เงินคืนภาษี 2567 คืออะไร ยื่นภาษีกี่วันได้เงินคืน

ภาษี เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่รัฐหรือสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากประชาชน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำเงินเหล่านั้นมาบริหารและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านครับ อีกทั้ง การจ่ายภาษียังถือว่าเป็นหน้าที่หลักของการเป็นราษฎรและการเป็นประชาชนชาวไทย ยิ่งไปกว่านั้น การจ่ายภาษียังเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ทุกคนครับ ที่จะต้องยืนเอกสารและหนังสือแสดงรายได้ ทั้งแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 และในปัจจุบันทางกรมสรรพากรก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยครับ โดยหลายครั้งครับ ที่เราต้องดำเนินการจ่ายภาษี และหักภาษี ณ ที่จ่ายรายได้ของเราไปก่อน เพื่อจะไม่ต้องรวบยอดเงินภาษีทั้งหมด และต้องจ่ายทีเดียวเป็นก้อนครั้งเดียวเมื่อปีภาษีนั้นสิ้นสุดลง

ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาซึ่งคำถามที่ว่า แล้วเราจะได้เงินคืนภาษีเมื่อไหร่ หรือต้องยื่นภาษีกี่วันได้เงินคืน รวมทั้งวิธีการติดตามมคืนเงินภาษี โดยหลาย ๆ คนคงมีความกังวลว่าจะไม่สามารถติดตามคืนเงินภาษีได้ เหมือนอ้อยเข้าปากช้าง คือเมื่อจ่ายเงินให้รัฐแล้วจะขอเงินคืนภาษียากไปด้วย ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาพูดคุยกันครับว่า เมื่อเรายื่นแบบแสดงภาษีไปแล้ว มีสิทธิได้เงินคืนภาษี เราจะสามารถดำเนินการติดตามคืนเงินภาษีได้อย่างไรบ้าง และจะได้รับเงินคืนอย่างไร ได้เป็นเช็คเงินคืนภาษี หรือโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

การขอเงินคืนภาษี ต้องแจ้งความประสงค์ไว้ก่อน

ขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการขอเงินคืนภาษี ไม่ใช่วิธีการติดตามคืนเงินภาษีครับ แต่เป็นรูปแบบวิธีการยื่นแบบแสดงเงินได้ ภ.ง.ด. 90/ 91 ที่คุณยื่นต่อกรมสรรพากร คุณต้องแน่ใจก่อนครับ ว่าคุณยื่นแบบแสดงเงินได้ แล้วแจ้งมีความประสงค์ที่จะขอรับเงินคืนภาษีในกรณีที่มีเงินคืน ลองนึกย้อนกลับไปนะครับ ว่าคุณเลือกแจ้งความประสงค์ขอเงินคืนภาษีหรือไม่ เพราะถ้าคุณเลือกไม่ขอรับเงินคืน คุณก็จะไม่สามารถขอเงินคืนภาษีได้ครับ

เช็คเงินคืนภาษีและติดตามคืนเงินภาษี

ผู้ยื่นภาษีสามารถดำเนินการติดตามคืนเงินภาษีได้ ไม่ว่าคุณจะยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแอพพลิเคชั่น หรือดำเนินการโดยในเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกรอกแบบยื่นภาษี โดยผู้ยื่นภาษีทุกรายสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะผ่านระบบการให้บริการ ติดตามคืนเงินภาษีหลังจากยื่นแบบแสดงรายได้ไปแล้ว 1 วันสำหรับการยื่นแบบด้วยตนเอง และหลังจากยื่นผ่านระบบประมาณ 3 วันครับ ที่เว็บไซต์ บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90/ 91 โดยผู้ยื่นภาษีจะต้องระบุปีภาษี และกรอกชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งหมายเลขบัตรประชาชน ในช่องในเรียบร้อย ซึ่งก็จะสามารถดำเนินการติดตามคืนเงินภาษีได้ทันทีครับ

หากผลการตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการรายได้ ปรากฏว่าเอกสารไม่ครบ ผู้ยื่นแบบภาษีจะต้องดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมครับ โดยปกติการส่งเอกสารเพิ่มเติมนี้จะต้องส่งเป็น ไฟล์ .pdf เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับ หรืออาจจะต้องส่งเอกสารด้วยการแฟกซ์หรือไปรษณีย์ครับ เพื่อให้ได้รับเงินคืนภาษี โดยปกติกรณีนี้จะได้รับเงินคืนภาษีช้ากว่ารายอื่น ๆ ครับ

 

ยื่นภาษีกี่วันได้เงินคืน

ประเด็นคำถามยอดฮิตสำหรับผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการรายได้ คือ ยื่นภาษีกี่วันได้เงินคืน เพราะหลายกรณีที่ผู้เสียภาษีดำเนินการติดต่อสอบถามไปตามช่องทางต่าง ๆ ของกรมสรรพากรแล้วยังไม่ได้ความชัดเจน ซึ่ง จากข้อมูลการดำเนินการและระบบการทำงานจริง ๆ นั้น ผู้เสียภาษีที่ทำการยื่นภาษี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะได้เงินคืนภาษีภายในเวลาไม่เกิน 3 วันครับ โดยเป็นการได้รับเงินคืนภาษีผ่านช่องทางพร้อมเพย์ ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ครับ

  • ยื่นภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที 1 มกราคม – ประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี
  • กรมสรรพากรตรวจสอบข้อมูล
  • หากครบถ้วน ไม่มีการตรวจพบการหลบเลี่ยงภาษี หรือ แสดงรายได้

ผู้เสียภาษีก็จะได้รับเงินคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ภายใน 3 วัน และหากระบบไม่พอข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ระบบจะส่งข้อมูลกลับมาที่กรมสรรพากรอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 30 วัน และหากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์จริง กรมสรรพากรจะดำเนินการส่งเช็คเงินคืนภาษีไปตามที่อยู่ของผู้ยื่นภาษี โดยปกติจะใช้เวลา 15 วัน รวมทั้งหมดผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีด้วยวิธีการรับเช็คเงินคืนภาษี ในเวลาทั้งหมด 45 วัน

 

มีสิทธิได้รับเงินคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน ทำยังไง

กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้เสียภาษีได้ทำการเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ และไม่ได้แจ้งต่อกรมสรรพากร ส่งผลให้ไม่ได้รับเงินคืนภาษีครับ โดยผู้มีสิทธิขอรับเงินคืนภาษีสามารถดำเนินการติดต่อที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ โดยนำเอกสาร คือ บัตรประชาชน พร้อมสำเนา และ หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมบัตรประชาชนของผู้รับมอบและสำเนา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์สารนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือติดต่อที่ งานเงินคืนภาษี สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ ทั่วประเทศครับ

อ้างอิง 1 2