ยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 2564

ล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านโครงการคนละครึ่ง ที่ได้ดำเนินมาถึงระยะ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส3 แล้ว โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท และมีการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์สูงถึง 31 ล้านคน ในวงเงินกว่า 93,000 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง และ www.คนละครึ่ง.com ไปแล้วเมื่อ 14 มิ.ย.64

เมื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิ์หรือเข้าร่วมในโครงการอื่นของรัฐบาล เช่น โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขให้ประชาชนสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น หากเลือกเข้าร่วมมาตการใดมาตรการหนึ่งแล้ว จะต้องสละสิทธิ์โครงการอื่นๆ และหากใครที่ต้องการยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 เพื่อเข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาล ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผ่านแอปเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 22.00 น. และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ครั้งเดียว เท่านั้น

 

ยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 2564 และไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

 

ยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 2564

เมื่อได้รับ sms ลงทะเบียนสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 สำเร็จแล้ว แต่ต้องการยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 สามารถยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 โดยไม่ต้องเข้าไปยืนยันตันตน ไม่ใช้งานสแกนจ่ายเงินเป๋าตัง G-Wallet ตามระยะเวลาสิทธิคนละครึ่ง 14 วัน รัฐบาลจะยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 ให้โดยอัตโนมัติ

 

ยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 2564 เพื่อเปลี่ยนไปลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

1) ในระหว่างที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง และรอผลแจ้งยืนยันการได้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 หรือ สถานะการสมัครยังไม่สำเร็จ จะไม่สามารถลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซ้ำได้ ต้องรอให้ได้รับผลแจ้งยืนยันการได้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนไปเข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐได้ โดยประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน3 วัน ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง จะได้รับแจ้ง Notification บนแอปเป๋าตัง ภายใน 3 วัน

2) หลังได้รับผลแจ้งยืนยันการได้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 แล้วแต่ต้องการยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3 เพื่อเปลี่ยนไปลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ที่แอปเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมโครงการสามารถทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น เช่น เมื่อเปลี่ยนการขอเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3 เป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3 ได้อีก

3) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย.64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น. ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com