ลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

เมื่อถึงเวลาของเก่าก็ต้องไป เช่นเดียวกับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ที่ ณ เวลานี้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่เข้าเกณฑ์และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการใบใหม่ พร้อมเงื่อนไขใหม่ ซึ่งวันนี้เราจึงมาพร้อมกับรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบทความ “ลงทะเบียน บัตร คนจน รอบใหม่” ที่จะนำเสนอข้อมูลให้ทุกท่านทราบ เราไปดูกัน

 

บัตรคนจนใบเดิม ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

เป็นคำถามข้อแรก ๆ อย่างแน่นอนสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ซึ่ง ณ เวลานี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ทั้งหมด จากข้อมูลล่าสุดทุกท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนั้น จะสามารถใช้บัตรเดิมจนถึงประมาณช่วงเดือนมกราคม 2566 เนื่องจาก ช่วงเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ประจำปี 2565 นั้น จะเริ่มมีการประกาศผลและแจ้งผลให้ท่านที่ผ่านเกณฑ์ทราบและให้เข้ามายืนยันสิทธิ โดยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นจะแล้วเสร็จช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 ดังนั้น ท่านที่ยังกังวลเรื่องการถือบัตรใบเก่า ท่านจะยังใช้งานบัตรใบเก่าได้ต่อไป จนกว่ามีการยกเลิกจากรัฐบาลซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคม 2566

ลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่

ในส่วนนี้เมื่อทุกท่านสบายใจไปแล้วว่าจะยังมีเวลาพอสมควรสำหรับการดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิเพื่อรับบัตรสวัสดิการใบใหม่ เรามาดูรายละเอียดและไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนรอบใหม่กันเลยว่าทุกท่านจะต้องทำอะไรบ้าง และต้องติดตามอย่างไร

 • เปิดรับลงทะเบียน ช่วงวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ที่นี่ หรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียน ซึ่งได้แก่ ธนาคารออมสิน ธกส ธนาคารกรุงไทย กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
 • ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 ซึ่งถ้า “ผ่าน” ท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนรอการตรวจคุณสมบัติ และถ้า “ไม่ผ่าน” ต้องรอแก้ไขข้อมูล
 • ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ช่วงเดือนมกราคม 2566 ซึ่งหากท่าน “ผ่าน” ท่านสามารถรอการยืนยันตัวตนได้ทันที และหาก “ไม่ผ่าน” สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้
 • การยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยสถานที่ที่ท่านสามารถเข้าดำเนินการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน ในส่วนนี้รัฐบาลจะดำเนินการประกาศวันภายหลัง

ดังนั้น ในส่วนของการใช้งานบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนั้น ทุกท่านจะยังคงใช้สิทธิได้ไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคม 2566 ซึ่งจะเริ่มมีผู้ยืนยันสิทธิใบใหม่แล้วนั่นเอง

เงื่อนไขและคุณสมบัติ ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

สำหรับทุกท่านที่มีข้อสงสัยว่าบัตรใหม่นั้น มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติอย่างไร จากข้อมูลและรายละเอียดที่เราได้รับจากหน่วยงานของรัฐและกระทรวงการคลัง ดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ คน/ ปี
 • รายได้เฉลี่ยของครัวเรื่องไม่เกิน 100,000 บาท/ ปี
 • มีทรัพย์สิน เช่น เงินฝาก สล่ากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ตามที่โครงการกำหนด
 • ไม่มีบัตรเครดิต
 • มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/ หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว ต้องไม่มีทรัพย์สิน เช่น ห้องชุดมากกว่า 35 ตร.ม./ ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย หากไม่ใช้เพื่อการเกษตร 1 ไร่ แต่กรณีเป็นที่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 10 ไร่/ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว น้อยกว่า 25 ตร.ว. เป็นต้น
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว ต้องไม่มีทรัพย์สิน เช่น ห้องชุดมากกว่า 35 ตร.ม./ ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย หากไม่ใช้เพื่อการเกษตร 2 ไร่ แต่กรณีเป็นที่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 20 ไร่/ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว น้อยกว่า 25 ตร.ว. เป็นต้น

 

ทั้งนี้ หากท่านยังมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 นั้น มีข้อมูลและภาพประกอบมากมาย ซึ่งจะสามารถช่วยให้ทุกท่านเข้าใจกระบวนการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครและลงทะเบียนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่นี่ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

อ้างอิง 1 2