Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

บทความการเงินการลงทุน แคปชั่นคำคม สุขภาพ และดวงความรัก

Home / How to / วิธี ลงทะเบียนเปิดสถานประกอบการ สปา นวด ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 [เปิดสปา ร้านนวด โควิด-19]

วิธี ลงทะเบียนเปิดสถานประกอบการ สปา นวด ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 [เปิดสปา ร้านนวด โควิด-19]

ตามที่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 จากการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม สามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด ประกอบด้วย

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

– จัดพื้นที่ต้อนรับผู้บริการอย่างเหมาะสม

– กำหนดให้มีช่องทางเข้าออกเพียงทางเดียว

– ให้มีระยะห่างระหว่าง 1 เมตรระหว่างผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

– มีระบบซักประวัติที่รัดกุม

– มีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

– มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้รับบริการและพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการ

– ต้องจัดเตรียมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 70%

– ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโควิด-19

– ให้พนักงานทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน

 

การปฏิบัติตัวของพนักงานต้อนรับ

– ให้พนักงานต้อนรับเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการอย่างน้อย 1 เมตร

– รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการตามที่ได้รับอนุญาต

– เก้าอี้นวดจัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

– ห้องให้บริการนวดต้องเป็น 1 คนต่อห้อง

– กรณีห้องรวม เตียงนวดหรือเบาะนวดต้องมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน

– จัดให้มีบริการชำระเงินปลอดภัย เช่น Online Payment

– สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน คัดกรอง ผู้รับบริการทุกรายตามแบบฟอร์มที่กำหนด

– แจกหน้ากากอนามัยให้กรณีที่ผู้มารับบริการไม่ได้ใส่

– ผู้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ Face Shield

– สังเกตอาหารทางสุขภาพของผู้รับบริการ

– ผู้ให้บริการควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนให้บริการ

 

การปฏิบัติตัวของพนักงานทำความสะอาด

– สวมใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

– ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้บริการอย่างถูกลักษณะทุกครั้งต่อคนต่อครั้ง

– ทำความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ่าน รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัส เช่น ลูกบิดทุก 2 ชั่วโมง ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ

– ใช้สารทำความสะอาด ได้แก่ น้ำยาฟอกขาวที่สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวได้ สำหรบพื้นผิวที่เป็นโลหะสามารถใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ทำความสะอาดได้

วิธีลงทะเบียนเปิดสถานประกอบการ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

 

1.เข้าไปยังเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ https://spa.hss.moph.go.th/

2.สมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลต่าง อาทิ

– ชื่อและนามสกุล

– เลขบัตรประชาชน

– เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

– จังหวัดที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ

3.เมื่อได้รับ Username และ Password แล้วให้เข้าสู่ระบบ

4.กรอกข้อมูลสถานประกอบการตามแบบฟอร์มในระบบให้ครบถ้วน

5.ทำแบบประเมินตนเองของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจนครบ

6.ส่งแบบประเมิน

7.รอเจ้าหน้าที่ตอบรับการประเมิน

8.เมื่อผ่านให้พิมพ์ใบรับรองจากเว็บไซต์ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเปิดสถานประกอบการ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :