advertisement

รวม ประกันโควิด น่าสนใจ เจอ จ่าย จริง 2021

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังคงมีความรุนแรง และยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องการการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยมีหลายจังหวัดที่มีการตรวจสอบและยืนยันการติดเชื้อ โดยการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสในหลาย ๆ ประเทศนั้นมีความน่ากลัวกว่าในประเทศเรามากนัก แต่เพื่อเป็นการเตรียมการและเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่า หากมีการติดเชื้อ คุณจะได้รับการดูแล และการรักษาที่ดีที่สุด เพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความสาระ ที่ขอแนะนำประกัน โควิด ที่น่าสนใจและมีความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการประกันสุขภาพทั่วไป โดยมีการคุ้มครองรองรับทั้งประกันโควิด ชาวไทย และประกันโควิด ชาวต่างชาติ กับบทความ รวม ประกันโควิด น่าสนใจ เจอ จ่าย จริง 2021

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ประกันภัย ไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย

บริษัททิพยประกันภัยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการด้านประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือ โดยครั้งนี้มาพร้อมกับประกันโควิด ที่ให้การคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100,000 บาท โดยเริ่มต้นที่ราคา 150 บาท/ ต่อเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากการคุ้มครองการติดเชื้อ ประกันโควิดจากทิพยประกันภัยยังให้ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุดถึง 1 ล้านบาทอีกด้วย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 4 แผน เริ่มต้นที่ 150 บาท ไปจนถึง 850 บาท โดยมีเงื่อนไขเพียง

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย
 • จำกัดการซื้อประกันโควิด 1 คนต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท/ หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 • และผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรมม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus 2019 – nCOV)

สนใจสมัครและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

โทร 0-2239-2200 ต่อ 4132/2078/1902/1903/4134/1118/2082/2216/2156/4133

 

 

ประกัน COVID – 19 Protect SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันโดยพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์การประกันโควิด จากทิพยประกันภัย โดยนำเสนอแผนการประกันภัยเดียวกัน โดยพร้อมบริการทั้งสำหรับประกันโควิดชาวไทยและประกันโควิด ชาวต่างชาติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้เอาประกันโควิด 19 นี้ต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันโควิด 19 นี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันโควิด ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 • สำหรับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 14 วัน (Waiting Period 14 days) หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง/ระยะเวลารอคอย : บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันโควิด 19 นี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
 • ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันโควิด 19 ส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 • รับประกันโควิดนี้ โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น

สนใจสมัครและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือโทร 0 2777 7777

 

ประกันภัยโคโรนา (Covid – 19) แผนยืน 1 เมืองไทยประกันภัย

จากการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระลอกที่ 2 เมืองไทยประกันภัยจึงออกแบบและพัฒนาประกันโควิด 19 แผนยืนหนึ่ง เพื่อตอบโจทย์ของการแพร่ระบาดที่กลับมารุนแรง และเพื่อยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทย ตอบรับความต้องการที่ตรงจุด เป็นยิ่งกว่าหลักระกันสุขภาพทั่วไป และให้การดูแลแบบครบวงจร และยิ่งไปกว่านั้น ประกันโควิดรูปแบบนี้ของเมืองไทยประกันภัย มีความพิเศษที่ จ่ายทันที 1 แสนบาท เมื่อตรวจเจอเชื้อ  และจ่ายอีก 1 ล้านบาทเมื่อ ลูกค้าผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภาวะโคม่า จ่ายทีเดียวจบทันทีกับ ประกันโควิด แผนยืน 1 ของเมืองไทยประกันภัย เพียงคุณมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้เอาประกันโควิดนี้ ต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
 • ผู้เอาประกันโควิดนี้ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • กรมธรรม์ประกันโควิดนี้ ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้ารายใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ และบุคลกรทางการแพทย์
 • รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาหายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตรที่สาเหตุหลักจากการติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สนใจสมัครและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ประกันโควิด แผนยืน 1 เมืองไทยประกันภัย ที่นี่

 

ประกันโควิด 19 วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัยพร้อมนำเสนอการให้บริการประกันโควิด 19 ด้วยผลิตภัณฑ์ จริงใจ จ่ายจริง พร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาล กับประกันภัยโควิด – 19 เริ่มต้นจ่ายเบี้ยประกันเพียง 439 ต่อปี ก็สามารถคุ้มครองและรับเงินชดเชยทันทีกรณี นอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทันที 500 บาทต่อวัน อีกทั้งยังรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา มากถึง 30,000 บาท และคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ถึง 300,000 บาท หรือสามารถเลือกรูปแบบประกันโควิดที่คุ้มครองมากกว่ากับแผนประกันโควิดเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 599 บาทต่อปี ซึ่งสามารถคุ้มครองเพิ่มเติม โดยสามารถคุ้มครองและรับเงินชดเชยทันทีกรณี นอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ชดเชยทันที 500 บาทต่อวัน อีกทั้งยังรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา มากถึง 50,000 บาท และคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ถึง 500,000 บาท เพียงคุณมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้เอาประกัน ต้องมีช่วงอายุรับประกันโควิด ตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี
 • ผู้เอาประกันโควิดนี้ ต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์รับประกันวิด 19 เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันโควิดสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 • สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (ให้นับรวมการซื้อจากทุกช่องทางและทุกโครงการที่ทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผ่านทางบริษัทฯ) ในกรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 14 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับ (Pre-Existing)
 • ข้อตกลงคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะไม่มีระยะเวลารอคอย

 

 

อ้างอิง 1 2 3

 

 

error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต