ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2564

ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน เราเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงกำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยอย่างยิ่งเหล่าคนหาเช้ากินค่ำ ประกอบกับหนี้สินที่พอกพูน ทำให้การสู้ต่อเพื่อดำเนินชีวิตให้อยู่รอดได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่เพียงใช้ชีวิตไปวันต่อวันได้ โดยต้องวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบ ซึ่งวันนี้เรามีข่าวดีมานำเสนอ

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี ได้จับมือร่วมกันดำเนินการลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ผ่านโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” ซึ่งจากกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากในรอบแรก คณะกรรมการจึงมีความเห็นร่วมกัน ให้ขยายระยะเวลาจัดงานเพื่อดำเนินการ ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ดังนี้

 

1.ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

 

ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2564

วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งรอบ 1/ 2 และรอบ 3 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และการหารายได้ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท และที่หนักสุด ๆ คือเหล่าสายงานด้านการท่องเที่ยวและด้านสถานบันเทิง ซึ่งเมื่อรายได้ลด ไม่สามารถทำงานและประกอบอาชีพได้ แต่ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายยังคงมีอยู่เหมือนเดิม

ดังนั้น เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ การลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้นี้ ให้เจ้าหนี้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระค่างวดที่ต้องจ่ายสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป และเป็นการช่วยเหลือให้มีโอกาสในการปลดภาระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลได้มากยิ่งขึ้น

 

2.ใครลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้บ้าง

 

ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2564

สำหรับการเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยหนี้และการลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้รูปแบบใหม่นี้ ประชาชนที่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องเป็นประชาชนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมีสถานะบัญชีปกติ หรือมีการค้างชำระ โดยสามารถเป็นหนี้ที่ยังไม่มีการฟ้องร้อง หรือหนี้ที่มีคำพิพากษาไปแล้ว ก็สามารถเข้าร่วมโครงการ และใช้ช่องทางของมหกรรมไกล่เกลี่ยครั้งนี้เพื่อปลดหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ โดยโครงการมีการขยายระยะเวลาดำเนินการและลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งตามโครงการมีการแบ่งลูกหนี้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ลูกหนี้สถานะยังเป็นหนี้ดี

 

ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2564

การลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถครอบคลุมหนี้ทุกรูปแบบ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ลูกหนี้ที่ยังมีสถานะบัญชีการกู้ปกติ หรือหนี้ดี โดยสามารถจ่ายในอัตราขั้นต่ำ แต่เริ่มขาดสภาพคล่อง เพราะดอกเบี้ยสูง และมีแนวโน้วว่าจะไม่สามรถผ่อนชำระหรือปลดหนี้บัตรเครดิตได้แน่ ๆ  โดยสามารถขอเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จาก 16% ต่อปี มาเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่ 12% ซึ่งจะสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ

ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ อยากปลดหนี้บัตร 1 แสนบาท ถ้าผ่อนขั้นต่ำปีแรกเฉลี่ย 5,000 บาท รวม 84 งวดจึงจะสามารถปลดหนี้บัตรเครดิตได้ ในขณะที่สินเชื่อผ่อนรายเดือนเฉลี่ยงวดละ 3,000 บาท นาน 40 งวดเท่านั้น  สำหรับบัตรกดเงินสดก็เปลี่ยนเป็นหนี้ที่มีระยะเวลาผ่อนนาน 4 ปีที่อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% นอกจากนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทผ่อนรายเดือนที่มีดอกเบี้ยสูงถึง 25%  สามารถขอลดดอกเบี้ยลงเหลือ 22% และลดค่างวดลงได้มากถึง 30% หมดกังวลเพียงลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

 

ลูกหนี้สถานะหนี้เป็นหนี้เสีย NPL ที่ยังไม่ถูกฟ้องหรือถูกฟ้องแล้ว

 

ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2564

สำหรับการลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ของลูกหนี้ประเภทนี้ สามารถใช้ช่องทางและเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งสามารถใช้วิธีการไกล่เกลี่ยกับทางศาล และพร้อมเข้าสู่การเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ในทันที ซึ่งจะยิ่งช่วยให้ลูกหนี้สามารถดำเนินการปลดหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งผ่อนได้นานถึง 10 ปี

ยิ่งไปกว่านั้น จากการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยหนี้และการลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้ ล่าสุดคลินิกแก้หนี้ได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมที่จะต้องเป็นหนี้ NPL ก่อน 1 กรกฎาคม 2563 เป็น NPL ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สามารถรองรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติโควิด – 19  ซึ่งศาลได้ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกทางเลือกสำหรับลูกหนี้นี้ ให้สามารถเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ของศาล (ระบบ CIOS) โดยหากตกลงกันได้ ลูกหนี้สามารถเลือกไปลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงได้ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยมีศาลที่นำระบบดังกล่าวไปใช้แล้วกว่า 232 แห่ง

 

ลูกหนี้ NPL ที่มีคำพิพากษาบังคับคดีแล้ว

 

ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2564

แท้จริงแล้วลูกหนี้กลุ่มนี้ คือ เป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยหนี้และการรับลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ในครั้งนี้ เพราะมีข้อจำกัดในการเข้าร่วมโรงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งโดยปกติ เมื่อมีการดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่มักจะปฏิเสธการเจารจา ซึ่งเป็นเรื่องดีต่อลูกหนี้ที่ สถาบันการเงินทั้ง 23 แห่งต่างเห็นความยากลำบากและพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ และเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถปลดหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

3.การปรับรูปแบบการไกล่เกลี่ยหนี้ อยากปลดหนี้ ต้องทราบ

เพื่อให้ลูกหนี้สามารถที่จะปลดหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ลูกหนี้ที่อยากปลดหนี้และเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ย สามารถเข้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน และ เว็บไซต์ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ที่นี่

 

4.วิธีการลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

 

ลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2564

ทุกท่านที่มีความสนใจสามารถเข้าดำเนินการลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยนี้ 2564 ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ที่เว็บไซต์
  • อ่านรายละเอียดและกดยอมรับเงื่อนไข
  • กรอกชื่อ – นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • กรอกข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ E – mail และเลือกสถานะหนี้ของท่าน
  • พร้อมระบุสถาบันการเงินและรูปแบบการชำระ หลังจากนั้น กดยืนยันการส่งข้อมูลการลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2564
  • สามารถเพิ่มสถาบันการเงินและหนี้ของท่านได้ หลังจากนั้นกดส่งข้อมูล
  • เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ โดยสามารถเข้าตรวจสอบผลการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์เดิมที่ท่านลงทะเบียน มหกรรมไกล่เกลี่ยไว้

 

อ้างอิง 1

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยหนี้ อาทิ สินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ, หาเงินปลดหนี้นอกระบบ, วิธีปลดหนี้บัตรเครดิตให้หมดไว

 

 

สินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ
หาเงินปลดหนี้ด่วน สินเชื่ออยากหมดหนี้
อยากปลดหนี้นอกระบบ แต่ติดแบล็คลิส ติดบูโร ทำอย่างไร