advertisement

เงินด่วนทันใจ 2564 กู้เงินฉุกเฉิน 5000/8000/10000 ด่วน 2021

หากจะกล่าวถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินชีวิตหรือเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งในปี 2021 แหล่งเงินทุนเหล่านั้นส่วนใหญ่มักเป็นแหล่งเงินทุนที่เน้นการยืมเงินด่วนทันใจ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการยืมเงินด่วน 5000 – 10000 บาทก็ตาม แหล่งเงินทุนเหล่านั้นก็พร้อมให้บริการคุณ ง่าย ๆ รวดเร็วทันใจ ซึ่งในครั้งนี้เราขออาสาเป็นผู้รวบรวมแหล่งเงินทุนฉุกเฉิน ที่สามารถอนุมัติเงินด่วนทันใจให้คุณทันที โดยเน้นที่แหล่งเงินทุนที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของกฎหมาย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยมีทั้งสินเชื่อเงินด่วนทันใจที่เป็นพิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์และสินเชื้อดิจิทัล ที่เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดสำหรับทุกท่านในปี 2021 นี้

โดย ในครั้งนี้เราได้รวบรวมรายละเอียด ทั้ง คุณสมบัติการสมัคร อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติสูงสุดและข้อมูลอื่น ๆ ของเหล่าสินเชื่อเงินด่วนทันใจ มานำเสนอให้คุณเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการเงินด่วนทันใจ เพื่อยืมเงินด่วน 5000 – 10000 ในยุคโควิด – 19 ซึ่งข้าวยากหมากแพงนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

เงินด่วนทันใจกับกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

การให้บริการสินเชื่อรแลกเงินของกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช พร้อมนำเสนอและดำเนินการให้คุณ สามารถสมัครได้ง่ายดายเพียง 4 ขั้นตอนผ่านระบบการให้บริการออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถขอรายละเอียดและประเมินวงเงินการกู้เงินด่วนทันใจกับกรุงศรี รถแลกเงินได้ก่อน ที่นี่  และพร้อมการให้บริการง่าย ๆ 4 ขั้นตอนเริ่มจาก สมัครสินเชื่อรถแลกเงินเพื่อยืมเงินด่วน 5000/ 8000/ 10000 โดยเลือกชนิดและสินเชื่อที่คุณต้องการ พร้อมกรอกรายละเอียดยี่ห้อรถ ปีที่ออกรถ แล้วสามารถนัดรับเอกสารได้ โดยมีการให้บริการพนักงานรับเอกสาร หรือหากคุณสะดวกเข้ามาส่งเอกสารที่สาขาก็สามารถดำเนินการได้ หลังจากนั้นรอแจ้งผลการอนุมัติ และรอรับเงินด่วนทันใจได้ ง่าย ๆ ทันที

คุณสมบัติผู้ขอยืมเงินด่วนทันใจ รถแลกเงิน กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปีในวันทำสัญญา และมีรถยนต์ เป็นของตนเอง
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีเป็นชาวต่างขาติ ต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการขอยืมเงินด่วนทันใจ รถแลกเงิน

เอกสารสำหรับการสมัครสินเชื่อรถแลกเงินเพื่อยืมเงินด่วน 5000 – 10000 สบาย ๆ ของกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช แบ่งออกเป้น 2 ประเภทคือ สำหรับบุคคลธรรมดา และเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งจากนี้ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน/ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน/ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกที่ต้องโอนเงินด่วนทันใจกรุงศรีเข้า
 • สมุดคู่มือทะเบียนรถ

เจ้าของกิจการและนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า ฉบับปัจจุบัน 2 ชุด
 • สำเนา ภ.พ.20
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน
 • แผนที่ตั้งของกิจการหรือที่อยู่อาศัย
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกที่ต้องโอนเงินด่วนทันใจกรุงศรีเข้า
 • สมุดคู่มือทะเบียนรถ

สนใจและต้องการยืมเงินด่วนทันใจ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ที่นี่

 

เงินด่วนทันใจได้จริง กับ เมืองไทยแคปปิตอล

สินเชื่อเงินด่วนทันใจได้จริง กับการบริการของเมืองไทยแคปปิตอล เป็นสินเชื่อที่ดำเนินการโดยบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด โดยบริการสินเชื่อที่เน้นการให้เงินกู้สินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สินเชื่อเพื่อการเกษตร สินเชื่อบุคคล สินเชื่อโฉนดที่ดินและบริการเงินด่วนสำหรับคนที่ต้องการยืมเงินด่วน 5000 หรือมากกว่านั้น ที่เน้นความรวดเร็วในการอนุมัติวงเงินทันที ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและอาชีพอิสระ เพื่อนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยยึดอัตราดอกเบี้ยเพียง ร้อยละ 36 ต่อปี โดยผู้กู้สินเชื่อเงินด่วนทันใจได้จริงเมืองไทยแคปปิตอล ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน และไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งบริการให้ยืมเงินด่วนทันใจ เมืองไทยลิสซิ่งเปิดโอกาสให้ผู้กู้ได้วงเงินสูงสุด ตามกฎหมายคือ 10,000 – 100,000 บาท และยังให้ผ่อนเงินคืนเป็นงวด ๆ นานถึง 24 งวด เพียงคุณเตรียมเอกสาร คือ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน บัตรประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกัน แล้วเข้าติดต่อที่ เมืองไทยแคปปิตอลทุกสาขาใกล้คุณ โดยคุณสามารถค้นหาสาขา เมืองไทยแคปปิตอลใกล้คุณได้ ที่นี่ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถขอ  สินเชื่อเงินด่วนทันใจได้จริงกับเมืองไทยแคปปิตอล เพื่อนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพได้สมดั่งใจ

สนใจสมัคร สินเชื่อเงินด่วนทันใจ กับเมืองไทยแคปปิตอล ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

 

 

error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต