สินเชื่อบุคคลพรอมิส ยืมเงินง่าย ๆ สมัครออนไลน์ 2565

ปัญหาด้านการเงินเป็นอุปสรรคใหญ่ในการดำเนินชีวิตสำหรับใครหลาย ๆ คน เพราะไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิต ประกอบธุรกิจหรือจับจ่ายใช้ส่อบสินค้าและบริการใด ๆ ก็ล้วนแต่ต้องใช้เงิน และปัญหาด้านการเงินนี้จะยิ่งทวีความยากลำบากสำหรับเหล่าผู้มีรายได้น้อย คือ มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 15,000 บาทซึ่งจะเป็นการยากมาก ๆ สำหรับการยื่นขอสินเชื่อ หรือยืมเงินด่วนจากสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสินเชื่อ เงินเดือนน้อยก็สามารถกู้ได้ กับสินเชื่อ พรอมิสสำหรับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน ต้องการเงินด่วน เราได้สืบค้นและพร้อมนำเสนอข้อมูลสินเชื่อ พรอมิส 2565 เพื่อให้คุณสามารถยืมเงินด่วนได้ทันที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อ พรอมิส ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันก็กู้ได้

การพิจารณาอนุมัติวงเงินยืมเงินด่วน สินเชื่อ พรอมิส สามารถดำเนินการได้รวดเร็วใช้เวลาเพียง 1 – 5 วันทำการง่าย ๆ ด้วยความเห็นใจและเข้าใจความยากลำบากของการขอสินเชื่อ เงินเดือนน้อยเป็นสำคัญ ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อ พรอมิสสามารถดำเนินการขอยืมเงินด่วนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันการกู้ ทั้งบุคคลค้ำประกันและหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ พรอมิสสามารถให้บริการคุณได้รวดเร็ว สะดวกสบาย สมัครง่ายและหมดปัญหาเรื่องการกู้เงิน หรือขอสินเชื่อ เงินเดือนน้อยเพราะ สินเชื่อนี้เป็นการให้ยืมเงินด่วน ไม่ต้องใช้บุคคลและทรัพย์สินค้ำประกัน และสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้คุณได้มากถึง 300,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเพียง 24 – 25% ต่อปี อีกทั้งยังสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษเพียง 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9 – 10% ต่อปี

จุดเด่นสินเชื่อ พรอมิส 2022

เมื่อสมัครเป็นลูกค้าของสินเชื่อ พรอมิสเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดำเนินการขอสินเชื่อเพื่อกู้เพิ่มเติมได้อีก โดยไม่ต้องปิดบัญชี สำหรับลูกค้าสินเชื่อ พรอมิสโดยเฉพาะ โดยสามารถดำเนินการขอวงเงินเพิ่มเติมได้ที่พรอมิสทุกสาขา หรือได้ที่หน้าเว็บไซต์สมาชิก และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center พรอมิส โทร 1751 และดำเนินการสมัครสินเชื่อ พรอมิสได้ง่าย ๆ ทันทีเพียงสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่ 

 

คุณสมบัติการสมัครสินเชื่อ พรอมิส

หากคุณมีความสนใจสมัครสินเชื่อ เงินเดือนน้อย คุณสามารถเข้าตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้ ที่นี่ โดยกรอกข้อมูล อาทิ อายุ รายได้ต่อเดือน และลักษณะการจ้างงานของคุณ  หรือสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง โดยสินเชื่อ พรอมิสได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุระหว่าง 20 – 64 ปี
  • เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน อย่างน้อย 6,000 บาท โดยมีหลักฐานยืนยันประกอบ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
  • มีอายุการทำงานตามที่กำหนด คือ ผู้ที่เป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 เดือน ส่วนผู้ที่เป็นพนักงานรายวัน หรือพนักงานสัญญาจ้างต้องมีอายุงานมาแล้วไม่ค่ำกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่าจะมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้คืนในแต่ละงวด
  • คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ มีถิ่นฐานที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการ และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

วงเงินสินเชื่อ พรอมิส และการเตรียมเอกสาร

สินเชื่อ เงินเดือนน้อยพรอมิส สามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้คุณได้สูงสุดถึง 300,000 บาท แต่ สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2.0 เท่าของรายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน และการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ พรอมิสสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า

สมัครง่าย ๆ ใช้เอกสารน้อย เพียง

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 60 วัน
  • สมุดบัญชีธนาคาร

เพิ่มเติม นอกจากจะแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการขอสินเชื่อ เงินเดือนน้อยเพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถสมัครได้แล้ว ทางบริษัทยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อประกอบกับคุณสมบัติดังกล่าว โดยจะพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบกัน ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละคน
วงเงินสินเชื่อ พรอมิสพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แต่หากลูกค้ามีฐานรายได้สูงขึ้นและต้องการปรับเพิ่มวงเงิน สามารถทำได้โดยการยื่นหลักฐานหรือหนังสือรับรองรายได้ใหม่ที่สาขาหลักหรือจุดบริการของพรอมิสที่สะดวก เพื่อให้ทางบริษัทพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดให้ โดยไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีเก่า ทั้งนี้ หากต้องตรวจสอบคุณสมบัติการขอสินเชื่อแล้วมีทุกข้อครบตามเกณฑ์ เมื่อทางบริษัทพิจารณาแล้ว บริษัทจะติดต่อกลับไปแจ้งผล ลูกค้าสามารถรอรับเงินสดได้ทันที หากยื่นสมัครที่สาขาสีสม หรือรอรับเงินโอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้กับทางบริษัท

สนใจสมัคร สินเชื่อ เงินเดือนน้อย สินเชื่อบุคคล พรอมิส ที่นี่

 

 

อ้างอิง 1 2