รับ ATK ฟรีที่ไหน 2564 วิธีลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง

สำหรับเพื่อนๆ ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19  และต้องการขอรับชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) ผ่านโครงการกระจายอุปกรณ์ตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) เพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19  ของภาครัฐ เพื่อนำมาตรวจเองที่บ้านนั้น เพื่อนๆ สามารถลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง ก่อนเข้ารับชุดตรวจ ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้เลย

 

วิธีลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง

1.เข้าแอปเป๋าตัง กดเลือกเมนู “ชุดตรวจโควิด คลิกที่นี่”

วิธีลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆ เข้าสู่แอปเป๋าตัง จากนั้นเลือกเมนู “ชุดตรวจโควิด คลิกที่นี่”

2.อ่านข้อตกลง และกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

วิธีลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง ขั้นตอนที่ 2 ให้เพื่อนๆ กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกดตกลง หลังอ่านข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว

3.ทำแบบประเมิน

วิธีลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง ขั้นตอนสุดท้าย ให้เพื่อนๆ ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด- 19 โดยระบบจะมีคำถาม 3 ข้อเพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ของเพื่อนๆ เมื่อตอบครบแล้ว ให้กด “ยืนยัน” หลังจากนั้น ระบบจะทำการประเมินผลว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับชุดตรวจหรือไม่ หากระบบประเมินแล้วว่ายังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อนๆ จะสามารถกลับมาทำแบบประเมินใหม่ได้ในวันถัดไป แต่ถ้าระบบประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยง ให้เพื่อนๆ โทรสอบถามหน่วยบริการก่อนเดินทางไปรับชุดตรวจ ATK เพราะชุดตรวจมีจำกัด และเมื่อเดินทางไปรับที่จุดบริการแจกชุดตรวจ ให้เพื่อนๆ กด “สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ”

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง

  1. ผู้ที่ลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  2. ต้องผ่านการทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ ATK ฟรี
  3. ผู้ที่ผ่านการประเมินผลสามารถเข้ารับชุดตรวจที่หน่วยบริการได้ครั้งละ 2 ชุด และสามารถขอรับชุดตรวจได้ใหม่ใน 10 วันถัดไป
  4. เพื่อนๆ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

ลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง แล้วต้องไปรับชุดตรวจ ATK ที่ไหน

สำหรับเพื่อนๆ ที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง เรียบร้อยแล้ว สามารถไปรับชุด ATK ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ แต่แนะนำให้เพื่อนๆ โทรไปถามจุดบริการแจกชุดตรวจ ATK ที่เพื่อนๆ จะไปก่อนนะ เพราะชุดตรวจที่รัฐบาลแจกมีค่อนข้างจำกัด

 

ถ้าไม่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง หรือไม่มีสมาร์ทโฟน เข้ารับชุดตรวจ ATK ได้มั้ย

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง หรือไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้