สินเชื่อพรอมิส เช็คบูโรไหม 2567

“เคียงข้างคุณ ทุกก้าวเดิน” วลีเด็ดซึ่งเป็นแก่นสำคัญของการให้บริการเงินด่วน เพื่อให้ทุกท่านสามารถดำเนินการยืมเงินถูกกฎหมายได้อย่างไร้กังวลกับ สินเชื่อพรอมิส ที่เน้นการสมัครง่าย พิจารณาไว เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถสมัครเพื่อใช้บริการได้ทันที แม้จะมีเงินเดือนหรือรายได้ประจำเพียง 8,000 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอสินเชื่อพรอมิส 

 

พรอมิส สินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัท พรอมิส เป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำด้านการเงินจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความพร้อมในการให้บริการสินเชื่อและออกเงินกู้ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถดำเนินการธุรกิจด้านการเงินได้โดยถูกกฎหมาย ดังนั้นแล้วเมื่อทุกท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีความเดือดร้อนด้านเงิน ๆ ทอง ๆ พรอมิส จึงสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะสามารถเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถยืมเงินถูกกฎหมายได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการยื่นสมัครขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งจะมีกระบวนการและใช้ระยะเวลาในการพิจารณาที่นานและยุ่งยากกว่า ทั้งนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น สินเชื่อพรอมิสได้เปิดอีกมิติแห่งการพิจารณาสินเชื่อให้ทุกท่านยืมเงินถูกกฎหมายได้ง่าย ๆ ด้วยระบบตรวสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หรือการกรอกข้อมูลและดำเนินการสมัครสินเชื่อออนไลน์ เพื่อให้ง่าย รวดเร็ว และลดการใช้เอกสาร ซึ่งเมื่อบริษัทพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วว่า ท่านผ่านเงื่อนไข ทางบริษัทจึงจะติดต่อประสานงานเพื่อให้มีการจัดส่งหรืออัปโหลดเอกสารต่อไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการให้ยืมเงินถูกกฎหมายที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัยและจะช่วยให้ทุกท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น

 

สินเชื่อพรอมิส เช็คบูโรไหม 

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีของบริษัทพรอมิส คือ สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้รายการสินเชื่อให้ยืมเงินถูกกฎหมายดังกล่าว สามารถช่วยให้ทุกท่านสมัครเพื่อรับวงเงินได้ง่าย ๆ สูงสุดถึง 300,000 บาท และที่สำคัญคือ เป็นรายการสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 15% ต่อปี และสามารถขึ้นไปสูงสุดได้เพียง 25% ต่อปี สามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติวงเงินได้รวดเร็ว เพียง 1 – 3 วันเท่านั้น และนอกจากนี้ เมื่อท่านได้รับการอนุมัติ ก็สามารถกู้เพิ่มได้ โดยไม่ต้องปิดบัญชี ดังนั้นหากทุกทานกำลังมองหายืมเงินถูกกฎหมาย สินเชื่อพรอมิสจึงควรจะเป็นตัวเลือกอันดับแรก ๆ ที่ท่านต้องมองหา ทั้งนี้ สินเชื่อพรอมิสให้ยืมเงินถูกกฎหมายนั้น มีการกำหนดเงื่อนไขการสมัครเบื้องต้นไว้ ดังนี้

  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  • ต้องมีอายุระหว่าง 20 – 64 ปี
  • ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ทุกท่านสามารถแสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้
  • ต้องมีอายุการทำงานอยู่ที่ 1 เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานประจำ/ และ 6 เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานรายวันหรือพนักงานสัญญาจ้าง
  • มีที่พักอาศัยหรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

ทั้งนี้คุณสมบัติทั้งหมดนั้น ทุกท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์รับสมัครสินเชื่อพรอมิส ให้ยืมเงินถูกกฎหมาย

 

สมัครสินเชื่อพรอมิส ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับทุกท่านที่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครสินเชื่อพรอมิสเบื้องต้นแล้ว และต้องการเตรียมเอกสารไว้ก่อน ท่านสามารถดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเพื่อยืมเงินถูกกฎหมายกับพรอมิสได้ทันที โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมล่วงหน้า ดังนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน โดยในส่วนนี้เรามีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า ทุกท่านควรเตรียมเอกสารสลิปเงินเดือนไว้อย่างน้อย 2 เดือน ซึ่งต้องเป็น 2 เดือนล่าสุดเพื่อเตรียมไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประกอบการพิจารณาวงเงิน
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้หากเป็นบัญชีธนาคารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ทุกท่านต้องติดต่อธนาคารสาขาเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ซึ่งจะต้องมีการระบุ ชื่อลูกค้า/ เลขบัญชี/ ชื่อธฯคารและสาขาของธนาคารที่ชัดเจนเท่านั้น

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมเอกสารสำหรับประกอบการสมัครสินเชื่อพรอมิสยืมเงินถูกกฎหมาย โดยหากท่านยังมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที ที่ 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น. และในวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 – 18.00 น.

 

อ้างอิง 1 2