รีไฟแนนซ์บ้าน uob 2566 ดีไหม รอนานไหม

เรียกได้ว่าเป็นการสวนกระแสการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรายปี กับการให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob ซึ่ง ณ เวลานี้ ท่านใดที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงินหรือรายการอื่น ๆ ต้องลองหันมานั่งพิจารณาผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารยูโอบีดูได้ ซึ่งในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มตัวช่วยและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน เราจึงได้มาพร้อมกับบทความแนะนำผลิตภัณฑ์รีไฟแนนซ์บ้าน ของธนาคารยูโอบี เราดูกันเลย

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ยูโอบี รีไฟแนนซ์ (UOB Refinance) 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob นั้น เป็นอีกหนึ่งรายการสินเชื่อบ้านที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยข้อเสนอที่พร้อมพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า และแนวทางการผ่อนชำระซึ่งจะสามารถช่วยทุกท่านให้มีภาระที่น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชำระต่อเดือนหรือในระยะยาว ที่จะช่วยเสริมให้ผ่อนสินเชื่อบ้านของท่านหมดไวขึ้น ทั้งนี้ การให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob นี้มาพร้อมกับจุดเด่นที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้รับผลประโยชน์ที่แตกต่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ลดภาระดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี แรกที่ 2.99%
 • จ่ายค่างวดลดลงช่วยลดภาระ เพิ่มสภาพคล่องให้ท่านได้หายใจหายคอสะดวกขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้
 • กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงินได้ เพื่อการใช้จ่ายตามความต้องการ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการกู้

เพียงเท่านี้ ก็น่าจะเป็นที่พอใจและสามารถช่วยให้ทุกท่านผ่อนชำระค่าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากท่านเริ่มสนใจและต้องการสมัครเพื่อรับเงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob นี้ เราไปตามดูเงื่อนไขและการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob นี้กันเลย

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob 2565 คุณสมบัติและเอกสาร

สำหรับการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob นั้น ทางธนาคารได้ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขเบี้ยงต้นไว้ โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ทุกท่านที่สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • มีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาท
 • มีอายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • ทั้งนี้ท่านที่ต้องการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob นั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน และผู้ที่ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ/ หรือไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob ตัวนี้ จะสามารถดำเนินการพิจารณาไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน โดยสามารถอนุมัติวงเงินได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85 – 90% สำหรับต่างจังหวัด ในกรณีที่เป็นคอมโดมิเนียม วงเงินสามารถขึ้นไปสูงสุดที่ 100% ของราคาประเมินและ 80 – 90% สำหรับต่างจังหวัด โดยทุกท่านสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob นี้ได้นานที่สุด 30 ปี และอยู่ในวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ 50 ล้านบาท โดยเป็น 15 – 30 ล้านสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

 

สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ UOB 2565

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ณ เวลานี้ ธนาคารยูโอบีได้ดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจและต้องการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob รายการนี้ สามารถเข้ามากรอกรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้น บนหน้าเว็บไซต์ และเพียงรอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อกลับเพื่อประสานงานในการจัดส่งเอกสาร โดยทุกท่านสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกรายละเอียดสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob ได้ทันที ที่นี่ โดยหลังจากนั้นให้ทุกท่านดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ ซึ่งมีรายการทั้งหมด ดังนี้

เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส

เอกสารค้ำประกันหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • กรณีที่ท่านต้องการไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น ท่านต้องเตรียม สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)/ หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน/ สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
 • กรณีกู้สินเชื่อบ้าน uob เพื่อสร้างบ้าน ท่านต้องมี ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน/ สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา

เอกสารด้านการเงิน

 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ ธุรกิจส่วนตัว ท่านจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม คือ ทะเบียนการค้า/ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/ หนังสือบริคณห์สนธิ

เพียงเท่านี้ก็สามารถดำเนินการเตรียมเอกสารและจัดส่งตามที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob ของธนาคารติดต่อหรือแจ้งช่องทางการรับเอกสารได้ทันที ทั้งนี้หากทุกท่านยังมีประเด็นข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob นี้ก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ทันที ที่ 02 – 093 – 2030 หรือเข้าศึกษารายละเอียเพิ่มเติมได้ ที่นี่ กับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน uob

อ้างอิง 1 2