ยกเลิกบริการยืมเงิน ais 2567

ไม่มีอะไรจะยากไปกว่าการบอก “ยกเลิก” การให้บริการหรือการปฏิเสธการนำเสนอบริการเสริมต่าง ๆ เพราะด้วยการโน้มน้าวและการโฆษณาชวนเชื่อมากมาย ส่งผลให้ทุกท่านไม่อาจที่จะไม่ตอบรับการเสนอขายนั้น ๆ แต่ด้วยความเข้าใจของการให้บริการยืมเงิน ais ซึ่งเป็นบริการพิเศษเฉพาะลูกค้าระบบเติมเงินวันทูคอล วันนี้ทุกท่านจึงสามารถดำเนินการแจ้งขอยกเลิกการให้บริการยืมเงิน ais ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรายละเอียดและวิธีการยกเลิกยืมเงิน ais นั้น วันนี้เราได้สรุปและรวบรวมมานำเสนอให้ทุกท่านแล้ว ที่นี่ กับบทความ “ยกเลิกบริการยืมเงิน ais” ได้ดูกัน

 

ยืมเงิน ais 2566

การให้บริการให้ยืมเงิน ais เป็นการยืมเงิน ais สำหรับการโทรและติดต่อกรณีฉุกเฉินสำหรับเฉพาะลูกค้าระบบเติมเงินหรือ เอไอเอส วันทูคอล ซึ่งต้องได้รับการเชิญด้วยข้อความ ซึ่งระบบนั้นจะดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อความให้ลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อท่านได้รับ SMS แล้ว ทุกท่านจึงจะสามารถกดสมัครบริการให้ยืมเงิน ais ได้เท่านั้น ซึ่งทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องเป็นลูกค้า ais หรือวันทูคอลระบบเติมเงิน
 • ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีค่าใช้บริการย้อนหลัง มากกว่า 150 บาท
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านจะต้องอยู่ในสถานะบัญชีปกติ ไม่ถูกระงับ

ยืมเงิน ais
การให้บริการให้ยืมเงิน ais เป็นการยืมเงิน ais สำหรับการโทรและติดต่อกรณีฉุกเฉินสำหรับเฉพาะลูกค้าระบบเติมเงินหรือ เอไอเอส วันทูคอล ซึ่งต้องได้รับการเชิญด้วยข้อความ ซึ่งระบบนั้นจะดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อความให้ลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อท่านได้รับ SMS แล้ว ทุกท่านจึงจะสามารถกดสมัครบริการให้ยืมเงิน ais ได้เท่านั้น ซึ่งทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
-	ต้องเป็นลูกค้า ais หรือวันทูคอลระบบเติมเงิน
-	ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
-	มีค่าใช้บริการย้อนหลัง มากกว่า 150 บาท
-	หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านจะต้องอยู่ในสถานะบัญชีปกติ ไม่ถูกระงับ
ยกเลิกบริการยืมเงิน ais 
จากรายละเอียดและข้อมูลที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น พบว่ามีลูกค้า ais จำนวนไม่น้อยที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับข้อความชวนเชิญให้เข้าใช้บริการยืมเงิน ais แต่ไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ โดยจากข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการให้ยืมเงิน ais ซึ่งเราได้รับจากเจ้าหน้าที่แอดมิน AIS พบว่า หากท่านไม่ต้องใช้บริการยืมเงิน ais ท่านสามารถดำเนินการปฏิเสธบริการนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องกดสมัคร หรือเพื่อความแน่ใจ ท่านสามารถ กด *602*1# แล้วโทรออก เพื่อยืนยันการยกเลิกยืมเงิน ais ได้ทันที ซึ่งการให้บริการนี้จะมีเงื่อนไขเฉพาะ คือ หากท่านดำเนินการปฏิเสธบริการยืมเงิน ais นี้แล้ว ท่านจะไม่สามารถกลับมาร้องขอหรือเข้ารับการให้บริการยืมเงิน ais นี้ได้อีก และในมุมหนึ่ง สำหรับประเด็นคำถามที่คาใจว่า หากท่านสมัครบริการให้ยืมเงิน ais ไปแล้ว และไม่ต้องการใช้บริการนี้อีก หรือต้องการยกเลิกบริการยืมเงิน ais ทุกท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพราะการให้บริการยืมเงิน ais นั้น เป็นการนำเสนอความช่วยเหลือให้ยืมเงิน ais 20 บาท ซึ่งเป็นการให้บริการรายครั้ง ขอครั้งเดียวก็จบการให้บริการ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องกดยกเลิกหรือแจ้งขอยกเลิกบริการยืมเงิน ais ในครั้งต่อไป
 
ยกเลิกบริการยืมเงิน ais ไม่ได้ทำยังไง
สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งยกเลิกบริการยืมเงิน ais แต่ไม่สามารถดำเนินการได้จากระบบอัตโนมัติ ทุกท่านสามารถเลือกแนวทางการดำเนินการได้เพิ่มเติม 2 ช่องทางคือ
-	โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ของ AIS ที่หมายเลข 1175
-	แชทสนทนาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ Facebook Chat
ยกเลิกบริการเสริมอื่น ๆ 
ทั้งนี้ นอกจากประเด็นการแจ้งยกเลิกบริการยืมเงิน ais แล้วนั้น ทุกท่านยังสามารถดำเนินการแจ้งยกเลิกบริการเสริมอื่น ๆ ของ AIS ได้เพิ่มเติมเพียง กด *137 แล้วโทรออก ซึ่งจะเป็นการแจ้งยกเลิกบริการเสริมซึ่งจะเป็นข้อความ หรือ SMS โฆษณา ดูดวง ข่าวบันเทิงและข่าวประจำวัน เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดที่ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหมดกังวลเรื่องการแจ้งยกเลิกยืมเงิน ais ไม่ได้ไปได้เลย เพียงดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
-	แจ้งยกเลิกข้อความเสียเงิน ais กด *137 แล้วโทรออก
-	กดเลือกเมนูยกเลิก SMS ที่ถูกคิดบริการ
-	โดยสามารถกดยกเลิกตามเมนู ดังนี้
-	กด 1 ยกเลิก ข้อความโฆษณา
-	กด 2 ยกเลิก ข้อความ ข่าว ดูดวง และอื่น ๆ ที่เสียค่าบริการ
-	กด 3 ยกเลิก ข้อความ สิทธิพิเศษที่ส่งจาก AIS
-	เพียงเท่านี้ ระบบก็จะดำเนินการยกเลิกข้อความเสียเงิน ais ของท่านได้ทันที
ทั้งนี้ วิธีการแจ้งยกเลิกข้อความเสียเงิน ais ข้างต้นนั้นจะเป็นการดำเนินการแจ้งยกเลิกข้อความเสียเงิน ที่เป็น SMS โฆษณาพื้นฐาน ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมการใช้งานที่เป็นการซื้อผ่านแพ็กเกจพิเศษ โดยทุกท่านยังสามารถดำเนินการแจ้งยกเลิกข้อความเสียเงิน ais สำหรับแพ็กเกจต่าง ๆ ต่อเนื่องได้เช่นกัน
อ้างอิง 1

ยกเลิกบริการยืมเงิน ais 2566

จากรายละเอียดและข้อมูลที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น พบว่ามีลูกค้า ais จำนวนไม่น้อยที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับข้อความชวนเชิญให้เข้าใช้บริการยืมเงิน ais แต่ไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ โดยจากข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการให้ยืมเงิน ais ซึ่งเราได้รับจากเจ้าหน้าที่แอดมิน AIS พบว่า หากท่านไม่ต้องใช้บริการยืมเงิน ais ท่านสามารถดำเนินการปฏิเสธบริการนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องกดสมัคร หรือเพื่อความแน่ใจ ท่านสามารถ กด *602*1# แล้วโทรออก เพื่อยืนยันการยกเลิกยืมเงิน ais ได้ทันที ซึ่งการให้บริการนี้จะมีเงื่อนไขเฉพาะ คือ หากท่านดำเนินการปฏิเสธบริการยืมเงิน ais นี้แล้ว ท่านจะไม่สามารถกลับมาร้องขอหรือเข้ารับการให้บริการยืมเงิน ais นี้ได้อีก และในมุมหนึ่ง สำหรับประเด็นคำถามที่คาใจว่า หากท่านสมัครบริการให้ยืมเงิน ais ไปแล้ว และไม่ต้องการใช้บริการนี้อีก หรือต้องการยกเลิกบริการยืมเงิน ais ทุกท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพราะการให้บริการยืมเงิน ais นั้น เป็นการนำเสนอความช่วยเหลือให้ยืมเงิน ais 20 บาท ซึ่งเป็นการให้บริการรายครั้ง ขอครั้งเดียวก็จบการให้บริการ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องกดยกเลิกหรือแจ้งขอยกเลิกบริการยืมเงิน ais ในครั้งต่อไป

ยกเลิกบริการยืมเงิน ais 2566 ไม่ได้ทำยังไง

สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งยกเลิกบริการยืมเงิน ais แต่ไม่สามารถดำเนินการได้จากระบบอัตโนมัติ ทุกท่านสามารถเลือกแนวทางการดำเนินการได้เพิ่มเติม 2 ช่องทางคือ

 • โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ของ AIS ที่หมายเลข 1175
 • แชทสนทนาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ Facebook Chat

ยกเลิกบริการยืมเงิน ais

ยกเลิกบริการเสริมอื่น ๆ ของ ais

ทั้งนี้ นอกจากประเด็นการแจ้งยกเลิกบริการยืมเงิน ais แล้วนั้น ทุกท่านยังสามารถดำเนินการแจ้งยกเลิกบริการเสริมอื่น ๆ ของ AIS ได้เพิ่มเติมเพียง กด *137 แล้วโทรออก ซึ่งจะเป็นการแจ้งยกเลิกบริการเสริมซึ่งจะเป็นข้อความ หรือ SMS โฆษณา ดูดวง ข่าวบันเทิงและข่าวประจำวัน เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดที่ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหมดกังวลเรื่องการแจ้งยกเลิกยืมเงิน ais ไม่ได้ไปได้เลย เพียงดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • แจ้งยกเลิกข้อความเสียเงิน ais กด *137 แล้วโทรออก
 • กดเลือกเมนูยกเลิก SMS ที่ถูกคิดบริการ
 • โดยสามารถกดยกเลิกตามเมนู ดังนี้
 • กด 1 ยกเลิก ข้อความโฆษณา
 • กด 2 ยกเลิก ข้อความ ข่าว ดูดวง และอื่น ๆ ที่เสียค่าบริการ
 • กด 3 ยกเลิก ข้อความ สิทธิพิเศษที่ส่งจาก AIS
 • เพียงเท่านี้ ระบบก็จะดำเนินการยกเลิกข้อความเสียเงิน ais ของท่านได้ทันที

ทั้งนี้ วิธีการแจ้งยกเลิกข้อความเสียเงิน ais ข้างต้นนั้นจะเป็นการดำเนินการแจ้งยกเลิกข้อความเสียเงิน ที่เป็น SMS โฆษณาพื้นฐาน ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมการใช้งานที่เป็นการซื้อผ่านแพ็กเกจพิเศษ โดยทุกท่านยังสามารถดำเนินการแจ้งยกเลิกข้อความเสียเงิน ais สำหรับแพ็กเกจต่าง ๆ ต่อเนื่องได้เช่นกัน

อ้างอิง 1