วิธีสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย LINE POINTS ผ่านแอป K-PLUS

วิธีสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย – LINE POINTS ที่ได้ง่ายที่สุดสำหรับเพื่อนๆ ที่ มีแอป K-PLUS อยู่แล้วนั้น เพื่อนๆ สามารถสมัครผ่านแอป K-PLUS (เวอร์ชั่น 5.12 ขึ้นไป) ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. และจะทราบผลการพิจารณาภายใน 5 วัน หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน

 

วิธีสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยLINE POINTS ผ่านแอป K-PLUS

 

วิธีสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย – LINE POINTS ผ่านแอป K-PLUS
  1. เข้าไปที่แอป K-PLUS เลือกเมนู “ธุรกรรม” จากนั้นเลือก “สินเชื่อ” แอปจะขึ้นหน้าจอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ให้เราเลือก “บัตรเครดิต” แอปจะขึ้นรายละเอียดบัตรเครดิตให้เราสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ เมื่ออ่านเงือนไขต่างๆเสร็จสิ้น ให้กดเลือก “สนใจสมัคร”
  2. จากนั้นแอปจะให้เรากรอกข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลรายได้ จากนั้นกด “ต่อไป” เลือกหน้าบัตรเครดิตที่ท่านสนใจ (ธนาคารจำกัดให้เลือกได้สูงสุด 3 ใบต่อครั้ง) จากนั้นกรอกข้อมูลเบื้องต้น(เพิ่มเติม) ได้แก่ ข้อมูลตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร จากนั้น ตรวจสอบข้อมูลของสินเชื่อเบื้องต้น และกด “ต่อไป”
  3. จากนั้นแอปจะพาเราไปหน้าการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากนั้นกดเลือก “ยินยอม” และเลือก “ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว” เพื่อยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
  4. กรอกข้อมูลขอสินเชื่อเพิ่มเติม ได้แก่ แหล่งที่มาของรายได้ และวิธีการชำระเงินว่าจะชำระเงินด้วยตนเอง หรือใช้วิธีการหักบัญชีอัตโนมัติ
  5. ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ จากนั้นกดเลือก “ถัดไป”
  6. แอปจะขึ้นผลการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น หากเพื่อนๆพอใจในวงเงินที่ได้ ให้เลือก “ต่อไป” แต่หากเพื่อนๆต้องการเพิ่มวงเงิน จะต้องอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมบนแอป K-PLUS เพื่อให้ทางธนาคารพิจารณาเพิ่มเติม และหากเพื่อนๆกดยกเลิก จะไม่สามารถกลับมาทำต่อได้อีก ต้องเริ่มทำรายการใหม่ตั้งแต่ต้นเท่านั้น
  7. แอปจะขึ้นข้อความให้เพื่อนๆยืนยันว่าได้อ่านเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว และจะได้รับตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ผ่านทาง E-mail ที่เพื่อนๆใช้สมัครบริการ จากนั้นกดเลือก “ตกลงรับสินเชื่อ”
  8. แอปขึ้นข้อความ “ส่งใบสมัครสำเร็จ ธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาข้อมูลการสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย” ให้เพื่อนๆเลือกกด “ตกลง” และรอผลการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาภายใน 5 วัน
  9. เมื่อธนาคารอนุมัติแล้วในแอป K-PLUS จะแจ้งว่าสมัครสินเชื่อสำเร็จ พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรที่อนุมัติ ทั้งประเภทบัตร วงเงินบัตรที่ได้รับ และทางธนาคารจะจัดส่งบัตรให้ภายใน 3-7 วันทำการ ซึ่งเพื่อนๆจะสามารถเปิดใช้งานบัตรผ่านแอป K-PLUS ได้ทันทีหลังรับบัตร

 

นอกจากการสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย – LINE POINTS ผ่านแอป K-PLUS แล้ว เพื่อนๆยังสามารถสมัครผ่านช่องทางอื่นได้ เช่น การสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://kbank.co/2RCsTav โดยเลือกประเภทบัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ และการสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ซึ่งจะทราบผลพิจารณาภายใน 15 วัน หากเพื่อนๆ มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-8888888