สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้

เมื่อคนเราเป็นหนี้ ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าอาจจะไม่มีใครที่จะยิบยื่นและให้ความช่วยเหลือเข้ามา แต่ ณ เวลานี้ ถือว่าเป็นเรื่องดีและเป็นทางออกสำหรับหลาย ๆ ท่านที่เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ก็ยังไม่แน่ใจ แต่ตอนนี้ท่านมีหน่วยงานที่เล็งเห็นความยากลำบากและพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยทุกท่านแล้ว กับสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มจำนวนและสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างหนัก ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้ทุกท่านสามารถยกภูเขาทั้งลูกออกจากอกได้ เราจึงมาพร้อมกับบทความ “สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ” ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลและรายละเอียดของแหล่งเงินกู้ในระบบเพื่อให้ทุกท่านปลดหนี้นอกระบบได้ทันที ดังนั้นเราไปดูกัน

 

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ กู้ที่ไหนได้บ้าง

ตามหลักการแนวทุกท่านสามารถดำเนินการขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากทุกธนาคารและทุกสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาปิดหนี้สิน ที่ท่านกู้ยืมมาจากแหล่งเงินกู้นอกระบบได้ทั้งหมด แต่ด้วยความเข้าใจและรับทราบถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนอกระบบ ที่ประชาชนต้องมีข้อสงสัยว่าเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้บ้างนั้น ทางรัฐบาลจึงพร้อมดำเนินการออกโครงการให้กู้เงินผ่านสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับโครงการพิเศษที่พร้อมให้ทุกท่านได้สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ด้วยการย้ายมาเป็นหนี้ในระบบกับโครงการนี้ และสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

หนึ่งในทางออกสำหรับคนเป็นหนี้นอกระบบอย่างแท้จริง ด้วยสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ซึ่งธนาคารออมสินพร้อมดำเนินการเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำเงินก้อนนี้ ไปใช้แก้ปัญหาชำระหนี้สินนอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่ใช่การนำไปชำระหนี้ในระบบหรือ การรีไฟแนนซ์ ทั้งนี้สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ทางธนาคารออมสินจะให้วงเงินตามมูลหนี้จริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งไม่เกินรายละ 50,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือนและได้รับระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินคืนได้นานสูงสุดถึง 5 ปี ขอเพียงทุกท่านมีคุณสมบัติดังนี้ สำหรับสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565

  • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
  • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาการผ่อนต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

ทั้งนี้ สำหรับทุกท่านที่ต้องการสมัครสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 กับธนาคารออมสิน และยังมีความกังวลเรื่องเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ เพราะไม่มีคนค้ำประกัน สำหรับสินเชื่อนี้ไม่ต้องกังวลเพราะทางธนาคารจะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ ดังนั้นหากทุกท่านสนใจและต้องการสมัครสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 สามารถเข้าติดต่อได้ทันทีที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือเข้าศึกษารายละเอียด ที่นี่

 

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 กับ ธกส

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินของรัฐที่พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกและพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะประเด็นปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งพร้อมนำเสนอมาตรการจัดการหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ด้วย 3 โครงการหลัก ซึ่งประกอบได้ด้วย

โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 รายการแรกของ ธกส นี้เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าของธนาคาร พร้อมด้วยคู่สมรส บุตร บิดามารดา ด้วยวงเงินสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 สูงสุดถึง 100,000 บาท เว้นแต่กรณีที่ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนอง ซึ่งทางธนาคารจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้รายละไม่เกิน 150,000 บาท และด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี ทั้งนี้หากทุกท่านเข้าร่วมโครงการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 รายการนี้ ทุกท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาทและการคืนดอกเบี้ย 30% อีกด้วย

โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

รายการนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารที่กู้สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ที่ดำเนินการชำระเงินค่างวดตรงตามกำหนดเวลาและมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเพิ่มเติม โดยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กู้ต้องกลับเข้าไปสู่วงเวียนหนี้นอกระบบอีก ทางธนาคารจึงพร้อมดำเนินการให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ด้วยการให้วงเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ของธนาคารเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งสามารถให้วงเงินสูงสุดที่ 50,000 บาท มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR +  (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

ทั้งนี้หากทุกท่านต้องการสมัครปิดสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 สามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

 

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ

โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ลูกค้าของธนาคาร ทางธนาคาร ธกส จึงพร้อมนำเสนอสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 กับโครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยให้ทุกท่านสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยการประกอบอาชีพเสริมผ่านการเรียนรู้ ฝึกทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยสามารถได้รับวงเงินสินเชื่อ ตามรายละเอียดดังนี้

  • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี
  • ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566

โดยสำหรับทุกท่านที่ยังไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร และอาจจะไม่ทราบว่าเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ ให้เข้าติดต่อธนาคารออมสินและ ธกส เพื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 หรือติดต่อที่ Call Center ของออมสิน 1115 และ ธกส 02 – 555 – 0555