Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

บทความการเงินการลงทุน แคปชั่นคำคม สุขภาพ และดวงความรัก

Home / How to / ม33 เรารักกัน ลงทะเบียนวันไหน ใครได้สิทธิ์บ้าง

ม33 เรารักกัน ลงทะเบียนวันไหน ใครได้สิทธิ์บ้าง

ข่าวความคืบหน้า การให้ความช่วยเหลือตามมาตรการ “ม33 เรารักกัน” เป็นอีกข่าวที่มีคนติดตามมาก พอ ๆ กับการติดตามผลฉลากรัฐบาล โดยล่าสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้สามารถดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือ “ม33 เรารักกัน” ดังนั้นผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องเตรียมตัวเพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

ด้วยกรอบวงเงินทั้งสิ้น 37,100 ล้านบาท ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือ ม33 เรารักกัน ได้เพียงพอสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่านที่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการในการลงทะเบียน และศึกษารายละเอียดเพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง กับบทความ ม33 เรารักกัน ลงทะเบียนวันไหน ใครได้สิทธิ์บ้าง

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เงินเยียวยา ม33 เรารักกัน คือ

โครงการเงินเยียวยา ม33 เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครน่า 2019 โดยการข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ผลปรากฏว่าอาจมีจำนวนมากถึง 9.27 ล้านคน ดังนั้นรัฐบาล ด้วยกรอบงบประมาณร่วม 37,100 ล้านบาท จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ม33 เรารักกันให้แก่ผู้ประกันตนที่เข้าข่าย คนละ 4,000 บาท ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 – 7 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้าดำเนินการ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการแอป “เป๋าตัง” ได้ในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 โดยรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านแอปเป๋าตัง ในทุก ๆ วันจันทร์ ซึ่งได้แก่วันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาทจนครบจำนวนการจ่ายเงินเยียวยา ม33 เรารักกันที่ 4 พันบาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเริ่มการใช้จ่าย และซื้อสินค้าได้ โดยภายแพลตฟอร์มเดียวกันกับโครงการ “เราชนะ” ด้วยแอปเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 เมษายน 2564

ม33 เรารักกัน ลงทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา 33 นั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับสิทธิ์การรับเงินเยียวยา ม33 เรารักกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียน และเช็คสิทธิ์ เงื่อนไข พร้อมคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 • ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ต้องไม่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยชนะ
 • ต้องมีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ประกันตน ม33 เรารักกัน ที่ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ควร ท่านสามารถดำเนินการร้องขอให้มีการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 และสามารถกดเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอป “เป๋าตัง” ได้ในวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 ซึ่งรัฐจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเป๋าตังของท่านภายในวันที่ 5 – 12 เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง รวบยอดครั้งละ 2,000 บาท โดยสามารถเริ่มการใช้จ่ายได้ในวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

 

ผู้ประกันตน ม33 คือใคร

ก่อนที่ทุกท่านจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ม33 เรารักกัน ได้นั้น การทำความรู้จักและสิ่งที่ควรทราบคือ ผู้ประกันตน ม33 คือใคร ซึ่งผู้ประกันตน ม33 หมายถึง ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิประกันสังคม 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน (ทั้งกรณีลาออกและเลิกจ้างประกันสังคมก็ให้ความช่วยเหลือ)

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ คือผู้ประกันตน ที่มีสถานะเป็นพนักงงานเอกชนทั่วไป ที่ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยกฎหมายประกันสังคม มนุษย์เงินเดือนมาตรา 33 นี่เป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้ประกันตนมากที่สุด โดยมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินชดเชย ซึ่งมีการหักเงินสะสม 5% ของฐานเงินเดือน (ในปัจจุบันคือ 15,000 บาท) ซึ่งสมทบสูงสุดที่ 750 บาท และสามารถได้รับสิทธิประกันสังคม ครบทั้ง 7 ประการ คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 

ดังนั้น หากคุณมีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมีเงื่อนไขตามที่โครงการเงินเยียวยา ม33 เรารักกัน คุณต้องดำเนินการเตรียมตัวดาวน์โหลดแอป “เป๋าตัง และเรียนรู้การใช้งาน พร้อมทั้งติดตาทข่าวสาร การลงทะเบียน โครงการม33 เรารักกัน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์และตกข่าว

วิธีใช้ และติดตั้งแอป เป๋าตัง

ถือว่าเป็นแอปที่ยอดนิยม ที่ใคร ๆ ก็ใช้กันในยุคนี้ ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา ม33 เรารักกันทำให้เราต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามโครงการการจ่ายเงินเยียว ม33 เรารักกัน ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

 • ดาวน์โหลด แอป เป๋าตัง ได้ที่ App Store หรือ Google Play หรือ Play Store โดยโทรศัพท์ที่ใช้จะต้องเป็น Android 5.0 ขึ้นไปหรือ iPhone iOS 9.0 ขึ้นไป
 • ดำเนินการติดตั้งแอป
 • ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • รับและกรอกรหัสยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS
 • อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง
 • ระบุ PIN ด้วยรหัสตัวเลข 6 ตัวโดยต้องเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการทุกครั้ง หรือสแกนใบหน้า
 • กด ยืนยัน PIN
 • ดำเนินการผูกบัญชี หรือ G – Wallet

ทั้งนี้ ระบบการลงทะเบียน ม33 เรารักกัน จะเปิดการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 โดยจะสามารถเข้าใช้งานเพื่อ ยืนยันตัวตนผ่านแอปได้ตั้งแต่ วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564

 

อ้างอิง 1 2

 

           

 • Facebook
 • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :