วอลเล็ต สบม. คืออะไร วิธีลงทะเบียน ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ 2564

หากคุณมีเงินเย็นหรือมีเงินเก็บ อย่าปล่อยให้เงินเหล่านั้นนอนนึ่งอยู่แต่ในธนาคาร แม้เงินจะไม่เน่าแต่คุณจะเสียโอกาสในการต่อยอด ให้เงินของคุณได้ทำงานแทนคุณมีโอกาสออกดอกออกผล อย่างน้อยก็ได้กินดอกเบี้ยจากการลงทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกินดอกเบี้ยเงินฝากประจำอยู่มากพอสมควรครับ โดยในปัจจุบันการลงทุนนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวิธีการ ซึ่งหากเราจะมองการลงทุนเหล่านั้นให้เป็น การออมที่มีความเสี่ยง ก็จะสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตและเป็นการหาหนทางให้เงินที่หามาได้ในแต่ละเดือนนั้น มีโอกาสได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. 2563 ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออม และ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำโดยรัฐบาล ผ่านกระทรวงการคลัง โดยสามารถซื้อผ่านระบบ e-wallet แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เริ่มลงทะเบียน 19 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

พันธบัตรออมทรัพย์ คืออะไร

หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยครับ ว่าการออมหรือลงทุน พันธบัตรออมทรัพย์ ดีไหม และทำอย่างไร ดังนั้นก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับพันธบัตรออมทรัพย์กันก่อนครับ พันธบัตรออมทรัพย์ หรือ Government Saving Bond เป็น มาตรการหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้ในการระดมเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา (หรือเป็นการฟื้นฟูมากกว่าสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน) ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมีลักษณะเป็นการกู้เงินจากประชาชนและองค์กรที่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งรัฐบาลจะมีฐานะเป็นผู้กู้ และประชาชนผู้ลงทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ โดยพันธบัตรออมทรัพย์จะมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปีและจะมีการกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนชัดเจน อาทิ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่กำหนด และเมื่อถึงกำหนดไถ่ถอนหรือหมดอายุพันธบัตร ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ดังนั้นวิธีการนี้จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมาก (ถ้ารัฐไม่ล้มละลาย) และได้ดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอในอัตราคงที่อีกด้วยครับ

 

วอลเล็ต สบม. คืออะไร วิธีลงทะเบียน ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ 2563

วอลเล็ต สบม. 2563

วอลเล็ต สบม. หรือ วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง เป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำที่เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการเงิน และสามารถลงทุนใน พันธบัตรออมทรัพย์ ได้อย่างสะดวกสบาย และเท่าเทียมกัน ผ่านโครงการนำร่องด้วยเทคโนโลยีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบ กระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งเป็นอีกขั้นของการใช้แอปพลิเคชั่น อีวอลเล็ต “เป๋าตัง” ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรอบรับวอลเล็ตหลายตัวในเวลาเดียวกัน ภายใต้โครงการ MOF Blockchain ที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2562

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทางการเงินในยุคใหม่ ที่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือโปร่งใส และเพิ่มเติมความรวดเร็ว แต่สามารถลดต้นทุนและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้งผู้ทำธุรกรรมไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารมากมายอย่างที่ผ่าน ๆ มา การเปิดตัวดิจิทัลแลตฟอร์มทางการเงินในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการนำร่องนี้

จำหน่าย ผ่านระบบ e-Wallet

วอลเล็ต สบม. ได้มีการดำเนินการให้ลดขนาดหน่วยลงทุนให้เล็กลง จากเดิมที่ต้องซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ ขั้นต่ำที่ 1,000 บาท เป็นการลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาทเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการบริการของประชาชนทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้ามาเป็น ผู้ลงทุน ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

เพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การหาเงิน 1,000 บาทนั้นก็ยากเต็มที ซึ่งผู้ลงทุนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองผ่าน e-Wallet “เป๋าตัง” ตั้งแต่เริ่ม ลงทะเบียน ยืนยันตัวตนผ่านระบบ และโอนเงินเพื่อ ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ได้จากทุกธนาคารเข้า วอลเล็ต สบม. ซึ่งสามารถตรวจสอบเช็คข้อมูลและประวัติการซื้อพันธบัตรได้ทันทีแบบ Real-time พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดหรือแจ้งความจำนง เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกหนังสือค้ำประกันวงเงิน แต่ด้วยการดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสมุด พันธบัตร (Bond Book) แต่จะสามารถเข้าเช็คประวัติการซื้อพันธบัตรผ่านระบบ วอลเล็ต สบม. แทน

