สินเชื่อ ธกส 10,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ 2564

ด้วยความห่วงใยและเล็งเห็นความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ที่เรารู้จักดีในชื่อย่อ “ธกส.” จึงได้นอบรับนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และยังมีความเดือดร้อนต่อเนื่อง โดยโครงการที่ให้ความช่วยเหลือนั้น ได้พ้นกำหนดการให้บริการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจาก ยังคงมีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ทาง ธกส จึงได้นำโครงการสินเชื่อ เงินด่วน ธ ก ส พร้อมทั้งโครงการพักชำระหนี้ ธกส 2564 กลับมาปัดฝุ่นและพร้อมให้บริการพี่น้องอีกครั้ง

ซึ่งในครั้งนี้ เราขอเป็นผู้ช่วยทุกท่านในการนำเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดและข้อมูล ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อ ธกส 10000 บาท 2564

ด้วยโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร เป็นการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ เงินด่วน ธกส ให้แก่พี่น้องสมาชิกโดยมีการให้วงเงินสูงสุดที่ 10,000 บาท สามารถขอสินเชื่อ เงินด่วน ธกส ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องนำหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันการกู้ โดยการให้สินเชื่อ ธกส 2564 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเหล่าพี่น้องเกษตรกรและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.1 % ต่อเดือน และสามารถให้ผู้กู้สินเชื่อ เงินด่วน ธกส นี้ผ่อนชำระเงินคืนได้นานสูงสุดถึง 2 ปีครึ่ง พร้อมรับเงื่อนไขพิเศษด้วยการ พักชำระหนี้ ธกส 2564 ใน 6 เดือนแรกนับจากวันที่กู้อีกด้วย รายละเอียดทั่วไปของสินเชื่อ เงินด่วน ธกส 2564 รอบใหม่ มีดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ธกส 2564 รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.1% ต่อเดือน
 • กำหนดการชำระเงินคืนได้นานสูงสุด 2 ปี 6 เดือน โดเริ่มนับตั้งแต่วันที่ขอกู้
 • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สามารถแบ่งชำระสินเชื่อ ธกส 2564 เป็นรายงวดได้ เช่น รายเดือน/ ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน เป้นต้น
 • พิเศษสุดกับเงื่อนไข การพักชำระหนี้และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก นับจากวันที่ขอกู้
 • สามารถขอสินเชื่อ เงินด่วน ธกส 2564 รอบใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนขอสินเชื่อ เงินด่วน ธกส 10000 บาท รอบใหม่

หากคุณมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าติดต่อที่ธนาคาร ธกส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 1,265 สาขา หรือโทร 02 – 555 – 0555 หรือเข้าติดตามที่เว็บไซต์ ธนาคาร ธกส. และช่องทาง LINE@BAAC Family

ทั้งนี้ การติดต่อและขอลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family สามารถดำเนินการได้ทันทีเพียง กดค้นหา ID: @baacfamily เพื่อลงทะเบียนสินเชื่อ เงินด่วน ธกส 2564 หลังจากนั้นเลือกเมนู “ลงทะเบียน” จากนั้นระบบจะให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัว

 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

จากนั้นรอการนัดหมายจากทางธนาคาร โดยการแจ้งผ่านระบบ SMS และเตรียมหลักฐานในการขอสินเชื่อ เงินด่วน ธกส 2564 โดยประกอบไปด้วย บัตรประชาชนตัวจริง/ สำเนาบัตรประชาชน/ หมายเลขโทรศัพท์

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถขอสินเชื่อ เงินด่วน ธกส 2564 กับธนาคาร ธกส ได้ทันที ง่าย ๆ ทันที โดยสามารถขอยื่นสินเชื่อได้ตั้งแต่ 29 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

 

ธกส ใจดีออกเงินกู้ฉุกเฉิน รอบ 2

สินเชื่อ ธกส 2564 อื่น ๆ ที่พร้อมให้บริการ

สินเชื่อเงินด่วน A-Cash สินเชื่อ ธกส 10000 บาท

สินเชื่อ เงินด่วน ธกส 2564 เงินด่วนทันใจ อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการเงิน 10000 ด่วน หรือจำนวนมากกว่านั้นซึ่งสามารถได้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท กับสินเชื่อ เงินด่วน ธกส A-Cash โดยเป็นสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย และสำหรับดำเนินชีวิต ซึ่งให้วงเงินสินเชื่อ เงินด่วน ธกส เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี/ ณ วันที่ขอกู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ/ ไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • โดยสินเชื่อ A-Cash ให้บริการสินเชื่อเ งินด่วน ธกส สามารถให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ มีอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR และกำหนดให้คืนสินเชื่อ เงินด่วน ธกส ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน ส่งดอกเบี้ยครบสามารถต่ออายุสัญญาได้
 • สินเชื่อนี้ใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์
 • สนใจสมัคร สามารถติดต่อธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ทุกสาขา หรือโทร 0-2555-0555
 • สามารถสมัครผ่าน แอปพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธกส หรือสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ทาง Facebook ของ ธกส และ LINE@BAAC Family

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อ เงินด่วน ธกส A-Cash ที่นี่

 

โครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ พนักงาน ลูกค้า SME เกษตร

สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ พนักงาน ลูกค้า SME เกษตร ให้บริการสินเชื่อ เงินด่วน ธกส เพียงคุณมีคุณสมบัติ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ ของโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร/ เป็นผู้มีรายได้ประจำ ไม่ต่ำกว่า 7000 บาท/ เดือน และมีสภาพการจ้างงานที่มั่นคง ผ่านการทดลองงานแล้ว โดยพี่น้องสมาชิกสามารถเตรียมเอกสาร สำหรับขอสินเชื่อ ธกส 2564 ได้ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน/ สัญญาจ้างงาน/ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ที่มีรายได้เข้าบัญชี

โดยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติสามารถสูงถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อ ธกส นี้ คิดในอัตราเพียงร้อยละ 9 ต่อปี สามารถผ่อนชำระคืนได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน โดยการชำระการขอสินเชื่อ เงินด่วน ธกส สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • หน่วยงานหักเงินเดือนหรือรายได้ เพื่อนำส่งชำระหนี้ทุกเดือน
 • เปิดบัญชีเงินเดือนผ่าน ธนาคาร ธกส โดยยินยอมให้หักเงินฝากชำระเงินกู้
 • ชำระด้วยตนเองได้ที่ ธนาคาร ธกส ทุกสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ พนักงาน ลูกค้า SME เกษตร ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

 

แอปยืมเงินด่วน