สินเชื่อ SME กสิกรไทย ไม่ต้องใช้หลักประกัน 2564

ธนาคารกสิกรไทยเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่อยู่คู่คนไทย และค่อยให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มมาอย่างยาวนาน ด้วยความเข้าใจและเน้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม หรือ SME ที่มีความจำเป็นและกำลังต้องการแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาหมุนเวียนในระบบ และด้วยผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ sme กสิกร ซึ่งเป็นการให้บริการด้านเงินด่วนเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็น การให้บริการสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นเงินก้อนยุคใหม่ ยืดหยุ่นสูง และสามารถตอบโจทย์ sme ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงขอนำเสนอข้อมูลสินเชื่อ sme กสิกรที่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะโดยตรงสำหรับ ลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดย่อมที่ยังต้องการเงินทุน ไปใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง กับบทความ สินเชื่อ SME กสิกรไทย 2020 ที่เน้นตอบโจทย์คุณและเหล่าเจ้าของธุรกิจ SME

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด จากธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อ sme กสิกร ที่เป็นการให้บริการเงินด่วนเพื่อธุรกิจ แม้คุณจะดำเนินธุรกิจมาไม่นาน หรือขายออนไลน์แค่ 1 ปี ก็สามารถกู้ได้และสามารถขอสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงเดินบัญชีต่อเนื่อง 6 เดือนก็สามารถขอสินเชื่อได้ดั่งใจ ง่ายและสะดวก กับเงื่อนไขสุดพิเศษสมเป็นการให้บริการสินเชื่อ ธุรกิจขนาดย่อมที่ทันสมัย ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง MRR+2% และสามารถได้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาทสำหรับกรณีขอสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสามารถขอสินเชื่อ sme กสิกรได้สูงสุด 12 ล้านบาทสำหรับการขอสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว เด็กจบใหม่หรือ เป็นคุณลุง คุณป้าที่เกษียณอายุจากงานประจำ แต่ยังมีไฟอยากทำธุรกิจเล็ก ๆ ก็สามารถสมัครได้ เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 – 70 ปี
 • ดำเนินกธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ ณ ปัจจุบัน กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL และ ไม่มีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง หรือ ไม่มีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ถูกอายัดทรัพย์ในช่วง 3 ปี หรือ ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลล้มละลาย ณ ปัจจุบัน
 • เงื่อนไขและเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ sme กสิกรให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ sme กสิกรลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ขอผู้สมัครในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้) หรือ สำเนา ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อ sme กสิกรที่มากขึ้น)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล

 • เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินกธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ ณ ปัจจุบัน กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL และ ไม่มีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง หรือ ไม่มีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ถูกอายัดทรัพย์ในช่วง 3 ปี หรือ ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลล้มละลาย ณ ปัจจุบัน
 • เงื่อนไขและเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ sme กสิกรให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ sme กสิกรลูกค้านิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้) หรือ สำเนา ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อ sme กสิกรที่มากขึ้น)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจสมัครสินเชื่อ sme กสิกร หรือต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

สินเชื่อเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ Xpress Loan – Long term Loan

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ sme กสิกรเพื่อธุรกิจ นำเสนอวงเงินก้อนให้คุณ และสามารถผ่อนคืนได้สบาย ๆ กู้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่หากมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถขยายวงเงินสินเชื่อ sme กสิกรได้มากขึ้น เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจ และพิเศษสุดโดยสามารถผ่อนระยะยาวกับ Xpress Loan – Long Term Loan

สินเชื่อ sme กสิกร Xpress Loan – Long term loan สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณได้สูงสุดตั้งแต่ 50,000 – 1,000,000 บาท อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คุณสามารถผ่อนคืนได้ระยะยาว ตั้งแต่ 24 – 60 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR+6.40% – MRR+11.4% และสามารถสมัครสินเชื่อ sme กสิกรนี้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคล
 • อายุระหว่าง 21 – 70 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ sme กสิกรสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ของธนาคารอื่น 6 เดือนล่าสุด (กรณีเดินบัญชีที่ธนาคารอื่น)
 • เอกสารรูปถ่ายกิจการ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ sme กสิกรสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ของธนาคารอื่น 6 เดือนล่าสุด (กรณีเดินบัญชีที่ธนาคารอื่น)
 • เอกสารรูปถ่ายกิจการ

สนใจสมัครสินเชื่อ sme กสิกร Xpress Loan – Long term loan หรือต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2