 

วอลเล็ต สบม. คืออะไร วิธีลงทะเบียน ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ 2563

คุณสมบัติผู้ลงทุน วอลเล็ต สบม. 2563

กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. ให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พันธบัตรมีอายุขั้นต่ำ 3 ปีและมีอัตราดอกเบี้นที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจำกัดวงเงินต่อรายตั้งแต่ 100 – 500,000 บาท

โดยจะมีการเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลาตั้งแต่ 8.30 น. โดยผู้สนใจลงทุนสามารถโหลดปละติดตั้งแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง อีวอลเล็ต และดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ กรณีผู้ซื้อยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ณ ธนาคารกรุงไทย พร้อมเอกสาร คือ บัตรประชาชนของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง ทะเบียนบ้าน การจ่ายดอกเบี้ยจะดำเนินการจ่ายปีละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม. ในทุก ๆ วันที่ 24 มิถุนายนและ 24 ธันวาคมของทุกปีจนครบอายุพันธบัตร ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 24 มิถุนายน 2566

 

วิธีลงทะเบียน วอลเล็ต สบม. 2563

ขั้นแรกท่านจะต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก่อน พร้อมดาวน์โหลดแอป Krungthai NEXT แล้วจึงเริ่มดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย ลงบนอุปกรณ์ของท่าน เข้าสู่ระบบโดยการป้อนเบอร์โทรศัพท์

ระบบจะทำการส่ง รหัส OTP ไปที่โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้เบอร์ไว้ หลังจากได้รับแล้วให้กรอกรหัสที่ได้รับ ระบบจะดำเนินการต่อไปที่ “ข้อตกลงเบื้องต้น” (หากไม่ได้รับรหัสภายใน 3 นาทีให้กดขอรหัสใหม่) อ่านข้อตกลงเบื้องต้นให้ละเอียด

กด “ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ” ระบบจะให้ท่านใส่รหัส PIN 6 หลักที่ท่านได้ใช้กับ แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หลังจากนั้นจะมีให้เลือกว่าท่านจะเข้าสู่ระบบด้วย การสแกนลายนิ้วมือหรือไม่ หลังจากนั้นจะเข้าสู่การใช้งาน

เมื่อเข้ามาแล้วแอป เป๋าตัง ระบบจะแสดงรายละเอียดบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่าน พร้อมทั้งการบริการอื่น ๆ เช่น วอลเล็ตต่าง ๆ ข้อมูลการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) จากนั้นให้เลือกที่ บริการพิเศษ จะมีโฆษณาของ ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์หน่วยละ 1 บาท ผ่าน วอลเล็ต สบม. ซึ่งสามารถสมัครได้ฟรี

เมื่อกดเข้ามาแล้ว ให้กด สมัคร ระบบของ วอลเล็ต สบม. ซึ่งจะมีระบบให้ผู้สมัครยืนยันและพิสูจน์ตัวตน พร้อมทั้งให้ผู้สมัครอ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการบริการเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลแก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตราสารหนี้ของรัฐบาล

หลังจากนั้นให้ผู้สมัคร ถ่ายรูป บัตรประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด และเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก และสแกน ใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน กรอกที่อยู่อีเมลและข้อมูลการทำงาน ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่ตั้งของที่ทำงาน ยืนยันข้อมูลทั้งหมด และตอบคำถามตามแบบฟอร์ม FATCA ระบบจะให้ท่านยืนยันด้วยรหัส OTP อีกครั้ง เมื่อยืนยันเสร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการลงทะเบียนและสมัคร วอลเล็ต สบม. ที่เหลือก็รอการเปิดจำหน่ายครับ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง การลงทะเบียน การใช้งานวอลเล็ต สบม. ได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรือที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

อ้างอิง 1 2 3

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หาเงิน 500 ด่วน ใน 24 ชั่วโมง ยืมเงิน 500 ด่วน ต้องการเงิน 500 ด่วน
ยืมเงิน 5000 ด่วน SCB/ออมสิน/กสิกร/กรุงไทย แอปยืมเงิน 2563