ยาฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อไหนดี 2567

ถ้าโควิดไม่แพ้เราก็ยังแพ้ไม่ได้เช่นกัน ส่งผลให้ทุกชีวิตต้องดำเนินต่อไปให้ได้  ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือทุกท่าน เราจึงได้เข้าไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกุญแจแห่งการเอาตัวรอดอย่าง “ยาฟ้า ทะลายโจร” ซึ่งเป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถผ่านพ้นการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดไปให้ได้ โดยเราจะไปดูกันในบทความแนะนำ “ยาฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อไหนดี 2565

 

คำแนะนำการใช้ยาฟ้าทะลายโจร

 

ยาฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อไหนดี 2565

จากข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาฟ้า ทะลายโจร ที่มีการจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า การเลือกใช้บาฟ้า ทะลายโจรที่ถูกต้องนั้น ทุกท่านจะต้องดำเนินการอ่านและศึกษารายละเอียดจากเอกสารและใบปิดที่จัดทำโดย อย. ซึ่งในครั้งนี้เราได้รวบรวมและยิบยกข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอให้ทุกท่านแล้วที่นี่ ดังนี้

การตรวจสอบทะเบียนยา

 • การเลือกพิจารณาใช้ยาฟ้า ทะลายโจรนั้น ทุกท่านควรพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น โดยให้ดูชื่อผลิตภัณฑ์ เลขทะเบียน/ เลขที่จดแจ้ง และรวมไปถึงสถานที่ผลิต โดยทั้งหมดนั้นจะต้องมีข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน และจะต้องมีคำเตือนและข้อควรระวังอีกด้วย
 • ทั้งนี้วิธีการเข้าตรวจสอบยาฟ้า ทะลายโจรนั้น ทุกท่านจะสามารถดำเนินการได้ทันที ที่นี่ โดยเริ่มต้นที่กรอกคำค้นหา “ตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • หลังจากนั้นให้กดเลือก “ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด” และกดต้นหายาฟ้า ทะลายโจรด้วย เลขทะเบียนยา/ เลขที่จดแจ้ง/ เลขที่แจ้งรายละเอียด เช่น “G12345/56” เป็นต้น หรือให้กดค้นหายาฟ้า ทะลายโจรด้วยชื่อยาได้ทันที เช่น “ยาฟ้า ทะลายโจร ตราAB” เป็นต้น

คำแนะนำการใช้ยาฟ้า ทะลายโจร

เนื่องจากยาฟ้า ทะลายโจรนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวยาที่อยู่ในการควบคุมและดูแล ซึ่งทุกท่านควรได้รับข้อมูลและรายละเอียดที่เพียงพอสำหรับการบริโภค ทั้งนี้ด้วยข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งอาจมีผลที่รุนแรงต่อผู้บริโภคทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ออกแนวทางในการรับประทานยาฟ้า ทะลายโจรเพื่อให้ทุกท่านได้ดำเนินการศึกษาและพิจารณาก่อนการบริโภค โดยมีรายละเอียดอ้างอิงตามบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ดังนี้

ยาฟ้า ทะลายโจร รูปแบบสกัด ชนิดแคปซูล

 • ยาฟ้า ทะลายโจร จาก ผู้ผลิต บจก.ขาวลออเภสัช สามารถรับประทานได้ครั้งละ 6 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 292/43
 • ยาฟ้า ทะลายโจร จาก บจก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สามารถรับประทานได้ ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 898/47
 • ยาฟ้า ทะลายโจร จาก บจก. ขาลออเภสัช สามารถรับประทานได้ ครั้งละ 6 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 224/50
 • ยาฟ้า ทะลายโจรสกัด ตาม เคเอ็มพี จาก บจก.แก้วมังกรเภสัช สามารถรับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 330/51
 • ยาแคปซูลสารสกัดยาฟ้า ทะลายโจร เครื่องหมายการค้าขาวลออ รับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 338/55
 • ยาแคปซูลฟ้า ทะลายโจรสกัด จาก บจก.อ้วยอันโอสถ สามารถรับประทานได้ครั้งละ 6 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 352/64
 • แคปซูลยาฟ้า ทะลายโจรสกัด จาก บจก.สกายไลน์ เฮลท์แคร์ สามารถรับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 798/59
 • ยาฟ้า ทะลายโจร ยันฮี จาก บจก. ยาอินไทย จำกัด โรงพยาบาลยันฮี สามารถรับประทานได้ครั้งละ 1 – 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 474/64
 • แอนโดร อีเอ็กซ์ ชนิดเม็ด จาก บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สามารถรับประทานได้ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 436/61
 • แอนดร็อกซิล KMP จาก บจก.แก้วมังกรเภสัช สามารถรับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 81/64
 • ยาแคปซูลสกัดฟ้าทะลายโจรตราไฟโตฟาร์ม จาก บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย รับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 169/62
 • ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัดตราไทเฮิร์บ จาก บจก. สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น รับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 370/63
 • ไพรเฮิร์บ ยาแก้ไข้ ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล จาก บจก.นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ รับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 500/63
 • ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ บจก.แซนด์-เอ็ม โกลบอล รับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 39/64
 • ยาสารสกัดฟ้า ทะลายโจร ตามทองเอก บจก.สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น รับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 70/64
 • อภัย แอนโดร ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทะลายโจร มูลนิธิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ รับประทานได้ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 380/64

