ลดหย่อนภาษี 2566 บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง

ไม่ทันไร เราก็ต้องกลับมาคิดหนักกับการหาวิธีการลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้างหรือ บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนอะไรได้บ้างกันอีกครั้ง เพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี สิ่งที่ทุกท่านซึ่งมีเงินได้จะต้องดำเนินการ เตรียมการและวางแผนให้รัดกุม ก็คือการวางแผนเรื่องการหาวิธีลดหย่อนภาษี 2565 ซึ่งในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ “ลดหย่อนภาษี 2565 บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง” โดยเรามาพร้อมกับบทความแนะนำและให้รายละเอียดกับทุกท่าน ดังนี้

มีเงินได้ต้องจ่ายภาษี

เรื่องเงินเรื่องทองต้องวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี “ภาษี” จากเงินได้บุคคล ดังนั้นก่อนที่เราจะไปตามดูกันว่าทุกท่านจะสามารถใช้วิธีการใดบ้างซึ่งจะช่วยให้ลดหย่อนภาษี 2565 ได้นั้น เราต้องมาปรับวิธีคิดกันก่อนว่า แท้จริงแล้วแม้ว่าท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าท่านไม่มีรับผลประโยชน์โดยตรงจากการเสียเงินที่ท่านหามาได้นั้น แต่ทางกฎหมายและหน้าที่ของประชาชน การเสียภาษีนั้น ถือเป็นหน้าที่และเป็นการดำเนินการที่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งหากท่านไม่ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นการโกงเงินภาษีหรือการหนีภาษี เลี่ยงภาษีไม่ยอมจ่ายนั้น บทลงโทษของการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนการจ่ายภาษี โทษจะหนักมากและจะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอีกต่างหาก ดังนั้นเรื่องภาษีแม้จะหนักหนา แต่ต้องจ่าย

ลดหย่อนภาษี 2565 บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง

ถือว่าเป็นการทบทวนหรือเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าเราสามารถได้รับวิธีลดหย่อนภาษี 2565 ด้วยช่องทางใดบ้าง ซึ่งเราจะพาไปดูกันว่า ณ เวลานี้มีรายการลดหย่อนภาษีใดบ้างที่ทุกท่านสามารถได้รับการลดหย่อนภาษี 2565

ลดหย่อนภาษี 2565 ส่วนตัวและครอบครัว

 • ลดหย่อนส่วนตัวปกติ 60,000 บาท
 • คู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 60,000 บาท
 • ค่าฝากครรภ์และการคลอดบุตร 60,000 บาท
 • บุตร คนละ 30,000 บาท โดยบุตรที่เกิดตั้งแต่ ปี 2561 ได้รับสิทธิลดหย่อน 60,000 บาท/ คน
 • เลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 30,000 บาท
 • ค่าอุปการะผู้พิการ – ทุพลภาพ 60,000 บาท ทั้งนี้ผู้พิการจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในปีภาษีนั้น และมีบัตรประจำตัวผู้พิการและหนังสือรับรองของตนเอง ซึ่งทุกท่านจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2565 ได้ทั้งสองประเภท

 

เปลี่ยนงาน ยื่นภาษียังไง 2565

ลดหย่อนภาษี 2565 จากเงินบริจาค

 • เงินบริจาคทั่วไป ทุกท่านสามารถดำเนินการลดหย่อนภาษี 2565 ได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม ประโยชน์สาธารณะและสถานพยาบาลของรัฐ ทุกท่านสามารถลดหย่อนภาษี 2565 ได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง และสูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
 • เงินบริจาคพรรคการเมือง ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ลดหย่อนภาษี 2565 จากการออมและการลงทุน

 • ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มการลงทุน โดยสามารถรวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาท อาทิ RMF ไม่เกิน 500,000 บาทหรือไม่เกิน 30% ของเงินได้/ SSF ไม่เกิน 200,000 บาทหรือไม่เกิน 30% ของเงินได้/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD, กบข, ครูโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 500,000 บาทหรือไม่เกิน 15% ของเงินได้/ กองทุนการออมแห่งชาติ ไม่เกิน 13,200 บาท
 • เงินลงทุนธุรกิจ Social Enterprise หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม ทุกท่านสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2565 ได้ตามที่จ่ายจริงหรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ลดหย่อนภาษี 2565 จากเบี้ยประกัน

 • ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน กองทุนลดหย่อนภาษีต่าง ๆ อาทิ ประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ ไม่เกิน 100,000 บาท/ ประกันสุขภาพ ไม่เกิน 25,000 บาท/
 • ประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท
 • ประกันสุขภาพบิดามารดา 15,000 บาท โดยบิดามารดาต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่เมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

ยืมเงินด่วน 10 นาที โอนเข้าบัญชี ไม่มีสลิปเงินเดือน 2565

เทคนิคการลดหย่อนภาษี 2565

ด้วยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาหักลดหย่อนอะไรได้บ้างนั้น แทบทุกความเห็นที่เราได้เข้าไปสืบค้นข้อมูล และน่าจะสามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างที่มีประสิทธิภาพนั้น ทุกท่านต่างดำเนินการวางแผนและกระจายรายได้สุทธิไปในวิธีลดหย่อนภาษี 2565 ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแต่ความสะดวกและโอกาสของแต่ละท่าน โดยเน้นการเรียงลำดับความสำคัญของการลดหย่อนภาษี 2565 นั้น โดยให้การลดหย่อนที่มีความสำคัญและสามารถเรียกกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดก่อนและหากท่านยังมีเงินเหลือจากการหักลดหย่อนแล้วจริง ๆ ท่านจึงมองหาการลดหย่อนที่เป็นการให้เปล่า เช่น การบริจาค หรือการให้เปล่า ซึ่งจะสามารถเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ท่านสามารถลดหย่อนภาษี 2565 ได้อย่างเต็มที่ ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งกล่องที่เป็นการทำบุญอีกด้วย

อ้างอิง 1 2