advertisement

ยืมเงินด่วน ออมสิน 2564 สินเชื่อธุรกิจ SME ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน 5000 บาท

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบธุรกิจ SME และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แม้ว่ารัฐจะมาตรการช่วยเหลือออกมา แต่อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจ คุณมีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ คือ การสมัครยืมเงินด่วนกับธนาคารออมสิน โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ SME ที่มีให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์คนที่กำลังต้องการ ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน ได้อย่างแน่นอน ส่วนจะมีสินเชื่อแบบไหนที่น่าสนใจ ดอกเบี้ยต่ำ ยืมง่ายกันบ้าง มาดูพร้อมกันเลย

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity เป็นสินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการเงินก้อนสำหรับเสริมสภาพคล่อง โดยมีวงเงินกู้สูง ผ่อนได้นานสูงสุดกว่า 6 ปี หรือ 72 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครได้ต้องมีคุณสมบัติคือมีการชำระหนี้ดี มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการตลอด 1 ปีที่ผ่านมา หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างครบถ้วนตลอด 1 ปีที่ผ่านมา

โดยผู้สนใจจะสามารถกู้เงินได้เท่ากับจำนวนเงินต้นที่นำส่งชำระหนี้สถาบันการเงินเดิม หรือธนาคารออมสินจำนวน 1 ปี สูงสุดไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท

 

ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน 2563 สินเชื่อธุรกิจ SME

ยืมเงิน 1 ล้านบาท ออมสิน สินเชื่อ GSB-DVERs

สินเชื่อ GSB-DVERs เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล โดยมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท ไปจนถึงจำนวนสูงสุด 100 ล้านบาท เลยทีเดียว โ

ดยผู้ประกอบการสามารถใช้เงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ใช้ลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น แต่จะไม่สามารถใช้ซื้อขายที่ดินในลักษณะเป็นการเก็งกำไรได้ ทั้งนี้ การกู้เงินจากสินเชื่อดังกล่าวสามารถใช้สมุดเงินฝาก ที่ดิน หรือ บสย. เป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ นับว่าเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าธนาคารออมสินที่กำลังมองหาลู่ทางขยับขยายธุรกิจให้มีสเกลใหญ่มากขึ้น เนื่องเพราะทุกวันนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้คุณสามารถขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การเปิดตลาดใหม่ ๆ ก็อาจส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณในระยะยาวได้เช่นกัน

 

ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน 2563 สินเชื่อธุรกิจ SME

ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP

สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP เป็นแหล่งเงินทุนชั้นดีสำหรับ STARTUP ที่กำลังมองหาเงินทุนสำหรับทำความฝันของตนเองให้เป็นจริง ด้วยการปั้น STARTUP ระดับ Unicorn ขึ้นมาในประเทศไทย ทั้งนี้ สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP มีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยสามารถใช้หลักประกันเงินกู้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสมุดเงินฝาก สลากออมสิน โฉนดที่ดิน ห้องชุด บ้าน หรือ บสย. ค้ำประกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันว่าจะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ 4.0 อย่างแท้จริง

 

ยืมเงิน 5000 – 50000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

สำหรับลูกค้า SME ของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อัคคีภัย หรืออุทกภัย โดยผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครสินเชื่อได้จะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารที่ไม่มีหนี้สินคงค้าง พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงิน สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาหรือหน่วยงานเจ้าของบัญชีสินเชื่อเดิม ทั้งนี้ วงเงินของสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติของ SMEs จะพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 10 -ของวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภท ไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท สามารถผ่อนชำระได้เป็นระยะเวลานานสูงสุด 60 เดือน หรือ 5 ปี เลยทีเดียว

 

ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน 2563 สินเชื่อธุรกิจ SME

ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

สินเชื่อ Soft Loan เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีวงเงินกู้พิจารณาตามความเหมาะสมและต้องการใช้เงิน แต่ไม่เกินรายละ 20 วัน สามารถผ่อนชำระได้ 12 เดือน สำหรับเงินกู้ระยะสั้น และ 10 ปีสำหรับเงินกู้ระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ที่จะสามารถสมัครสินเชื่อ Soft Loan ดังกล่าวได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการ สัญชาติไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางตรง ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม บริษัททัวร์ ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ร้านขายของฝาก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรือเป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าธนาคารออมสินเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Refinance) โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครสินเชื่อดังกล่าวภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

สินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรทุกชนิด หรือผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer มีวงเงินให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถผ่อนชำระได้ 12 เดือน สำหรับเงินกู้ระยะสั้น และ 7 ปี สำหรับเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.99% ในปีแรก และ 4.99% ในปีที่สอง เพราะฉะนั้น ใครที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำการเกษตร คุณสามารถสมัครยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ได้แบบไม่ยาก ผ่านสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจการเกษตร ขอเพียงแค่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนดเท่านั้น

 

ยืมเงิน 5000/10000/50000 ด่วน ออมสิน 2563 สินเชื่อธุรกิจ SME

รายละเอียดของสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน กรุณาติดต่อ 02 299 8899 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ GSB.or.th สำหรับรายละเอียดสินเชื่ออื่น ๆ

 

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

แอพยืมเงินด่วนได้จริง 2020 พันทิป
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน pantip
เล่นเกมส์ หาเงิน ได้จริง
error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต