ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2566

ยุคแห่งข้าวยากหมากแพง หมูราคาขึ้น ไข่ก็ขึ้นตาม แต่ดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นคือ เงินเดือนและค่าจ้างของทุก ๆ ท่าน ดังนั้นด้วยความเข้าใจและเห็นใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดนั้น มีข่าวดีและสามารถขยายระยะเวลาในการให้บริการออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับโครงการ Soft Loan กลุ่มเป้าหมายที่เป็น SMEs ผู้ที่หาเช้ากินค้ำและกลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบอย่างเหล่าพี่น้องที่ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยวงเงินทั้งหมดที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดซึ่งสูงถึง 5000 ล้านบาท ซึ่งในครั้งนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่แล้ว เราไปดูกันเลย

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท 2565 อะไรบ้าง

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565

ด้วยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายการที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุด คือ เหล่าผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร โดยจากเดิมกำหนดการดำเนินโครงการนั้นได้สิ้นสุดไปแล้วในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งในการนี้การดำเนินการของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดนั้นพบว่ายังมีวงเงินเหลืออยู่มากถึง 1700 ล้านบาท ส่งผลให้สามารถดำเนินการมาตรการช่วยเหลือนี้ต่อเนื่องได้ในปี 2565

 

สินเชื่อสู้ภัยโควิด 2565

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565

โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดนั้นเป็นอีกหนึ่งการให้บริการของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดก็ยังคงเป็นโรงการที่หลายท่านต่างให้ความสนใจและต้องการสมัคร ซึ่งจากรายละเอียดและข้อมูลจากทางรัฐบาล ผู้ซึ่งเป็นผู้ถืองบประมาณหลัก ได้มีมติขยายช่วงระยะเวลาในการเปิดรับผู้สมัคร ส่งผลให้ทุกท่านที่ยังคงมีความจำเป็นและต้องการเงินด่วนฉุกเฉินสามารถเข้าสมัครเพื่อรับการให้บริการสินเชื่อสู้ภัยโควิด 2565 นี้ได้ทันที โดยขอเพียงทุกท่านต้องมีคุณสมบัติและมีเงื่อนไขสอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

สินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 ผ่าน MyMo

การให้บริการเงินด่วนฉุกเฉินของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดนั้นยังคงเป็นการให้บริการสินเชื่อเพื่อให้ยืมเงินด่วนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน โดย ณ เวลานี้มีการขยายช่วงระยะเวลาในการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่างบประมาณจะหมด ซึ่งมาตรการนี้มีการกำหดเงื่อนไขการรับสมัครได้คล้ายคลึงกับเงื่อนไขเดิม โดยมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพื่อรับวงเงิน ดังนี้

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน และต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ศิลปิน นักร้องนักดนตรี โดยต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 (ณ เวลานี้เชื่อว่าทุกท่านคงจะผ่านเงื่อนไขนี้)
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
 • ต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถดำเนินการติดต่อได้ และมี E – mail ที่ใช้งานอยู่จริงเพื่อส่งสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ
 • ไม่เป็นลูกจ้างของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการแอพ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ นอกจากรายละเอียดขั้นพื้นฐานทั้งหมดที่เราได้นำเสนอไป ทุกท่านที่ต้องการสมัครเพื่อรับการให้บริการจากธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี ล่าสุดจะต้องดำเนินการลงทะเบียนจองสิทธิการสมัครสินเชื่อผ่านแอพ MyMo และจากนั้น ทุกท่านจึงจะสามารถ login เข้าแอพ MyMo เพื่อดำเนินการสมัครสินเชื่อได้ โดยจะต้องเป็นวันและเวลาที่ได้รับแจ้งเท่านั้น ท่านจึงจะเห็นเมนูการสมัครสินเชื่อ ซึ่งในขณะนี้อาจจะต้องรอการอัพเดตข้อมูลของระบบปฏิบัติแอพ MyMo เพื่อกลับมารองรับการจองสิทธิสักระยะ

 

สมัครสินเชื่อออมสิน 10000 บาท 2565

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565

เนื่องจากการให้บริการของออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดนั้นเป็นการให้วงเงินสินเชื่อที่ทุกท่านไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือใช้บุคคลค้ำประกัน การดำเนินการเพื่อสมัครทุกท่านจึงต้องจองสิทธิเบื้องต้นผ่านแอพ MyMo และหลังจากนั้นทุกท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของธนาคารได้ทันที ซึ่งทุกท่านต้องดำเนินการจองสิทธิการสมัครก่อนภายแอพ หลังจากนั้น ทุกท่านจึงจะสามารถ login เข้าแอพ MyMo เพื่อดำเนินการสมัครสินเชื่อได้ โดยจะต้องเป็นวันและเวลาที่ได้รับแจ้งเท่านั้น ท่านจึงจะเห็นเมนูการสมัครสินเชื่อ และเมื่อท่านกดสมัครแล้ว ท่านต้องอ่านและศึกษารายละเอียด ข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อและกด “ยอมรับ” ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นั้นแอพ MyMo จะมีการส่งรหัส OTP ให้ท่านกดยืนยันทุกครั้ง ซึ่งทุกท่านสามารถมั่นใจได้ทันทีว่าการให้บริการออมสินปล่อนสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดนี้จะเป็นการให้ยืมเงินด่วนฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในครั้งนี้เราได้จัดทำขั้นตอนกาสมัครมาให้ทุกท่านทราบที่นี่แล้ว โดยท่านต้องไม่ลืมดำเนินการจองสิทธิออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดเสียก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าใช้งานแอพ MyMo
 • เมื่อท่านได้ดำเนินการจองสิทธิไว้แล้ว และได้เข้าสมัครสินเชื่อ ณ วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ท่านจะเห็นเมนูการสมัครสินเชื่อ ซึ่งสามารถกดสมัครได้ทันที
 • หลังจากนั้นอ่านและศึกษารายละเอียดทั้งหมด กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและกด ถัดไป
 • หลังจากนั้นให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดของมาตรการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุด
 • เลือนหน้าจอลงมาแล้วกด “ยอมรับ”
 • กดถัดไปและให้กรอกรหัส OTP
 • หลังจากกดยืนยันระบบจะดำเนินการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติระบบจะส่งไปต่อที่ขั้นตอนทำสัญญา
 • เมื่อถึงขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถดำเนินการทำสัญญาผ่านแอพ MyMo ได้ทันที ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน โดยกดยอมรับและยืนยันวงเงินสินเชื่อ ด้วยรหัส OTP
 • หลังจากการทำสัญญาผ่านแอพ MyMo เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าตรวจสอบออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดได้ที่หน้าแสดงสถานะของแอพ MyMo
 • ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้าหน้าที่ได้ทันทีที่ 1143

 

อ้างอิง 1