หุ้นกู้ดิจิทัล คืออะไร น่าลงทุนไหม

เชื่อ ณ เวลานี้ หลาย ๆ ท่านที่เป็นเซียนการลงทุนหรืออาจจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ คงพอจะได้ทราบและได้เห็นข่าวการเปิดจองและขาย “หุ้นกู้ดิจิทัล” มากันพอสมควร ทั้งนี้ แม้ว่าเทรนด์การลงทุนในปัจจุบันนั้น กำลังจะเทใจไปในทางดิจิทัล แต่ทั้งหมดก็ยังมีรายละเอียดสิ่งที่ควรทำความเข้าใจอยู่อีกหลายประการ ซึ่งในครั้งนี้ เราจึงขออาสาเป็นผู้ให้ข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “หุ้นกู้ดิจิทัล คืออะไร น่าสนใจไหม” วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

หุ้นกู้ คืออะไร

หุ้นกู้ดิจิทัล คืออะไร น่าสนใจไหม

หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ หรือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือมีสถานะเป็นเจ้าหนี้และผู้ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้ ที่ดำเนินการออกโดยภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในการต่าง ๆ ของกิจการ ของบริษัท เช่น เพื่อการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเพื่อการก่อสร้าง เพิ่มเติม โรงงานหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยหุ้นกู้นั้นสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยต่าง ๆ ในราคามูลค่าเท่า ๆ กันซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นมีการกำหนดไว้ที่ 1,000 บาทต่อหน่วย ดังนั้น คำว่า “หุ้นกู้ดิจิทัล” จึงเป็น ตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนโดยภาคเอกชน สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งจะมีการเปิดขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่ง ณ เวลานี้มีการให้บริการและพร้อมดำเนินการบนแอป “เป๋าตัง” นั่นเอง

 

หุ้นกู้ เหมือน หุ้นสามัญ ไหม

 

หุ้นกู้ดิจิทัล คืออะไร น่าสนใจไหม

ทั้งนี้ เมื่อท่านดำเนินการซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแล้ว เปรียบเสมือนว่าท่านเป็นผู้ให้เงินกู้กับบริษัทนั้น ๆ ซึ่งท่านเองจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และบริษัทที่ออกหุ้นกู้ดิจิทัลนั้นจะมีสถานะเป็นลูกหนี้นั่นเอง โดยประเด็นที่ทำให้หุ้นกู้ดิจิทัลนั้นมีความแตกต่างไปจากหุ้นสามัญ จะอยู่ที่ เมื่อท่านซื้อหุ้นสามัญไปแล้ว ตัวท่านเองจะอยู่ในสถานะ “เจ้าของ” ของบริษัทนั้น ๆ ที่ท่านดำเนินการซื้อหุ้นไป ซึ่งสัดส่วนความเป็นเจ้าของของท่านก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ท่านถืออยู่ ทั้งนี้ การที่ท่านอยู่ในสถานะเจ้าของนั้น จะส่งผลให้ท่านมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะแตกต่างจากการถือ “หุ้นกู้ดิจิทัล” ซึ่งท่านจะอยู่ในสถานะเจ้าหนี้ ที่ต้องรอรับดอกเบี้ยจากการจ่ายของบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั่นเอง โดยทั่วไปแล้วจะดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยนั้นปีละประมาณ 2 ครั้ง

 

ประเภทของหุ้นกู้

หลังจากที่เราได้ศึกษาและคำความเข้าใจรายละเอียดที่มาที่ไปและความแตกต่างระหว่างหุ้นกู้ดิจิทัล และ หุ้นสามัญ กันไปแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นการให้รายละเอียดแก่ทุกท่านเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ ว่ามีรายการหุ้นแบบใดบ้าง ซึ่งทุกท่านอาจจะพิจารณาและเลือกหุ้นกู้ดิจิทัลที่เหมาะสมกับตัวท่านเองได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ เป็นหุ้นกู้ที่หากผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
  • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เป็นหุ้นที่หากผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้ จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสาร ทัดเทียมเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
  • หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้รายการนี้จะเป็นหุ้นกู้ที่สามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกได้ตามราคาที่กำหนด โดยบริษัทผู้ออกจะออกหุ้นสามัญในจำนวนที่มีมูลค่าเท่ากับตราสารหนี้ที่ถืออยู่ โดยสถานะของนักลงทุนจึงเปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของนั่นเอง
  • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ผู้ออกตราสารหนี้ นำสินทรัพย์มาค้ำประกันการออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่วางค้ำประกันเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
  • หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วางไว้ ซึ่งหากผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย และต้องการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส่วนที่ถือ

 

หุ้นกู้ดิจิทัล คืออะไร น่าสนใจไหม

หุ้นกู้ดิจิทัล น่าสนใจไหม

หลักจากที่ได้รับข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ทุกท่านส่วนใหญ่คงจะเริ่มได้ไอเดีย หรือสามารถดำเนินการเปรียบเทียบข้อแตกต่างและจุดเด่นของการลงทุนด้วยหุ้นกู้ดิจิทัลไปบ้างแล้ว ดังนั้นในส่วนนี้ บทความของเราจึงจะขอสรุปประเด็นสำคัญ ที่ทำให้หุ้นกู้ดิจิทัลมีความน่าสนใจเพื่อให้ทุกท่านสามารถสรุปและดำเนินการพิจารณาลงทุนต่อไปได้ โดยมีรายการที่น่าสนใจดังนี้

  • หุ้นกู้ดิจิทัล เป็นการลงทุนที่มีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการลงทุนในหุ้นสามัญ และประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมากในส่วนนี้ คือ การเปิดให้ลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัลนั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่ว ๆ ไป สามารถเข้าถึงและเป็นนักลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของความเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากระบบการลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัลนั้น ทุกท่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ๆ
  • หุ้นกู้ดิจิทัล เป็นการลงทุนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะมีการเปิดขายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็น หุ้นกู้ดิจิทัล CPALL/ เมืองไทยแคปปิตอล/ แสนสิริ หรืออีกหลายรายการ ซึ่งมีการดำเนินการและเปิดขายอยู่แอป “เป๋าตัง”
  • ได้ผลตอบแทน ทั้งนี้ในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยนั้น หุ้นกู้ดิจิทัลจะมีการดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยประมาณ โดยในบางรายการหุ้นกู้ดิจิทัลนั้น อาจจะมีการดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป และประเด็นที่น่าสนใจสูงสุดสำหรับการจ่ายผลตอบแทนคือ หุ้นกู้ดิจิทัลนั้นจะให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า การฝากประจำ ดังนั้นหากทุกท่านสนใจก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที

ทั้งนี้ บทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลทั่วไปของหุ้นกู้ดิจิทัลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใด ดังนั้น หากทุกท่านสนใจและต้องการลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัล ทุกท่านจะต้องดำเนินการศึกษาและดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนให้เข้าใจท่องแท้เสียก่อน เพราะอย่าลืมว่าทุก ๆ การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนั่นเอง

อ้างอิง 1 2