สินเชื่อ ธนาคารออมสิน ปลดหนี้นอกระบบ 2566

จากผลการสำรวจหนี้ครัวเรือนในปี 2565 ที่ผ่านไป ปรากฏว่าหนี้ครัวเรือนของประชาชนไทยเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งนั่นเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงสภาวะทางการเงินที่มีปัญหาทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับส่วนบุคคล โดยหนี้ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น พอ ๆ กับมาตรการให้ความช่วยเหลือจากเหล่าสถาบันการเงินก็คือ หนี้นอกระบบนั้นเอง

หากพูดถึงหนี้นอกระบบนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่อยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐบาลแล้ว การทวงถามหนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นเรื่องน่ากังวล ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีการปลดหนี้นอกระบบ หรือกำลังมองหาสินเชื่อ ปลดหนี้ นอกระบบ วันนี้ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการคุณทันที กับ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นสินเชื่อ หนี้นอกระบบ ออมสินพร้อมช่วยปลดหนี้นอกระบบให้คุณทันที

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

จุดเด่นสินเชื่อ ปลดหนี้ นอกระบบธนาคารออมสิน 2565

สินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ ของธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตามนโยบายรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับให้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อปลดหนี้นอกระบบ ง่าย ๆ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ ที่มาจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการขอสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบเพื่อนำเงินไป Re – Finance หนี้ในระบบ ยิ่งไปกว่านั้น สินเชื่อ ปลดหนี้ นอกระบบของธนาคารออมสินยังสามารถอนุมัติวงเงินกู้ให้คุณทันที ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบของคุณแน่นอนที่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือนเท่านั้น และสามารถชำระคืนในระยะเวลานานสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ ปลดหนี้ นอกระบบ

หากคุณมีความเดือดร้อนและมีความต้องการขอสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครได้ง่าย ๆ ทันที ดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
  • สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการกู้ที่ต้องดำเนินการชำระเงินคืนแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
  • เป็นที่ดำเนินการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันการกู้ปลดหนี้ นอกระบบ

  • ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  • เอกสารรายรับ/ รายจ่าย (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

สนใจสมัครสินเชื่อโครงการ ปลดหนี้ นอกระบบ ออมสิน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

นอกจาก สินเชื่อโครงการเพื่อปลดหนี้นอกระบบ ออมสินก็ยังมีการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่คุณสามารถนำมาปลดหนี้นอกระบบได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

สินเชื่อ ปลดหนี้นอกระบบ ออมสิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อ หนีนอกระบบ ออมสินกับการขอสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ มีจุดเด่นที่สามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โดยรองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นสินเชื่อเงินสดเพื่อรักษาพยาบาล ปลดหนี้ หรือ อื่น ๆ ได้อย่างไร้กังวล โดยสินเชื่อ หนีนอกระบบ ออมสินไทรทองอเนกปะสงค์นี้ สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 300,000 บาทสำหรับการกู้สินเชื่อเงินสด โดยมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงถึง 10 ล้านบาท ตามราคาประเมินของหลักทรัพยนั้น เช่น ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เป็นสินเชื่อเงินสด ออมสินที่คุณสามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 25 ปี สำหรับกรณีที่ขอสินเชื่อ หนีนอกระบบ ออมสินไม่เกิน 3 แสนบาท และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปีสำหรับการขอสินเชื่อเงินสด ออมสินไม่เกิน 3 แสนบาท

สนใจสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อ หนีนอกระบบ ออมสิน ไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อ ออมสิน สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

เพิ่มสีสันให้ชีวิต ด้วยสินเชื่อเงินสด ออมสินชีวิตสุขสันต์ สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว โดยคุณสามารถยืมเงินด่วน ออมสินจากสินเชื่อเงินสด ออมสินชีวิตสุขสันต์ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายตามความต้องการและสามารถดำเนินการผ่อนชำระคืนเงินได้ยาวนานถึง 10 ปี โดยการขอสินเชื่อเงินสด ออมสินนี้เป็นการอนุมัติสินเชื่อตามเงื่อนไข คือ อนุมัติวงเงินได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนกำหนด

เพียงคุณมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถในการชำระหนี้ หรือเป็นผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อเงินสด ออมสิน และเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนและเป็นผู้ฝากเงินสะสมกับธนาคารออมสิน

สนใจสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อเงินสด ออมสินชีวิตสุขสันต์ ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2