 

ยาฟ้า ทะลายโจร แบบผงบด

ในส่วนของยาฟ้า ทะลายโจรที่เป็นแบบผงบดนั้น มีการเริ่มต้นจดทะเบียนกันไว้ตั้งแต่ช่วงปี 2538 ซึ่งบางตัวยานั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรและเพิ่มเติมกระบวนการผลิตให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ เราจึงใคร่ขอนำเสนอยาฟ้าทะลายโจร เฉพาะที่มีการขอจดทะเบียนยาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมีรายการยาฟ้าทะลายโจรดังต่อไปนี้

 • ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราอภัยภูเบศร แก้ไข้ รับประทานครั้งละ 6 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 512/60
 • ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 500 โรงงานเภสัชกรรมทหาร รับประทานครั้งละ 8 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 411/62
 • ยาฟ้าทะลายโจร ตราค้างคาว บจก.แสงสว่างตราค้างคาว รับประทานครั้งละ 6 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 66/63
 • ยาฟ้าทะลายโจร ตราชานน์ บจก.เอี่ยวน้ำโอสถ รับประทานครั้งละ 5 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 195/63
 • ยาฟ้า ทะลายโจรตราม้ามังกรเหยียบดาว หจก.พอเป็นเย็นใจ รับประทานครั้งละ 5 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 611/63
 • ยาฟ้า ทะลายโจร ชนิดแคปซูล บจก.ฉมา แอ็สเซ็ท รับประทานครั้งละ 8 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 50059/63
 • ยาฟ้าทะลายโจร ตรา นกเป็ดน้ำ บจก.ซี เนเชอรัล ฟาร์มาซูติคอล รับประทานครั้งละ 8 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 33/64
 • ยาฟ้าทะลายโจร ตรา ดร.แพตตี้ บจก.สมุนไพรโพธิ์ดาว รับประทานครั้งละ 8 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 208/64
 • ยาฟ้า ทะลายโจรแคปซูล บจก. ทู แมน ทรี รับประทานครั้งละ 6 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เลขทะเบียนที่ G 279/64

ทั้งนี้ สำหรับทุกท่านที่ได้ดำเนินการเลือกซื้อยาฟ้าทะลายโจรมารับประทานเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านเริ่มรับประทานยาทันที อย่างเร็วที่สุดหลังจากที่ตรวจพบเชื้อโควิด – 19 และให้รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วัน โดยหลังจากนั้นอาการป่วยควรจะดีขึ้น และหากท่านรับประทานยาฟ้า ทะลายโจรได้แล้วเกิน 5 วัน โดยอาการยังไม่ดีขึ้น แล้วทุกท่านรีบเข้าพบแพทย์ทันที เนื่องจากท่านอาจจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีอาการดื้อยา

แนะนำ ยาฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อไหนดี 2565

ยาฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อไหนดี 2565

1.ยาฟ้าทะลายโจร ยันฮี

 

ยาฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อไหนดี 2565

หนึ่งในตัวยาฟ้า ทะลายโจรที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกในการรับประทานมากที่สุด เนื่องจากยาฟ้าทะลายโจร ของโรงพยาบาลยันฮีนั้น มาพร้อมกับสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรเข็มข้น มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มิลลิกรัม เพียงพอต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมสู้กับเชื้อโควิดได้ดี บรรจุมาพร้อมกับขวดขนาด 60 เม็ด รับประทานเพียงครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 เวลา ราคาเริ่มต้นเพียง 119 บาทเท่านั้น

 

2.ยาฟ้าทะลายโจร อภัยภูเบศร ชนิดแคปซูล

 

ยาฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อไหนดี 2565

ยาฟ้าทะลายโจรที่มาครบและพร้อมด้วยสรรพคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แก้ไข้ แก้ร้อนใน บรรเทาอาการเจ็บคอ แก้ท้องเสีย ผลิตโดยมูลนิธิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน หมดกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือและมีรายการชื่ออยู่ทะเบียนยาที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนไว้กับ อย. โดยยาฟ้าทะลายโจรตัวนี้มาพร้อมกับขวดบรรจุ 60 แคปซูล รับประทานครั้งละ 4 – 6 แคปซูล 3 ครั้งต่อวัน

ราคาเริ่มต้น 80 บาท

 

3.ยาฟ้าทะลายโจร สุภาพโอสถ

 

ยาฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อไหนดี 2565

ด้วยสรรพคุณที่ครบครัน ยาฟ้าทะลายโจรจากแบรนด์สุภาพโอสถ ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหายาฟ้าทะลายโจรมาเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน ทั้งนี้ ด้วยโปรโมชั่น 4 ขวด บรรจุขวดละ 60 แคปซูล ทุกจะสามารถซื้อยาทั้งหมดได้ในราคาเริ่มต้นที่ 410 บาทสำหรับ 4 ขวดเท่านั้น ซื้อมาไว้ซื้อมาเก็บสำรองเพราะช่วงนี้เชื้อยังระบาดอยู่ทั่วไป

 

อ้างอิง 1 2