Liquidity ที่นี่
 • สินเชื่อ sme เจ้าสัว 555 ที่นี่
 • สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ GSB บัญชีเดี่ยวเปอร์เซ็นต์เดียว ที่นี่
 • สินเชื่อ sme GSB SMEs Startup No.1 ที่นี่
 • สินเชื่อ sme เพื่อธุรกิจเกษตร ที่นี่

ทั้งนี้ นอกเหนือจากสินเชื่อ sme และการให้บริการเงินด่วนเพื่อธุรกิจที่กล่าวไปในข้างต้นแล้ว ธนาคารออมสินยังคงมีการให้บริการเงินด่วนเจ้าของกิจการอีกมากมาย ที่พร้อมในการเข้าช่วยเหลือในธุรกิจของคุณ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างปกติ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน การสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่สามารถนำมาใช้หมุนเวียนในลักษณะของสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำซึ่งทางธนาคารได้ออกมาตราการมาเพื่อตอบรับกับการประกาศและการร้องขอมาตราการช่วยเหลือเหล่าเจ้าของกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉาพะอย่างยิ่งเหล่าผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่มีสายป่านสั้นกว่า กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

สนใจสมัครและต้องการข้อมูลเพิ่ม สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารออมสิน 2563 ที่นี่

 

สินเชื่อ sme กรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนเหล่านักลงทุนและเจ้าของธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดใหญ่ ด้วยการให้บริการสินเชื่อ sme และการออกเงินด่วนเพื่อธุรกิจที่มีการแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ตามขนาดของธุรกิจ โดยสินเชื่อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ คือ สินเชื่อ sme ที่มียอดขายต่อปี ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจขยาดย่อม หรือ SMEs ที่มักจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง และสถานการณ์ของโลก โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลกระทบทั้งในระดับมหาภาคและในระดับ SMEs โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการออกมาตราการและโครงการสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กให้ยังคมดำเนินกิจการต่อไปได้ ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อ sme ที่เราได้สืบค้นและพร้อมนำเสนอให้คุณ ดังนี้

 • สินเชื่อ sme กรุงศรี เกินร้อย วงเงินสูงผ่อนนาน

โดยการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 2 แสนบาท – 15 ล้านบาท โดยเป็นการให้เงินด่วนเพื่อธุรกิจระยะยาวที่เปิดโอกาสในผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี และด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี ทำให้เป็นเงินด่วนเจ้าของกิจการที่เข้ามาช่วยเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้หลักประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำนี้ได้ เพียงคุณมีคุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 – 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย และประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สนใจสมัคร สินเชื่อ sme เกินร้อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่นี่

 • สินเชื่อ กรุงศรี sme Quick Loan

สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ ตอบโจทย์ให้ธุรกิจก้าวเร็ว โตไว เป็นสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายธุรกิจ โดยการมอบวงเงินหมุนเวียนในกิจการ ดอกเบี้ยที่ถูก และที่สำคัญคือ อนุมัติวงเงินด่วนเพื่อธุรกิจ สูงสุดถึง 15 ล้านบาท และสามารถผ่อนได้ระยะเวลายาวนาน และด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 5% ต่อปีใน 2 ปีแรก เพียงคุณมีคุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 – 65 ปี มีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี และสามารถเตรียมเอกสารการสมัครสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน/ ภายนอก/ ผลิตภัณฑ์/ สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส
 • หนังสือยิมยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้/ ผู้กู้ร่วม
 • เอกสารของผู้กู้ร่วม/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล/ เจ้าของหลักประกัน/ คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

สนใจสมัคร สินเชื่อ sme Quick Loan ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่นี่

 

 • สินเชื่อ sme รายย่อย กรุงศรีสินเชื่อทันใจ/ สินเชื่อพร้อมขยาย

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หรือบริการเงินด่วนเพื่อธุรกิจนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถได้วงเงินสูงสุดที่ 3 เท่า และสามารถผ่านเงินด่วนเจ้าของกิจการนี้ได้นานสูงสุดถึง 10 ปี เพื่อให้ธุรกิจและการค้าขายของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างที่วางแผน สมดังใจ สินเชื่อทันใจและสินเชื่อพร้อมขยาย สามารถอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 3 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาทให้คุณนำเงินด่วนเพื่อธุรกิจนี้ไปดำเนินการต่อยอด และ/ หรือขยายกิจการของคุณ โดยให้อัตราดอกเบี้ยเพียง 3.25 – 3.5% ต่อปี และคุณสามารถนำหลักทรัพย์ที่มีทั้ง เงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน/ ที่พักอาศัย/ ทาวน์เฮ้าส์/ คอนโดมิเนียม/ อาคารและสำนักงาน เป็นต้น และพิเศษสุดกับการงดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย บสย. ตลอดระยะเวลาการกู้

คุณสามารถเข้ารับบริการเงินด่วนเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ sme ทันใจ/ สินเชื่อพร้อมขยาย ได้เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • กู้ในนามบุคคลธรรมดา: สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน) รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

และสามารถเตรียมเอกสาร การสมัครสินเชื่อ sme เพื่อธุรกิจดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน/ ภายนอก/ ผลิตภัณฑ์/ สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส
 • หนังสือยิมยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้/ ผู้กู้ร่วม
 • เอกสารของผู้กู้ร่วม/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล/ เจ้าของหลักประกัน/ คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

สนใจสมัคร สินเชื่อ sme ทันใจ/ สินเชื่อพร้อมขยาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2