สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565

Advertisement

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นประชาชนอีกกลุ่มที่มีจำนวนไม่น้อย และเมื่อได้รับความเดือดร้อนย่อมต้องการความช่วยเหลือทั้งจากรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเงินสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่น ก็เป็นสถาบันการเงินอีกแห่งที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระด้วยสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ธนาคารส่งเสริมการเกษตรอย่าง ธกส จะเปิดช่องให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกต้อง ให้ทุกท่านสามารถเข้าใจและเข้าถึงการให้บริการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สินเชื่อเงินด่วน ธกสได้ เราจึงขอนำเสนอข้อมูลแก่ทุกท่านด้วยบทความ “สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565

 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565

หลายท่านอาจจะเกิดข้อสงสัย เกี่ยวกับการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 ด้วยสถานะการเป็นฟรีแลนซ์หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้น สามารถทำได้จริงหรือ? เราขอตอบและให้ข้อมูลที่นี่ ว่า “ทำได้” แต่การขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส นั้นมีเงื่อนไขและมีข้อควรพิจารณาอยู่เล็กน้อย เพื่อให้ทุกท่านสามารถดำเนินการขอสินเชื่อ ธกส 2565 กับธนาคารเพื่อการเกษตรได้ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ แม้คุณจะประกอบอาชีพอิสระ แต่ถ้าคุณถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อการเกษตร หรือเป็นทายาทของเกษตรกร คุณสามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสก็พร้อมรับพิจารณา โดยมีผลิตภัณฑ์และสินเชื่อ ธกส 2565 มากมายหลายสินเชื่อที่สามารถใช้ช่องทางพิเศษและเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎของธนาคาร ซึ่งคุณจะสามารถขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 : สินเชื่อสานฝันเกษตรรุ่นใหม่

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ที่กู้ได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร โดยมีการนำเอานวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ มาปรับใช้โดยพัฒนาต่อยอดจากเดิม ซึ่งทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระแต่เป็นทายาทเกษตรกรสามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ยินดีพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ MRR สามารถชำระเงินยืมคืนได้ไม่เกิน 12 เดือนสำหรับสินเชื่อเงินด่วน ธกส เพื่อการใช้จ่ายหมุนเวียนและ ไม่เกิน 10 ปีสำหรับการลงทุน เพียงคุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นทายาทเกษตรกร หรือ บัณฑิตจบใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสานต่ออาชีพเกษตรกรโดยใช้สินเชื่อเงินด่วน ธกส
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ด้านการเกษตร
 • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับที่ 44

สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สินเชื่อสานฝันเกษตรรุ่นใหม่

 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 : สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธกส

สินเชื่อนี้เป็นการตอบแทนผู้ใช้บริการเงินฝากเงินกับ ธกส เพียงท่านเป็น ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ของ ธกส ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่าง ๆ คุณสามารถขอสินเชื่อเงินด่วน ธกสพร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านและบุคคลในครอบครัว อนุมัติวงเงินกู้ขั้นต่ำที่ 10000 บาท และสามารถกู้สูงสุดถึง ร้อยละ 90 ของเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ให้ระยะเวลาผ่อนชำระเงินไม่เกิน 1 ปี โดยกลุ่มอาชีพอิสระก็สามารถดำเนินการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ได้ทันที เพียง ดำเนินการเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทนของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ

สนใจสมัครและขอข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธกส ที่นี่

 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 รถจักรยานยนต์สร้างรายได้

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อน่าสนใจ และเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สามารถกู้ได้ขอเพียงมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข โดยด้วยจุดเด่นของสินเชื่อ ธกส 2565 นี้ที่กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องใช้คนค้ำ เพียงคุณเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่อยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล ชลบุรี รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ที่มีการขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้าง เพียงเท่านี้ ก็สามารถเข้ามาขอสินเชื่อ ธกส 2565 เพียงใช้รถของท่านค้ำประกันการกู้

ทั้งนี้ ธนาคาร ธกส พร้อมพิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 สูงสุด 10,000 บาท และสามารถนำวงเงินไปซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท หรือซื้อรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท และพิเศษสุดด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 5 ปี ขอสินเชื่อ ธกส 2565 ตัวนี้รับทันที สิทธิพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก

สนใจสมัคร สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 รถจักยานยนต์สร้างรายได้ ที่นี่

 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565

สินเชื่ออาชีพอิสระ เงินด่วน ธกส A – CASH

สินเชื่อเงินด่วน ธกส อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการยืมเงินด่วน ธกส ยืมเงิน 5000/ 8000/ 10000 ด่วน หรือจำนวนมากกว่านั้นซึ่งสามารถได้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท สินเชื่อเงินด่วน ธกส A-Cash เป็นสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท สามารถยื่นกู้สินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้ทันทีเพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี/ ณ วันที่ขอกู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยสินเชื่อ A-Cash ให้บริการสินเชื่อเงินด่วน ธกส สามารถให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ มีอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR
 • กำหนดการคืนสินเชื่อเงินด่วน ธกส ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน

ทั้งนี้ สินเชื่อเงินด่วน ธกส ส่งดอกเบี้ยครบสามารถต่ออายุสัญญาได้ทันที เนื่องจากสินเชื่อนี้ใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ มีวิธีการสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส ง่าย ๆ ดังนี้

 • ติดต่อธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ทุกสาขา หรือโทร 0-2555-0555
 • สามารถสมัครผ่าน แอปพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธกส เพื่อขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ทาง Facebook ของ ธกส

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash ที่นี่

 

อ้าง 1 2 3