รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง Pantip แนะนำว่าอย่างไร

การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งใหม่เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากธนาคารเก่าที่เราได้ขอสินเชื่อบ้านไปครั้งแรก เนื่องจากหลังจากที่เราผ่อนบ้านไประยะเวลาหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยบ้านที่เป็นแบบขั้นบันไดจะทำให้ดอกเบี้ยบ้านต่อเดือนเพิ่มขึ้นส่งผลให้เงินต้นน้อยลง ฉะนั้น การรีไฟแนนซ์บ้านจึงเป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เลือกทำเวลาที่ต้องผ่อนบ้านเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้สามารถผ่อนเงินต้นได้หมดเร็ว ๆ นั่นเอง ซึ่งธนาคารออมสินก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ได้การยอมรับจากพีน้องประชาชนที่ถามไถ่เกี่ยวกับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ Bkklovehoro จึงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารออมสิน 2565 ทั้งเอกสารที่ต้องใช้ อัตราดอกเบี้ย และรีวิวจาก Pantip มาดูกันเลย

 

1.สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565

 

รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง Pantip แนะนำว่าอย่างไร

ปัจจุบันการรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 นับว่ามีทางเลือกที่น่าสนใจ 2 ประการ ได้แก่ 1) สินเชื่อเคหะ รีไฟแนนซ์ ออมสิน และ 2) โครงการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ตามมาตรการ “บ้านดี หนี้เบา” ซึ่งสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ประเภทหลังเป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงมีเงื่อนไขการสมัครที่แตกต่างจากสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน ประเภทแรก ส่วนรายละเอียดของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน ทั้งสองประเภทจะมีอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย

1.1 รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 – สินเชื่อเคหะ รีไฟแนนซ์

สินเชื่อเคหะ รีไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ที่มีวงเงินกู้รวมสูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ที่สำคัญยังผ่อนชำระได้นานสูงสุดกว่า 40 ปี เลยทีเดียว นอกจากนี้ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ประเภทนี้ ยังมีจุดเด่นที่กรณีวงเงินเหลือ สามารถกู้เพิ่มเพื่อนำไปใช้จ่ายทั่วไปได้สูงสุด 5 ล้านบาท เลยทีเดียว สำหรับคุณสมบัติการสมัครสินเชื่อเคหะเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 นั้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสมัครสินเชื่อบ้านกับธนาคารอื่น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้สมัครควรเป็นลูกหนี้ชั้นดี คือ ในระยะเวลา 1 ปี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ รวมทั้งมีอาชีพและรายได้แน่นอน

1.2 รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 – โครงการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ตามมาตรการ “บ้านดี หนี้เบา”

โครงการรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 บ้านดี หนี้เบา เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมุ่งเน้นการรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทต่าง ๆ อาทิ หนี้บัตรเครดิต บัตรเดบิต สินเชื่อส่วนบุคคลต่าง ๆ เข้ากับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อบ้าน โดยมีวงเงินให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ เมื่อรวมยอดหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าของราคาหลักประกัน และมีระยะเวลาผ่อนชำระ 40 ปี ผู้ที่เหมาะกับการสมัครสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน ประเภทนี้ คือ คนที่อาจจะรู้ตัวว่ามีหนี้สินมากกว่าหนึ่งประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต แต่ต้องการรวมหนี้ไว้ที่เดียวกันเพื่อรักษาเครดิตของตนเอง สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน บ้านดี หนี้เบา ก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้

 

2.สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับเอกสารสมัคร สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 จะแบ่งออกเป็นเอกสารส่วนตัว และเอกสารหลักประกัน มีรายละเอียดดังนี้

2.1 เอกสารส่วนตัว

กรณีเป็นพนักงานประจำ  

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

2.2 เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
 • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

 

3.รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน pantip แนะนำว่ายังไงบ้าง 2565

จากการตรวจสอบรีวิว รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน ในพันทิป (Pantip) พบว่าหลายท่านสงสัยว่าการสมัคร รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน กี่วันอนุมัติ ก็มีผู้เข้ามาตอบว่าหลังจากยื่นเอกสารแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะมีการโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม จากนั้นก็จะมีการติดต่อแจ้งวงเงินอนุมัติเบื้องต้น และมีการเข้าประเมินบ้าน > แจ้งราคาประเมิน แล้วก็มีการดำเนินเรื่องทางธุรการกับสำนักงานเขตหรืออำเภอ สรุปแล้วระยะเวลานับตั้งแต่การยื่นเอกสารสมัครสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย