รวม สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2566

สำหรับเพื่อนๆข้าราชการที่เพิ่งบรรจุ หรือ บรรจุนานแล้ว และต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเพื่อนๆ ด้วยการซื้อบ้าน แต่ยังไม่ทราบว่าธนาคารไหนมีสินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565 บ้าง วันนี้เราจะขอแนะนำสินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565 สำหรับเพื่อนๆ ที่พร้อมจะซื้อบ้าน หรือกำลังเตรียมซื้อบ้าน จำนวน 3 ธนาคาร ได้แก่ 1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2. ธนาคารกรุงไทย และ 3. ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) รายละเอียดดังนี้

1.สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 

สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีโครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นสินเชื่อบ้านข้าราชการจาก ธอส. ที่กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่  30 กันยายน 2564 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ

ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรือ อาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภทและไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เป็นการยื่นกู้เกี่ยวกับที่พักอาศัยที่มีความครอบคลุมสูง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40ปี และอายุผู้กู้ รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี  ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่  1  0% ต่อปี

ปีที่  2   MRR-2.75% ต่อปี

ปีที่ 3    MRR-1.75% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา  MRR-1.25% ต่อปี

 

2.สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565 ธนาคารกรุงไทย

 

สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565 ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย มีสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่จะได้ข้อเสนอพิเศษทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำ และวงเงินที่สามารถกำหนดได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

ผู้กู้เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

วงเงินอนุมัติ

1) กรณีใช้บุคคลคลประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท

2) กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 20 ปี การผ่อนชำระเป็นหลักการผ่อนชำระหนี้แบบลดต้นลดดอก ที่การผ่อนชำระช่วงแรกจะเสียดอกเบี้ยจำนวนมาก แต่ในเดือนถัดมา ดอกเบี้ยจะลดตามจำนวนเงินต้นคงค้าง

อัตราดอกเบี้ย

1) กรณีบุคคลค้ำประกัน หรือยกเว้นบุคคลค้ำประกัน หักเงินได้ชำระหนี้ : เริ่มต้น MRR + 0.75% หรือ Auto Debit : เริ่มต้น MRR + 2.75%

2) กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หักเงินได้ชำระหนี้ : MRR – 0.75% หรือ Auto Debit : MRR – 0.75%

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

3.สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565 ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

 

สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565 ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) มีสินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี จุดเด่นคือ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย พร้อมสิทธิประโยชน์จากโครงการพันธมิตรของธนาคาร

คุณสมบัติ

1) กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือรัฐวิสาหกิจ เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท

2) กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ประมาณการรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท

วงเงินอนุมัติ

วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร

1) กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% – 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

2) กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อน

นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้านมือหนึ่ง TTB

1) กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เริ่ม 4.45%-4.57%

2) กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบ 3 ประเภท อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เริ่ม 4.87% -4.90%

สินเชื่อบ้านมือสอง TTB

1) กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.47%

2) กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบ 3 ประเภท อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.97%

 

Tag

สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2565
 
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
 
สินเชื่อ บ้าน ข้าราชการ กบ ข 2565 กรุงไทย
 
โครงการ บ้าน ธ อ ส กบ ข เพื่อที่ อยู่ อาศัย ข้าราชการ ครั้งที่ 15
 
สินเชื่อข้าราชการ 2565
 
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ pantip
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน 2565
 
เช็คสวัสดิการ ธอส