Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

รีวิว สินเชื่อเงินด่วน ถูกกฎหมาย

Home / How to / ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ออนไลน์ 2565 ที่ไหน ทำยังไง

ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ออนไลน์ 2565 ที่ไหน ทำยังไง

ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ มากมาย เพื่อเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เมื่อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องทำการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางกลุ่มที่มีอาชีพมั่นคงและรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีความต้องการที่จะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเพิ่มโอกาสให้ตนเองในการเข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐบาลในอนาคต ท่านที่ต้องการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถทำการยกเลิกได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง รายละเอียดดังนี้

 

ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 2565  กรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ออนไลน์ 2565 ที่ไหน ทำยังไง

ปกติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีกำหนดรับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการแจกบัตรโดยจะเก็บรักษาไว้ที่จุดลงทะเบียน หากไม่ไปรับบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากไม่ประสงค์จะรับก็ไม่ต้องแจ้งยกเลิกแต่อย่างใด

ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีที่มีการรับบัตรมาแล้ว

1) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ที่ต่างจังหวัดให้ติดต่อสำนักงานคลังจังหวัด ณ จังหวัดที่ท่านได้ลงทะเบียนและรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในตอนแรก เพื่อขอแบบฟอร์มยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  แล้วกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และทำการคืนบัตรให้กับทางเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปติดต่อสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรประชาชน (ห้ามลืม) พร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ที่กรุงเทพฯ ให้ไปยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่กรมบัญชีกลาง โดยนำบัตรประชาชน พร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตัวไปด้วย เพื่อขอแบบฟอร์มยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  แล้วกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และคืนบัตรให้กับทางเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ออนไลน์ 2565 ทำได้ไหม ที่ไหน

นอกจากนี้ หากท่านมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 เพื่อขออายัดบัตรก่อน แล้วค่อยไปกรอกแบบฟอร์มขอคืนบัตรที่คลังจังหวัด พร้อมนำบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วย ทั้งนี้ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นช่องทางในการให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02-127-7000, 02-270-6401

 

  • Facebook
  • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :