Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

บทความการเงินการลงทุน แคปชั่นคำคม สุขภาพ และดวงความรัก

Home / การเงินการลงทุน / ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ยืมเงิน 50000 บาท

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ยืมเงิน 50000 บาท

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกที่ 2 ที่กำลังส่งผลและยังคงแพร่กระจายอยู่ในวงกว้าง และในครั้งนี้ธนาคารออมสิน ก็พร้อมเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งมาตรการเยียวยา ลด – พักชำระหนี้ และบริการผลิตภัณฑ์ยืมเงินด่วนออมสิน 2564 เพื่อให้การบริการแหล่งเงินทุนฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนสามารถนำเงินไปใช้จ่ายตามความประสงค์ และเพื่อยืมเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 ให้สามารถรอดพ้นวิกฤติทางการเงินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปได้

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงขอนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลูกค้าธนาคารออมสิน โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 และข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อยืมเงินด่วนออมสิน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

มาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 ออมสิน 2564 ลด – พักชำระหนี้

สำหรับลูกค้าสินเชื่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพและทำงานได้ตามปกติ โดยเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกที่ 2 โดยสามารถพักชำระเงินต้น หรือ พัก/ ลดดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลาในการพักชำระได้ตั้งแต่ 3 – 12 เดือน โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งธนาคารออมสินจะเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร มาตรการลด – พักชำระหนี้ สามารถลงทะเบียนมาตรการเยียวยาออมสิน 2564 ได้ ที่นี่ หรือ ผ่านแอป MyMo หรือเข้าติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

** ยิ่งไปกว่านั้น จากมาตรการให้ความช่วยเหลือลด – พักชำระหนี้ในรอบแรก ที่ลูกค้าได้ดำเนการลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือแล้ว ในครั้งนี้ลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอผ่อนปรนชำระหนี้ หลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ได้อีกเช่นกัน โดยสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่

 

มาตรการสินเชื่อยืมเงินด่วนออมสิน 2564 เสริมพลังฐานราก

ยืมเงินด่วนออมสิน 2564 พลังฐานรากออมสินเป็นสินเชื่อที่ให้บริการยืมเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันเงินกู้ และยิ่งไปกว่านั้นยัง ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน หรือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยให้ยืมเงินฉุกเฉินออมสิน 2564สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนไม่เกิน 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน โดยผู้ที่สามารถดำเนินการขอยืมเงินด่วนออมสิน 2564 ได้ คือ กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่มีรายได้ประจำ

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสิน 2564

หลังจากการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในรอบแรกนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ที่ต้องการขอยืมเงินด่วนออมสิน 2564 ในโครงการเสริมพลังฐานรากเต็มจำนวน และได้รับผลตอบรับที่ดี ดังนั้นสำหรับการแพร่กระจายและการระบาดของเชื้อไวรัสระลอกที่ 2 นี้ส่งผลให้ธนาคารออมสินพร้อมที่จะนำมาตรการการช่วยเหลือนี้กลับมาให้บริการอีก เพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความต้องการยืมเงินด่วนออมสิน 2564 โดยธนาคารได้ดำเนินการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสิน 2564ผ่านแอป MyMo และเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ที่นี่

 

ยื่นกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้

สินเชื่อยืมเงินด่วนออมสิน 2564 เสริมพลังฐานราก เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยา ที่ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 รอบ 2 โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอกู้ ดังนี้

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า พ่อค้าตลาดนัด ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุของผู้กู้สินเชื่อยืมเงินด่วนออมสิน 2564 ระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
  • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสิน ดังนั้นโครงการเงินด่วนออนไลน์นี้จึงเป็นโครงการที่พร้อมนำเสนอเงินด่วน ออมสินให้แก่ผู้ค้าของธนาคารและลูกค้าเก่าของธนาคาร

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 เสริมพลังฐานรากไปแล้ว สามารถเข้าตรวจสอบสถานะได้ ที่นี่

 

มาตรการสินเชื่อยืมเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 SMEs มีที่ มีเงิน

ธนาคารออมสินพร้อมเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ลูกค้า SMEs โดยขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถให้ลูกค้ากู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินเพื่ออนุมัติการยืมเงินฉุกเฉินออมสิน 2564 สำหรับลูกค้า SMEs ให้ผ่อนชำระคืนนานสูงสุดไม่เกิน 3 ปี กับโครงการ มีที่ มีเงิน ของออมสินด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 5.99% ต่อปี โดยลูกค้าที่มีความสนใจสามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทั้งนี้มาตรการเยียวยาลูกค้าออมสิน 2564 จะขยายเวลาถึง มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

 

อ้างอิง 1 2

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :