ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2564

ดูเหมือนว่าเราพอจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างและทางออกสำหรับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพราะรัฐบาลได้รับวัคซีนวิด – 19 และดำเนินการจัดสรรการแจกจ่ายและดำเนินการให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วในหลายพื้นที่ และเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิดฟรีได้ โดยเพียงดำเนินการลงทะเบียนผ่านแอป “หมอพร้อม” ซึ่งจะเป็นการจำแนกและแบ่งผู้ที่ประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีนตามนโยบายที่รัฐบาลดำเนินการไว้

โดยในครั้งนี้ เราได้สืบค้นข้อมูลและวิธีการลงทะเบียน พร้อมทั้งข่าวสารที่อัพเดตล่าสุดเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับการฉีดวัคซีน ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินการเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วทั้งในระบบแอป หมอพร้อมและแอปที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของในแต่ละพื้นที่ เพราะหากเราได้รับวัคซีนโควิด – 19 กันเร็วและทั่วถึง วัคซีนจะสามารถทำงานและแสดงผลได้เร็ว

 

1.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2564

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2564

วัคซีนโควิด – 19 ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไร หรือจากผู้ผลิตและพัฒนาใด ก็เป็นเหมือนความหวังและเป็นทางออกของทุกปัญหาในขณะนี้ โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอัพเดตแอป “หมอพร้อม” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเปิด “ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19” ของประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถดำเนินการครอบคลุมทั้งช่องทาง LINE Official Account และแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยสามารถลงทะเบียนได้ทันที อีกทั้งยังเปิดให้ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลได้อีกด้วย สำหรับที่มีความกังวลเรื่องการใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับแอปหมอพร้อมได้ ก็สามารถเดินทางไปติดต่อเพื่อขอรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ทันทีที่โรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติ อีกทั้งในบางพื้นที่ยังมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ (อสม.) ที่จะออกตรวจเพื่อดำเนินการรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีน เช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

****โดยล่าสุด การลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนนั้น มีการเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง แต่จะมีการปูพรมฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีทีท่าว่าจะหนักขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างการป้องกันและให้วัคซีนได้เริ่มแสดงผลการป้องกันในชุมชน การเปิดรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนจึงจะมีการขยายกลุ่มผู้ที่มีสิทธิรับวัคซีนออกไปมากกว่า เฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยภายในเดือนมิถุนายน 2564 ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนโควิดเพิ่มเติม ในจำนวนมากถึง 15 ล้านโดสซึ่งจะมีความเพียงพอ ต่อการฉีดและแจกจ่ายไปยังหน่วยงานและพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ  

 

หมอพร้อมลงทะเบียนยังไง

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2564

แอปหมอพร้อม หรือการลงทะเบียนตามช่องทาง LINE Official ของหมอพร้อมเป็นการดำเนินการที่เน้นความสะดวกและสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ทันที โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรการฉีดวัคซีน โดยมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ ดังนี้

 • เป็นผู้มีอายุดังแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ป่วยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้อน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
 • โดยการพิจารณาการลงทะเบียนนั้น จะขึ้นอยู่กับประวัติการเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งหากท่านพบปัญหา หรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ท่านเดินทางไปติดต่อที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษาอยู่

หลังจากการดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนการจองสิทธิ์รับวัคซีนได้ โดย ดาวน์โหลดแอปหมอพร้อม หรือแอดเพื่อนกับ LINE Official ของหมอพร้อม เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานหมอพร้อมก่อนด้วยการกรอกข้อมูลเบื้องต้น หลังจากนั้นก็จะสามารถเข้าดำเนินการลงทะเบียนจองวัคซีนได้ทันที ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าชื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะดำเนินการพิจารณาสิทธิการจองการฉีดวัคซีนจาก เงื่อนไขที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น
 • กดเมนูจองวัคซีนโควิด – 19
 • กดจอง
 • กดรับสิทธิ
 • ทำแบบคัดกรอกและดำเนินการกดบันทึก
 • หน้าจอจะแสดงรายละเอียดและข้อมูลที่ได้ดำเนินการคัดกรอง หลังจากนั้นกดยินยอม
 • ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาล หรือสถานที่การเข้ารับการฉีดวัคซีน วัน – เวลา เพื่อจองการฉีดวัคซีน
 • หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ระบบจะแสดงข้อความ “จองฉีดวัคซีนสำเร็จแล้ว”
 • หลังจากนั้นจะมีข้อความยืนยันการนัดหมายการฉีดวัคซีน

ส่วนประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและต้องดำเนินการจองวัคซีนด้วยวิธีการเข้าติดต่อกับโรงพยาบาล ก็สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ เพียงเข้าติดต่อที่โรงพยาบาล ช่องการฉีดวัคซีน ซึ่งแต่ละแห่งจะใช้สถานที่และหน่วยปฏิบัติการต่างกัน โดยสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษา หลังจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพียงเท่านี้ก็สามารถจองการฉีดวัคซีนได้ทันที โดยแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เท่ากัน ดังนั้น โปรดรีบดำเนินการก่อนสิทธิจะเต็ม

 

หมอพร้อมลงทะเบียนไม่ได้ ทำยังไง

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2564

หากท่านพบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม หรือการลงทะเบียนผ่าน LINE Official ให้ท่านดำเนินการตรวจสอบเวอร์ชั่นของแอป และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของท่านเสียก่อน โดยแอปหมอพร้อมจะต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากดำเนินการแล้วยังพบปัญหา ท่านสามารถดำเนินการเข้าติดต่อเพื่อจองการฉีดวัคซีนได้ทันที่ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษา หรือมีบัตรทองอยู่

ยิ่งไปกว่านั้น หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขของการรับการฉีดวัคซีน แต่ไม่สามารถดำเนินการจองการฉีดวัคซีนได้ ท่านสามารถเข้าติดต่อที่โรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษา หรือติดต่อเข้าหน้าที่ อสม. เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

ทั้งนี้ หากท่านมีประเด็นและข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 – 590 – 1493, 02 – 590 – 1495, 02 – 590 -1497 และ 02 – 590 – 1206

 

ฉีดวัคซีนโควิดได้ที่ไหน อีกบ้าง

 

ณ ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเปิดจองและเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยนอกจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป้นกลุ่มผุ้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรคนั้น ในปัจจุบันรัฐบาลกำลังดำเนินการพิจารณาและเร่งขยายกลุ่มผู้ที่สามารถรับวัคซีนได้ โดยในหลายพื้นที่จะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ เนื่องจากการได้รับวัคซีนชุดใหม่ที่กำลังดำเนินการจัดหาเข้ามา

โดยท่านสามารถดำเนินการ ลงทะเบียนการฉีดวัคซีน ได้ทันทีผ่านแอป หมอพร้อม และสามารถเดินทางเข้าติดต่อที่โรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษาไว้ และในหลายเขตพื้นที่และหลายจังหวัด ได้มีการดำเนินการลงทะเบียนด้วยวิธีการของตนเอง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและตามนโยบายของผู้นำท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งผ่านแอป ผ่านเจ้าหน้าที่ อสม. ดังนั้นท่านจะสามารถรับการฉีดวัคซีนได้หลากหลายในอนาคตอันใกล้ แต่ในขณะนี้ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบเสียก่อน

 

อ้างอิง 1 2

 

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด