สมัคร สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน 2564 ไม่ได้ ทำไง

หลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านห้องแถว ร้านในห้าง ภัตตาคารหรือแม้กระทั่งเหล่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Food truck/ Pop – up/ Booth และ Kiosk ต่างทราบดีถึงผลกระทบที่ได้รับโดยตรงและอย่างหนักจากมาตรการการล็อคดาวน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพราะเพียงแค่การดำเนินธุรกิจในรูปแบบปกติ ณ เวลานี้ก็แทบจะไม่มีลูกค้า กลับซ้ำหนักเมื่อต้องปิดร้านกันอีกครั้ง โดยทางธนาคารออมสินนั้น ได้เล็งเห็นความเดือดของทุกท่าน จึงได้ออกโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ในการออกสินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับธุรกิจร้านค้าหรือเครื่องดื่ม เพื่อจะได้นำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้

และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราจึงขอนำเสนอบทความ “สินเชื่ออิ่มใจ ออมสินให้กู้เงินแสน 2564” ซึ่งมาพร้อมกับรายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ อิ่มใจ และวิธีการลงทะเบียน สินเชื่อ อิ่มใจ ไม่ได้มีเพียงแค่วิธีการ แต่ยังรวมไปถึงคุณสมบัติและจุดเด่นของสินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน 2564 อีกด้วย

 

สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน 2564

 

สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน 2564

สินเชื่ออิ่มใจของธนาคารออมสิน 2564 นี้เป็นอีกหนึ่งการให้สินเชื่อฉุกเฉินตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยธนาคารออมสินพร้อมเสนอวงเงินสินเชื่ออิ่มใจ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถวที่หลาย ๆ ท่านอาจจะเป็นลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว โดยสรุปคือ สินเชื่ออิ่มใจนี้จะเป็นการออกเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจเพิ่มเติมจากยอดเงินเดิมที่มี สำหรับลูกค้าสินเชื่อเก่าของทางธนาคาร โดยสินเชื่ออิ่มใจ มีการแบ่งประเภทของร้านค้าออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 • รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth/ Foo court/ Pop – up Store/ Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน
 • รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร/ ร้านในห้างสรรพสินค้า/ ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรืออาคารพาณิชย์

ทั้งนี้ สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน 2564 นั้นมีการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ คือ หากภาพถ่ายผู้กู้พร้อมกับสถานประกอบการไม่ชัดเจน หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นร้านค้าในรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาของธนาคารออมสิน ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบขนาดของรูปแบบร้านเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวงเงินสินเชื่ออิ่มใจที่ต้องการสมัคร

 

สมัคร สินเชื่อ อิ่มใจ 2564

 

สมัคร สินเชื่อ อิ่มใจ 2564

สำหรับหลายท่านที่ดำเนินการศึกษารายละเอียดของสินเชื่ออิ่มใจกันไปบ้างแล้ว คงจะพอมองเห็นช่องทางในการนำเงินก้อนนี้ มาช่วยเหลือและใช้จ่ายในการหมุนเวียนในกิจการ โดยสินเชื่ออิ่มใจนั้น มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถสมัคร สินเชื่อ อิ่มใจไว้ดังนี้

 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำากว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

ทั้งนี้วิธีการสมัคร สินเชื่อ อิ่มใจของธนาคารออมสินุกท่านสามารถดำเนินการสมัคร สินเชื่อ อิ่มใจได้ทันทีผ่านช่องทางหลักของธนาคารออมสิน 2564 ดังนี้

 • ลูกค้าสามารถเข้าดำเนินการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจผ่าน gsb.or.th ด้วย ตัวท่านเอง หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกสำหรับการสมัคร สินเชื่อ อิ่มใจให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของตน และหากผ่านการคัดกรองด้านคุณสมบัติแล้ว ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่ออิ่มใจผ่าน แอป MyMo ได้ทันที

 

ลง ทะเบียน สินเชื่อ อิ่มใจ ไม่ได้ ต้องทำยังไง

 

ลง ทะเบียน สินเชื่อ อิ่มใจ ไม่ได้ ต้องทำยังไง

หลายท่านที่ได้ลองอ่านและศึกษารายละเอียดเบื้องต้น แล้วเริ่มสนใจสินเชื่ออิ่มใจของธนาคารออมสิน แต่ยังคงติดปัญหาหลาย ๆ ประการ เช่น ลง ทะเบียน สินเชื่อ อิ่มใจ ไม่ได้ หรือยังไม่มีบัญชีกับทางธนาคารออมสิน หรือยังไม่ได้สมัครแอป MyMo หากทุกท่านมีประเด็นข้อสงสัยและมีปัญหาดังกล่าว ท่านสามารถเข้าติดต่อกับธนาคารออมสินได้ทันที เนื่องจากปัญหาดังกล่าวต้องดำเนินการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาการสมัครสินเชื่ออิ่มใจที่ดีที่สุดคือ การเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเพื่อขอรับคำแนะนำและรับความช่วยเหลือ

ยิ่งไปกว่านั้น หลายท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โดยในเว็บไซต์ที่เป็นการให้รายละเอียดของสินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน 2564 นั้น มีการตั้งประเด็น Q & A เอาไว้ โดยท่านใดมีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาหรือต้องการหาคำตอบด้วยตัวท่านเองก่อน ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ้างอิง 1  2

 

Tag

สินเชื่ออิ่มใจ      

สมัคร สินเชื่อ อิ่มใจ        

ลง ทะเบียน สินเชื่อ อิ่มใจ ไม่ได้

สมัคร สินเชื่อ อิ่มใจ ไม่ได้ ทำไง 

สินเชื่ออิ่มใจ pantip